Soláthairtí - 166455-2015

An t-amharc leacaithe

15/05/2015    S93

Ísiltír, an-An Háig: Troscán ionadaíoch a sholáthar

2015/S 093-166455

Fógra conartha

Soláthairtí

Treoir 2004/18/CE

Alt I: Údarás conarthachta

I.1)Ainm, seoltaí agus pointe/pointí teagmhála

Ainm oifigiúil: Eurojust
Seoladh poist: Maanweg 174
Baile: An Háig
Cód poist: 2516 AB
Tír: An Ísiltír
Le cur faoi bhráid: An Rannán Soláthair
Ríomhphost: procurement@eurojust.europa.eu
Teileafón: +31 704125641
Facs: +31 704125585

Seoladh/seoltaí idirlín:

Seoladh ginearálta an údaráis chonarthachta: http://www.eurojust.europa.eu/procurement/Pages/ongoing-calls-tender.aspx

Rochtain leictreonach ar fhaisnéis: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=843

Is féidir tuilleadh faisnéise a fháil ó:
Mar atá sa phointe/sna pointí teagmhála thuasluaite

Is féidir sonraíochtaí agus doiciméid bhreise (lena n-áirítear doiciméid le haghaidh caidreamh iomaíoch agus córas ceannaigh dinimiciúil) a fháil ó:
Mar atá sa phointe/sna pointí teagmhála thuasluaite

Ní mór tairiscintí nó iarratais a sheoladh chuig:
Mar atá sa phointe/sna pointí teagmhála thuasluaite

I.2)An cineál údaráis chonarthachta
Institiúid/gníomhaireacht Eorpach nó eagraíocht idirnáisiúnta
I.3)Príomhghníomhaíocht
Sábháilteacht agus ord poiblí
I.4)Dámhachtain conartha thar ceann údaráis chonarthachta eile
Tá an t-údarás/t-aonán conarthachta ag ceannach thar ceann údaráis chonarthachta eile: níl

Alt II: Cuspóir an chonartha

II.1)Cur síos
II.1.1)Teideal tugtha don chonradh ag an údarás conarthachta:
Troscán ionadaíoch a sholáthar.
II.1.2)An cineál conartha agus láthair na n-oibreacha, láthair an tseachadta nó na feidhmíochta
Soláthairtí
Príomhláthair nó suíomh na n-oibreacha, láthair an tseachadta nó na feidhmíochta: An Háig, an Ísiltír.

Cód NUTS NL332 Agglomeratie 's-Gravenhage

II.1.3)Faisnéis faoi chonradh poiblí, faoi chomhaontú creatlaí nó faoi chóras ceannaigh dinimiciúil (DPS)
Is éard atá i gceist leis an bhfógra comhaontú creatlaí a chur ar bun
II.1.4)Faisnéis faoin gcomhaontú creatlaí
Comhaontú creatlaí le hoibreoir amháin

Fad an chomhaontaithe creatlaí

Fad ina bhlianta: 4

Luach iomlán measta na gceannachán do thréimhse iomlán an chomhaontaithe creatlaí

Luach measta gan CBL san áireamh:
Raon: idir0,01 agus 1 600 000 EUR
II.1.5)Cur síos achomair ar an gconradh nó ar an gceannachán (ar na ceannacháin)
Tá ionchas ag Eurojust go mbogfaidh sé isteach ina áitreabh buan nua sa Háig ag tús 2017. Dá réir sin, is éard is raon feidhme an nós imeachta soláthair seo troscán ionadaíoch a sholáthar d'áitreabh nua Eurojust. Beidh troscán ionadaíoch suite go príomha sna limistéir (leath)phoiblí, m.sh. 12–15 seomra comhdhála lena mbaineann thart ar 350 suíochán cruinnithe atá lonnaithe sa limistéar láir comhdhála, forsheomra agus limistéar fáiltithe, bialann, 12–15 seomra cruinnithe roinne, srl. Féach an cuireadh chun iarratas a chur isteach ar thuilleadh faisnéise.
II.1.6)Foclóir comhchoiteann an tsoláthair (CPV)

