Supplies - 166878-2023

20/03/2023    S56

Poland-Tychy: Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables

2023/S 056-166878

Modification notice

Modification of a contract/concession during its term

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: MEGREZ Sp. z o.o.
National registration number: 6342670310
Postal address: ul. Edukacji 102
Town: Tychy
NUTS code: PL22C Tyski
Postal code: 43-100
Country: Poland
Contact person: Karolina Filipowska
E-mail: zp@szpitalmegrez.pl
Telephone: +48 323255125
Fax: +48 323255284
Internet address(es):
Main address: http://www.szpitalmegrez.pl
Address of the buyer profile: http://www.szpitalmegrez.pl

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawy materiałów, akcesoriów, preparatów i narzędzi niezbędnych do wykonywania witrektomii oraz podań doszklistkowych

Reference number: 16/22/ZP/PN
II.1.2)Main CPV code
33141000 Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 5

Lot No: 5
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
NUTS code: PL22C Tyski
Main site or place of performance:

Megrez Sp. z o.o.

43-100 Tychy

ul. Edukacji 102

II.2.4)Description of the procurement at the time of conclusion of the contract:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów, akcesoriów, preparatów i narzędzi niezbędnych do wykonywania witrektomii oraz podań doszklistkowych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo-cenowym (załącznik nr 2 do SWZ).

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ

II.2.7)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
Duration in months: 12
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

Section IV: Procedure

IV.2)Administrative information
IV.2.1)Contract award notice concerning this contract
Notice number in the OJ S: 2022/S 181-511775

Section V: Award of contract/concession

Contract No: 5
Title:

Pakiet nr 5

V.2)Award of contract/concession
V.2.1)Date of conclusion of the contract/concession award decision:
06/09/2022
V.2.2)Information about tenders
The contract/concession has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: ABJ-VISION Sp. z o.o.
Town: Gałkowo Duże
NUTS code: PL Polska
Country: Poland
The contractor/concessionaire is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot/concession (at the time of conclusion of the contract;excluding VAT)
Total value of the procurement: 3 225.00 PLN

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587702
Fax: +48 224587700
Internet address: http://uzp.gov.pl
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
15/03/2023

Section VII: Modifications to the contract/concession

VII.1)Description of the procurement after the modifications
VII.1.1)Main CPV code
33141000 Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables
VII.1.2)Additional CPV code(s)
VII.1.3)Place of performance
NUTS code: PL22C Tyski
Main site or place of performance:

Megrez Sp. z o.o.

43-100 Tychy

ul. Edukacji 102

VII.1.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów, akcesoriów, preparatów i narzędzi niezbędnych do wykonywania witrektomii oraz podań doszklistkowych .

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo cenowym (załącznik nr 2 do SWZ).

VII.1.5)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
Duration in months: 12
VII.1.6)Information on value of the contract/lot/concession (excluding VAT)
Total value of the contract/lot/concession: 3 541.05 PLN
VII.1.7)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: BJ-VISION Sp. z o.o.
Town: Gałkowo Duże
NUTS code: PL Polska
Country: Poland
The contractor/concessionaire is an SME: yes
VII.2)Information about modifications
VII.2.1)Description of the modifications
Nature and extent of the modifications (with indication of possible earlier changes to the contract):

Zmiana wartości umowy na skutek zwiększenia ilości o 9,8% zawartego w pakiecie asortymentu.

VII.2.2)Reasons for modification
Need for additional works, services or supplies by the original contractor/concessionaire (Art. 43(1)(b) of Directive 2014/23/EU, Art. 72(1)(b) of Directive 2014/24/EU, Art. 89(1)(b) of Directive 2014/25/EU)
Description of the economic or technical reasons and the inconvenience or duplication of cost preventing a change of contractor:

Zwiększenie zapotrzebowania.

VII.2.3)Increase in price
Updated total contract value before the modifications (taking into account possible earlier contract modifications and price adaptions and, in the case of Directive 2014/23/EU, average inflation in the Member State concerned)
Value excluding VAT: 3 225.00 PLN
Total contract value after the modifications
Value excluding VAT: 3 541.05 PLN