The TED website is eForms-ready since 2.11.2022. The search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Supplies - 16691-2022

13/01/2022    S9

România-Târgoviște: Aparate de radiologie

2022/S 009-016691

Erată

Anunţ referitor la modificări sau informaţii suplimentare

Produse

(Supliment la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2021/S 245-644026)

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA TARGOVISTE
Număr naţional de înregistrare: 4206845
Adresă: Strada: Vladimirescu Tudor, nr. 48
Localitate: Targoviste
Cod NUTS: RO313 Dâmboviţa
Cod poștal: 130095
Țară: România
Persoană de contact: Ciocea Magda
E-mail: spt_tgv@yahoo.com
Telefon: +40 0245631582
Fax: +40 0245210509
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://spitaldb.ro/
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Contract de furnizare ECHIPAMENTE MEDICALE în cadrul proiectului Consolidarea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 in cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Targoviste, cod MySMIS 140881

Număr de referinţă: 4206845_2021_PAAPD1321573
II.1.2)Cod CPV principal
33111000 Aparate de radiologie
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Contract de furnizare aparatura medicala conform fisei de date si a caietului de sarcini.

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari. In conformitate cu prevederile art.160 coroborat cu art. 161 din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita in care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari /informatii suplimentare va fi in a 11- a zi inainte de termenul limita stabilit in anuntul de participare pentru depunerea ofertelor . Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor 18 zile.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
08/01/2022
VI.6)Nr. de referință al anunțului original
Numărul anunțului în JO S: 2021/S 245-644026

Secțiunea VII: Modificări

VII.1)Informaţii care urmează să fie modificate sau adăugate
VII.1.2)Text care urmează să fie corectat în anunțul original
Numărul secţiunii: IV.2.2
Locul textului ce urmează să fie modificat: Lot nr : 9
În loc de:
Data: 20/01/2022
A se citi:
Data: 27/01/2022
Numărul secţiunii: IV.2.7
Locul textului ce urmează să fie modificat: Lot nr : 9
În loc de:
Data: 20/01/2022
A se citi:
Data: 27/01/2022
Numărul secţiunii: IV.2.6
Locul textului ce urmează să fie modificat: Lot nr : 9
În loc de:
Data: 20/07/2022
A se citi:
Data: 27/07/2022
Numărul secţiunii: IV.2.2
Locul textului ce urmează să fie modificat: Lot nr : 4
În loc de:
Data: 20/01/2022
A se citi:
Data: 27/01/2022
Numărul secţiunii: IV.2.7
Locul textului ce urmează să fie modificat: Lot nr : 4
În loc de:
Data: 20/01/2022
A se citi:
Data: 27/01/2022
Numărul secţiunii: IV.2.6
Locul textului ce urmează să fie modificat: Lot nr : 4
În loc de:
Data: 20/07/2022
A se citi:
Data: 27/07/2022
Numărul secţiunii: IV.2.2
Locul textului ce urmează să fie modificat: Lot nr : 7
În loc de:
Data: 20/01/2022
A se citi:
Data: 27/01/2022
Numărul secţiunii: IV.2.7
Locul textului ce urmează să fie modificat: Lot nr : 7
În loc de:
Data: 20/01/2022
A se citi:
Data: 27/01/2022
Numărul secţiunii: IV.2.6
Locul textului ce urmează să fie modificat: Lot nr : 7
În loc de:
Data: 20/07/2022
A se citi:
Data: 27/07/2022
Numărul secţiunii: IV.2.2
Locul textului ce urmează să fie modificat: Lot nr : 6
În loc de:
Data: 20/01/2022
A se citi:
Data: 27/01/2022
Numărul secţiunii: IV.2.7
Locul textului ce urmează să fie modificat: Lot nr : 6
În loc de:
Data: 20/01/2022
A se citi:
Data: 27/01/2022
Numărul secţiunii: IV.2.6
Locul textului ce urmează să fie modificat: Lot nr : 6
În loc de:
Data: 20/07/2022
A se citi:
Data: 27/07/2022
Numărul secţiunii: IV.2.2
Locul textului ce urmează să fie modificat: Lot nr : 1
În loc de:
Data: 20/01/2022
A se citi:
Data: 27/01/2022
Numărul secţiunii: IV.2.7
Locul textului ce urmează să fie modificat: Lot nr : 1
În loc de:
Data: 20/01/2022
A se citi:
Data: 27/01/2022
Numărul secţiunii: IV.2.6
Locul textului ce urmează să fie modificat: Lot nr : 1
În loc de:
Data: 20/07/2022
A se citi:
Data: 27/07/2022
Numărul secţiunii: IV.2.2
Locul textului ce urmează să fie modificat: Lot nr : 5
În loc de:
Data: 20/01/2022
A se citi:
Data: 27/01/2022
Numărul secţiunii: IV.2.7
Locul textului ce urmează să fie modificat: Lot nr : 5
În loc de:
Data: 20/01/2022
A se citi:
Data: 27/01/2022
Numărul secţiunii: IV.2.6
Locul textului ce urmează să fie modificat: Lot nr : 5
În loc de:
Data: 20/07/2022
A se citi:
Data: 27/07/2022
Numărul secţiunii: IV.2.2
Locul textului ce urmează să fie modificat: Lot nr : 3
În loc de:
Data: 20/01/2022
A se citi:
Data: 27/01/2022
Numărul secţiunii: IV.2.7
Locul textului ce urmează să fie modificat: Lot nr : 3
În loc de:
Data: 20/01/2022
A se citi:
Data: 27/01/2022
Numărul secţiunii: IV.2.6
Locul textului ce urmează să fie modificat: Lot nr : 3
În loc de:
Data: 20/07/2022
A se citi:
Data: 27/07/2022
Numărul secţiunii: IV.2.2
Locul textului ce urmează să fie modificat: Lot nr : 8
În loc de:
Data: 20/01/2022
A se citi:
Data: 27/01/2022
Numărul secţiunii: IV.2.7
Locul textului ce urmează să fie modificat: Lot nr : 8
În loc de:
Data: 20/01/2022
A se citi:
Data: 27/01/2022
Numărul secţiunii: IV.2.6
Locul textului ce urmează să fie modificat: Lot nr : 8
În loc de:
Data: 20/07/2022
A se citi:
Data: 27/07/2022
Numărul secţiunii: IV.2.2
Locul textului ce urmează să fie modificat: Lot nr : 2
În loc de:
Data: 20/01/2022
A se citi:
Data: 27/01/2022
Numărul secţiunii: IV.2.7
Locul textului ce urmează să fie modificat: Lot nr : 2
În loc de:
Data: 20/01/2022
A se citi:
Data: 27/01/2022
Numărul secţiunii: IV.2.6
Locul textului ce urmează să fie modificat: Lot nr : 2
În loc de:
Data: 20/07/2022
A se citi:
Data: 27/07/2022
VII.2)Alte informații suplimentare: