Supplies - 166880-2023

20/03/2023    S56

Poland-Ciechanów: Exterior lights

2023/S 056-166880

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Miejska Ciechanów
National registration number: PL922
Postal address: Pl. Jana Pawła II 6
Town: Ciechanów
NUTS code: PL922 Ciechanowski
Postal code: 06-400
Country: Poland
Contact person: Katarzyna Wiśniewska
E-mail: przetargi@umciechanow.pl
Telephone: +48 23-674-92-09
Fax: +48 23-672-29-63
Internet address(es):
Main address: www.umciechanow.pl
Address of the buyer profile: www.bip.umciechanow.pl
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Modernizacja oświetlenia drogowego

Reference number: WZP.271.1.59.2022
II.1.2)Main CPV code
31527200 Exterior lights
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest wymiana istniejących opraw ze źródłami światła sodowymi na oprawy led z możliwością sterowania.

Opis przedmiotu zamówienia określa wymagane zakresy robót i standardy wykonania przedmiotu zamówienia. Wskazuje przykładowe materiały, urządzenia, rozwiązania, jednakże nie jest to obowiązkowe dla Wykonawcy, a jedynie przykładowe i mające na celu dokładne opisanie odpowiednich standardów i materiałów. Zamawiający dopuszcza stosowanie urządzeń i materiałów równorzędnych, jednakże nie gorszych niż te, które precyzują zapisy niniejszego OPZ. Wykonawca musi zapewnić prawidłowe działanie poszczególnych systemów technicznych i technologicznych oraz osiągnięcie założeń funkcjonalnych.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 1 149 575.00 PLN
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
45310000 Electrical installation work
45316110 Installation of road lighting equipment
71320000 Engineering design services
71355000 Surveying services
45311000 Electrical wiring and fitting work
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL922 Ciechanowski
II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest wymiana istniejących opraw ze źródłami światła sodowymi na oprawy led z

możliwością sterowania. Szczegółowy sposób i zakres wykonania przedmiotu umowy zawiera Opis Przedmiotu

Zamówienia

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Termin realizacji / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin gwarancji / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2022/S 241-695183
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

Modernizacja oświetlenia drogowego

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
23/02/2023
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 3
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: INST-EL J.A. Chancewicz Sp.j.
National registration number: 5451001429
Postal address: ul. Kryńska 57A
Town: Sokółka
NUTS code: PL841 Białostocki
Postal code: 16-100
Country: Poland
E-mail: jerzy.chancewicz@wp.pl
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 1 062 000.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17 A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp (art. 505–590).

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17 A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.5)Date of dispatch of this notice:
15/03/2023