Storitve - 167188-2017

04/05/2017    S86

Luksemburg-Luxembourg: Zdravstveni pregledi

2017/S 086-167188

Obvestilo o naročilu

Storitve

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropska komisija
Poštni naslov: bâtiment Ariane 01, bureau A1/048
Kraj: Luxembourg
Šifra NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Poštna številka: 2920
Država: Luksemburg
E-naslov: oil-appels-offres@ec.europa.eu
Telefaks: +352 4301-32109

Internetni naslovi:

Glavni naslov: http://ec.europa.eu/oil/index_fr.htm

I.2)Informacije o skupnem javnem naročilu
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2407
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Zdravstveni pregledi.

Referenčna številka dokumenta: OIL.06/PO/2017/024.
II.1.2)Glavna koda CPV
85111820 Storitve bakteriološke analize
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Cilj tega naročila je izvedba zdravstvenih in sanitarnih pregledov v stavbah, ki so že ali še bodo zasedene ter za katere je odgovoren Urad za infrastrukturo in logistiko (Office for Infrastructure and Logistics – OIL) – Luxembourg v Velikem vojvodstvu Luksemburg.

To naročilo zajema 4 sklope:

— sklop 1: preverjanje zdravstvene kakovosti živil,

— sklop 2: preverjanje zdravstvene kakovosti vode,

— sklop 3: sanitarni pregled prostorov in opreme (površin), kakovosti okoliškega zraka v okviru gostinskih storitev in zdravstvene kakovosti peska,

— sklop 4: sanitarni pregledi.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 1 530 000.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: da
Ponudbe je treba predložiti za vse sklope
Največje število sklopov, ki so lahko oddani enemu ponudniku: 4
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Zdravstveni pregledi – preverjanje zdravstvene kakovosti živil

Št. sklopa: 1
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
85111820 Storitve bakteriološke analize
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
II.2.4)Opis javnega naročila:

Postavka I: preverjanje zdravstvene kakovosti živil na podlagi opredeljenega programa pregledov.

Postavka II: kakršni koli dodatni pregledi, ki bodo izvedeni.

Postavka III: tehnična pomoč, ki jo je treba zagotoviti institucijam: pomoč po telefonu (III.1), pomoč, ki zahteva prisotnost na lokaciji (III.2), druge povezane storitve (III.3).

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 951 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.12)Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: da
Identifikacijska oznaka projekta: Upravna sredstva EU.
II.2.14)Dodatne informacije
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Zdravstveni pregledi – preverjanje zdravstvene kakovosti vode

Št. sklopa: 2
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
85111820 Storitve bakteriološke analize
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
II.2.4)Opis javnega naročila:

Postavka I: preverjanje zdravstvene kakovosti vode na podlagi opredeljenega programa pregledov.

Postavka II: kakršni koli dodatni pregledi, ki bodo izvedeni.

Postavka III: tehnična pomoč, ki jo je treba zagotoviti institucijam: pomoč po telefonu (III.1), pomoč, ki zahteva prisotnost na lokaciji (III.2), druge povezane storitve (III.3).

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 380 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.12)Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: da
Identifikacijska oznaka projekta: Upravna sredstva EU.
II.2.14)Dodatne informacije
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Zdravstveni pregledi – sanitarni pregled prostorov in opreme (površin), kakovosti okoliškega zraka v okviru gostinskih storitev in zdravstvene kakovosti peska.

Št. sklopa: 3
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
85111820 Storitve bakteriološke analize
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
II.2.4)Opis javnega naročila:

Postavka I: sanitarni pregled na podlagi opredeljenega programa pregledov v zvezi s prostori in opremo (površinami), kakovostjo okoliškega zraka v okviru gostinskih storitev in zdravstveno kakovostjo peska.

Postavka II: kakršni koli dodatni pregledi, ki bodo izvedeni.

Postavka III: tehnična pomoč, ki jo je treba zagotoviti institucijam: pomoč po telefonu (III.1), pomoč, ki zahteva prisotnost na lokaciji (III.2), druge povezane storitve (III.3).

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 115 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.12)Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: da
Identifikacijska oznaka projekta: Upravna sredstva EU.
II.2.14)Dodatne informacije
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Sanitarni pregledi.

Št. sklopa: 4
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
85111820 Storitve bakteriološke analize
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
II.2.4)Opis javnega naročila:

Preverjanje izvedbe sanitarnega načrta v okviru gostinskih storitev, priprava poročil o pregledih ter priporočil in akcijskih načrtov; spremljanje akcijskih načrtov in opomb s prejšnjih pregledov.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 84 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.12)Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: da
Identifikacijska oznaka projekta: Upravna sredstva EU.
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Seznam in kratek opis pogojev:

glej spletno stran, navedeno v točki I.3.

III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5)Informacije o pridržanih naročilih
III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1)Informacije o določeni stroki
III.2.2)Pogoji za izvedbo javnega naročila:

Glej spletno stran, navedeno v točki I.3.

III.2.3)Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom
IV.1.4)Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6)Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.1)Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 12/06/2017
Lokalni čas: 16:30
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Bolgárščina, Češčina, Danščina, Nemščina, Grščina, Angleščina, Španščina, Estonščina, Finščina, Francoščina, Irščina, Hrvaščina, Madžarščina, Italijanščina, Litvanščina, Latvijščina, Malteščina, Nizozemščina, Poljščina, Portugalščina, Romunščina, Slovaščina, Slovenščina, Švedščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 15/06/2017
Lokalni čas: 11:00
Kraj:

Evropska komisija, bâtiment Ariane, 400, route d'Esch, salle 01/A072, L-1471 Luxembourg, LUKSEMBURG.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:

glej spletno stran, navedeno v točki I.3.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.2)Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3)Dodatne informacije:

Razpisna dokumentacija bo na voljo za prenos na naslovu, navedenem v točki I.3.

Spletna stran se bo redno posodabljala, za preverjanje posodobitev in sprememb v razpisnem obdobju pa so odgovorni ponudniki.

Zainteresirani gospodarski subjekti so vabljeni, da se registrirajo prek spletne strani (za e-razpise). Potem bodo prek spletnega sistema za javna naročila obveščeni o morebitnih posodobitvah tega javnega razpisa.

Komisija ni odgovorna, če ponudniki ne zasledijo dodatnih informacij o tem javnem razpisu, objavljenih na spletni strani.

Papirna različica ne bo izdana.

Zainteresirani gospodarski subjekti lahko oddajo ponudbo za 1 sklop, več sklopov ali vse sklope. Sklopi se lahko oddajo različnim ponudnikom.

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Splošno sodišče Evropske unije
Poštni naslov: rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: 2925
Država: Luksemburg
E-naslov: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100

Internetni naslov: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3)Postopek revizije
Natančne informacije o roku(-ih) za postopke revizije:

glej spletno stran, navedeno v točki I.3.

VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
24/04/2017