Υπηρεσίες - 167189-2017

04/05/2017    S86

Βέλγιο-Βρυξέλλες: Σχέσεις με τα μέσα ενημέρωσης και προβολή — ενημερωτικές εκδηλώσεις για τα μέσα ενημέρωσης, PO/2016-12/A2

2017/S 086-167189

Γνωστοποίηση συναφθείσας σύμβασης

Αποτελέσματα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Directorate-General for Communication, Unit A2, Corporate Communication Contracts
Ταχ. διεύθυνση: rue de la Loi 56
Πόλη: Brussels
Κωδικός NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Ταχ. κωδικός: 1049
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://ec.europa.eu/dgs/communication/index_en.htm
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http://ec.europa.eu/dgs/communication/contracts-and-grants/contracts/
I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Ταχ. διεύθυνση: rue Wiertz 60
Πόλη: Brussels
Κωδικός NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Ταχ. κωδικός: 1047
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.europarl.europa.eu
I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ταχ. διεύθυνση: rue de la Loi 175
Πόλη: Brussels
Κωδικός NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Ταχ. κωδικός: 1048
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/secretary-general/
I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης
Ταχ. διεύθυνση: rond point Schuman 9A
Πόλη: Brussels
Κωδικός NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Ταχ. κωδικός: 1046
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://eeas.europa.eu/index_en.htm
I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
Ταχ. διεύθυνση: rue Belliard 99
Πόλη: Brussels
Κωδικός NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Ταχ. κωδικός: 1040
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.home
I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Eurojust
Ταχ. διεύθυνση: Maanweg 174
Πόλη: The Hague
Κωδικός NUTS: NL4 ZUID-NEDERLAND
Ταχ. κωδικός: 2516 AB
Χώρα: ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.eurojust.europa.eu/Pages/home.aspx
I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Eκτελεστικός Οργανισμός του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας
Ταχ. διεύθυνση: Covent Garden, place Charles Rogier
Πόλη: Saint-Josse-ten-Noode
Κωδικός NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Ταχ. κωδικός: 1210
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://erc.europa.eu/
I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Οργανισμός του Ευρωπαϊκού GNSS
Ταχ. διεύθυνση: Janovského 438/2
Πόλη: Prague 7 — Holešovice
Κωδικός NUTS: CZ01 Praha
Ταχ. κωδικός: 170 00
Χώρα: ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.gsa.europa.eu/
I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών
Ταχ. διεύθυνση: Science and Technology Park of Crete (ITE), Vassilika Vouton
Πόλη: Heraklion
Κωδικός NUTS: GR431 Irakleio
Ταχ. κωδικός: 700 13
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://www.enisa.europa.eu/
I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Eυρωπόλ)
Ταχ. διεύθυνση: Eisenhowerlaan 73
Πόλη: The Hague
Κωδικός NUTS: NL4 ZUID-NEDERLAND
Ταχ. κωδικός: 2517 KK
Χώρα: ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://www.europol.europa.eu/
I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης
Ταχ. διεύθυνση: rue de la Science 27
Πόλη: Brussels
Κωδικός NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Ταχ. κωδικός: 1049
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://srb.europa.eu/
I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Εκτελεστικός Οργανισμός για τους Καταναλωτές, την Υγεία, τη Γεωργία και τα Τρόφιμα
Ταχ. διεύθυνση: 12, rue Guillaume Kroll
Πόλη: Luxembourg
Κωδικός NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Ταχ. κωδικός: 1882
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://ec.europa.eu/chafea/
I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Κοινή επιχείρηση ΠΚΦ 2
Ταχ. διεύθυνση: avenue de la Toison d'Or 56–60
Πόλη: Brussels
Κωδικός NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Ταχ. κωδικός: 1060
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://www.imi.europa.eu/
I.2)Πληροφορίες σχετικά με τις από κοινού προμήθειες
Η σύμβαση αφορά από κοινού διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης
Σε περίπτωση από κοινού διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης όπου εμπλέκονται διάφορες χώρες, ισχύον εθνικό δίκαιο για τις δημόσιες προμήθειες:

Θεσμικά όργανα/οργανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η σύμβαση ανατίθεται από κεντρική αρχή αγορών
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Σχέσεις με τα μέσα ενημέρωσης και προβολή — ενημερωτικές εκδηλώσεις για τα μέσα ενημέρωσης, PO/2016-12/A2.

