Dienstleistungen - 166277-2019

09/04/2019    S70

Polen-Breslau: Schneeräumung

2019/S 070-166277

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2019/S 049-112528)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Postanschrift: ul. Powstańców Śląskich 186
Ort: Wrocław
NUTS-Code: PL51 Dolnośląskie
Postleitzahl: 53-139
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Tomasz Michalski
E-Mail: tmichalski@gddkia.gov.pl
Telefon: +48 713347343
Fax: +48 713347363
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.gddkia.gov.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Kompleksowe utrzymanie drogi ekspresowej S8 od km 29+459 do km 83+505 wraz ze wszystkimi elementami

Referenznummer der Bekanntmachung: O.WR.D-3.2413.29.2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90620000 Schneeräumung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Kompleksowe całoroczne (zimowe i letnie) utrzymanie drogi ekspresowej S8 od km 29+459 do km 83+505 wraz ze wszystkimi elementami w okresie od 16.8.2019 r. do dnia 30.6.2020 r.

Szczegółowy zakres prac objętych zamówieniem przedstawiony jest w OPZ i załącznikach do OPZ.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
05/04/2019
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 049-112528

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: II.2.14
Anstatt:

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 160 000,00 PLN (słownie złotych: sto sześćdziesiąt tysięcy 00/100).

2. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5 % ceny brutto podanej w ofercie.

muss es heißen:

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 160 000,00 PLN (słownie złotych: sto sześćdziesiąt tysięcy 00/100).

2. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5 % ceny brutto podanej w ofercie.

3. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, polegających na powtórzeniu podobnych prac, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, tj.: prace związane z realizacją kompleksowego utrzymania drogi nr S8 wraz ze wszystkimi elementami.

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: