Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest dla Ciebie szansą na przedstawienie swoich pomysłów i kształtowanie przyszłości Europy. Zabierz głos!

Usługi - 166277-2019

TITytułPolska-Wrocław: Usługi odśnieżania
NDNumer publikacji ogłoszenia166277-2019
PDData publikacji09/04/2019
OJNumer wydania Dz.U. S70
TWMiejscowość nabywcyWROCŁAW
AUNazwa urzędowa nabywcyGeneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
OLJęzyk oryginałuPL
CYKraj nabywcyPL
AARodzaj nabywcy1 - Ministerstwo lub inny organ państwowy lub federalny
HAInstytucja/agencja UE-
DSDokument wysłany05/04/2019
DTTermin składania ofert18/04/2019
NCRodzaj zamówienia4 - Usługi
PRRodzaj procedury1 - Procedura otwarta
TDRodzaj ogłoszenia2 - Dodatkowe informacje
RPLegislacja5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TYRodzaj oferty1 - Wniosek dotyczący wszystkich partii
ACKryteria udzielenia zamówienia2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PCWspólny Słownik Zamówień (CPV)45232452 - Roboty odwadniające
45233139 - Roboty budowlane w zakresie konserwacji dróg krajowych
90611000 - Usługi sprzątania ulic
71631480 - Usługi kontroli dróg
90620000 - Usługi odśnieżania
71314000 - Usługi energetyczne i podobne
90630000 - Usługi usuwania oblodzeń
90513600 - Usługi usuwania osadów
90000000 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
45233290 - Instalowanie znaków drogowych
63712300 - Usługi w zakresie eksploatacji mostów i tuneli
45233280 - Wznoszenie barier drogowych
50232000 - Usługi w zakresie konserwacji publicznych instalacji oświetleniowych i sygnalizatorów
90690000 - Usługi usuwania graffiti
45233142 - Roboty w zakresie naprawy dróg
77310000 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
RCMiejsce realizacji (NUTS)PL51
IAAdres internetowy (URL)http://www.gddkia.gov.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie zamówień publicznych 2014/24/UE