39100000 Furniture

II.1.7)Faisnéis faoi Chomhaontú Soláthair Rialtais (GPA)
Tá an conradh cumhdaithe ag an gComhaontas Soláthair Rialtais (GPA): níl
II.1.8)Bearta
Tá an conradh seo roinnte ina bhearta: níl
II.1.9)Faisnéis faoi mhalairtí
Glacfar le malairtí: níl
II.2)Méid nó raon feidhme an chonartha
II.2.1)Cainníocht nó raon iomlán:
Luach measta gan CBL san áireamh:
Raon: idir0,01 agus 1 600 000 EUR
II.2.2)Faisnéis faoi roghanna
Roghanna: níl
II.2.3)Faisnéis faoi athnuachana
Tá an conradh seo faoi réir ag athnuachan: tá
Líon na n-athnuachana féideartha: 2
i gcás conarthaí seirbhíse nó soláthairtí inathnuaite, fráma ama measta do chonarthaí ina dhiaidh sin:
ina mhíonna: 24 (ó dháta dámhachtana an chonartha)
II.3)Fad an chonartha nó teorainn ama dá chur i gcrích
Fad ina mhíonna: 48 (ó dháta dámhachtana an chonartha)

Alt III: Faisnéis dhlíthiúil, eacnamaíoch, airgeadais agus theicniúil

III.1)Coinníollacha a bhaineann leis an gconradh
III.1.1)Éarlais agus rathaíochtaí riachtanacha:
Neamhbhainteach.
III.1.2)Príomhchoinníollacha maoinithe agus socruithe íocaíochta agus/nó tagairt do na forálacha ábhartha arna rialú:
Mar atá léirithe sna doiciméid soláthair.
III.1.3)Foirm dhlíthiúil le glacadh ag an ngrúpa oibreoirí eacnamaíocha a ndámhfar an conradh dó:
Mar atá léirithe sna doiciméid soláthair.
III.1.4)Coinníollacha áirithe eile a bhfuil feidhmiú an chonartha faoina réir
Tá feidhmíocht an chonartha faoi réir ag coinníollacha áirithe: níl
III.2)Coinníollacha rannpháirtíochta
III.2.1)Staid phearsanta na n-oibreoirí eacnamaíocha, lena n-áirítear riachtanais a bhaineann le rollú ar chláir ghairmiúla nó cheirde
Faisnéis agus foirmiúlachtaí is gá le fáil amach an bhfuil na riachtanais á gcomhlíonadh: Mar atá léirithe sna doiciméid soláthair.
III.2.2)Cumas eacnamaíoch agus airgeadais
Faisnéis agus foirmiúlachtaí is gá le fáil amach an bhfuil na riachtanais á gcomhlíonadh: Mar atá léirithe sna doiciméid soláthair.
Íosleibhéal caighdeán (íosleibhéil chaighdeán) a d’fhéadfadh a bheith ag teastáil: Mar atá léirithe sna doiciméid soláthair.
III.2.3)Cumas teicniúil
Faisnéis agus foirmiúlachtaí is gá le fáil amach an bhfuil na riachtanais á gcomhlíonadh:
Mar atá léirithe sna doiciméid soláthair.
Íosleibhéal caighdeán (íosleibhéil chaighdeán) a d’fhéadfadh a bheith ag teastáil:
Mar atá léirithe sna doiciméid soláthair.
III.2.4)Faisnéis faoi chonarthaí forchoimeádta
III.3)Coinníollacha ar leith le haghaidh conarthaí seirbhíse
III.3.1)Faisnéis faoi ghairm ar leith
III.3.2)An fhoireann atá freagrach as feidhmiú na seirbhíse

Alt IV: Nós imeachta

IV.1)An cineál nós imeachta
IV.1.1)An cineál nós imeachta
Teoranta
IV.1.2)Teorainneacha ar líon na n-oibreoirí a dtabharfar cuireadh chun tairisceana nó chun rannpháirtíochta dóibh
Líon na n-oibreoirí atá beartaithe: 5
Critéir oibiachtúla chun líon teoranta iarrthóirí a roghnú: Mar atá léirithe sna doiciméid soláthair.
IV.1.3)Líon na n-oibreoirí a laghdú le linn na hidirbheartaíochta nó an chaidrimh
IV.2)Critéir dámhachtana
IV.2.1)Critéir dámhachtana
An tairiscint is buntáistí go heacnamaíoch i dtéarmaí na critéir atá luaite sna sonraíochtaí, sa chuireadh chun tairisceana nó chun idirbheartaíochta nó sa doiciméad tuairisciúil
IV.2.2)Faisnéis faoi cheant leictreonach
Bainfear úsáid as ceant leictreonach: níl
IV.3)Faisnéis riaracháin
IV.3.1)Uimhir thagartha an chomhaid tugtha ag an údarás conarthachta:
2015/EJ/07/PR.
IV.3.2)Foilseachán (foilseacháin) roimhe seo a bhaineann leis an gconradh céanna
níl
IV.3.3)Coinníollacha chun sonraíochtaí agus doiciméid bhreise nó cáipéis thuairisciúil a fháil
Teorainn ama chun iarratais ar dhoiciméid a fháil nó chun doiciméid a rochtain: 16.6.2015
doiciméid iníoctha: níl
IV.3.4)Teorainn ama chun tairiscintí nó chun iarratais ar rannpháirtíocht a fháil
16.6.2015 - 16:00
IV.3.5)Dáta seolta na gcuirí chun tairisceana nó chun rannpháirtíochta chuig iarrthóirí roghnaithe
IV.3.6)Teanga(cha) inar féidir tairiscintí nó iarratais ar rannpháirtíocht a dhréachtú
Teanga oifigiúil ar bith de chuid an AE
Eile: Ní mór iarratais a bheith curtha isteach i gceann amháin de theangacha oifigiúla an Aontais Eorpaigh. Ós rud é gurb é Béarla teanga oibre Eurojust, ba mhór ag Eurojust iarratais a fháil i mBéarla.
IV.3.7)Fráma ama íosta nár mhór don iarrthóir an tairiscint a choinneáil lena linn
IV.3.8)Coinníollacha maidir le tairiscintí a oscailt

Alt VI: Faisnéis chomhlántach

VI.1)Faisnéis faoi ateagmhas
VI.2)Faisnéis faoi Chistí an Aontais Eorpaigh
Baineann an conradh le tionscadal nó le clár arna mhaoiniú ag cistí an Aontais Eorpaigh nó an dá rud: níl
VI.3)Faisnéis bhreise
Is féidir le hiarrthóirí na doiciméid soláthair agus aon fhaisnéis bhreise a íoslódáil ó láithreán gréasáin na ríomhthairisceana. Tá an t-iarrthóir freagrach as seiceáil a dhéanamh le haghaidh nuashonruithe agus mionathruithe i rith an nós imeachta soláthair.
VI.4)Nósanna imeachta achomhairc
VI.4.1)Comhlacht atá freagrach as nósanna imeachta achomhairc

Ainm oifigiúil: Cúirt Ghinearálta Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh
Seoladh poist: rue du Fort Niedergrünewald
Baile: Lucsamburg
Cód poist: 2925
Tír: Lucsamburg
Seoladh idirlín: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Achomhairc a dhéanamh
Faisnéis chruinn faoi spriocdháta(í) chun achomhairc a dhéanamh: Laistigh de 2 mhí ón bhfógra chuig an ngearánaí nó, dá éagmais sin, ón lá a fuarthas an t-eolas. Ní chuirfear an tréimhse sin ar fionraí ná ní thosófar tréimhse nua le haghaidh achomharc a dhéanamh mar thoradh ar ghearán a dhéantar leis an Ombudsman Eorpach.
VI.4.3)Seirbhís ónar féidir faisnéis a fháil faoi achomhairc a dhéanamh

Ainm oifigiúil: Eurojust
Seoladh poist: Bosca Oifig Phoist 16183
Baile: An Háig
Cód poist: 2500 BD
Tír: An Ísiltír
Ríomhphost: procurement@eurojust.europa.eu
Seoladh idirlín: http://www.eurojust.europa.eu

VI.5)Dáta seolta an fhógra seo:
5.5.2015