Αριθμός αναφοράς: PO/2016-12/A2.
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
79000000 Επιχειρηματικές υπηρεσίες: νομικές, μάρκετινγκ, παροχής συμβουλών, πρόσληψης, εκτύπωσης και ασφάλειας
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Για την παρούσα σύμβαση έχουν σχεδιαστεί 3 ενότητες.

Η πρώτη ενότητα περιλαμβάνει τον σχεδιασμό και τη διοργάνωση ενημερωτικών σεμιναρίων και επισκέψεων μελέτης για τα μέσα ενημέρωσης. Τα ανωτέρω θα πραγματοποιηθούν, κυρίως, στην έδρα των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων στις Βρυξέλλες ή σε οποιοδήποτε από τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ, αλλά ενδέχεται επίσης να πραγματοποιηθούν στις υποψήφιες χώρες, στις χώρες που καλύπτει η πολιτική γειτονίας της ΕΕ ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα στον κόσμο.

Η δεύτερη ενότητα περιλαμβάνει τη δημιουργία και διοργάνωση επιγραμμικών εκδηλώσεων για πιο εξειδικευμένα μέσα ενημέρωσης. Ανάλογα με το θέμα και τους διαθέσιμους πόρους, ενδέχεται να απευθύνονται σε ένα ευρύτερο κοινό ενδιαφερόμενων υποψηφίων.

Η τρίτη ενότητα περιλαμβάνει προπαρασκευαστικές ή δραστηριότητες παρακολούθησης όσον αφορά τις ενημερωτικές εκδηλώσεις και συνεδρίες που θα διοργανωθούν στο πλαίσιο των ενοτήτων 1 και 2, ή οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα σχέσεων με τα μέσα ενημέρωσης, για την ενθάρρυνση της δημιουργίας δικτύων και των ανταλλαγών μεταξύ των μέσων ενημέρωσης βάσει κοινού ενδιαφέροντος για τις υποθέσεις και τις πολιτικές της ΕΕ.

II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.1.7)Συνολική αξία των προμηθειών (χωρίς ΦΠΑ)
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 20 000 000.00 EUR
II.2)Περιγραφή
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Βλέπε συγγραφή υποχρεώσεων.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Ενότητα 1: μεθοδολογία, χρονοδιάγραμμα και σχέδιο εργασίας της τεχνικής πρότασης / Στάθμιση: 20
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Ενότητα 1: προσέγγιση ως προς τον καθορισμό των συμμετεχόντων και την καθιέρωση βασικών δεικτών απόδοσης / Στάθμιση: 25
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Ενότητα 1: παρακολούθηση, αξιολόγηση και ποιότητα των μέτρων προς εφαρμογή για συνεχόμενη υψηλή απόδοση καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων ελέγχου της ποιότητας / Στάθμιση: 20
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Περιπτωσιολογικές μελέτες της ενότητας 1: σχέδιο εργασίας και χρονοδιάγραμμα / Στάθμιση: 15
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Περιπτωσιολογικές μελέτες της ενότητας 1: συμμετέχοντες και επίτευξη του συνολικού στόχου των περιπτωσιολογικών μελετών / Στάθμιση: 15
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Περιπτωσιολογικές μελέτες της ενότητας 1: πρόγραμμα και επίτευξη του συνολικού στόχου των περιπτωσιολογικών μελετών / Στάθμιση: 15
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Ενότητα 2: περιεχόμενο, συμμετέχοντες, βασικοί δείκτες απόδοσης και παρακολούθηση / Στάθμιση: 15
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Ενότητα 2: σχέδιο εργασίας, χρονοδιάγραμμα, υλικοτεχνική υποστήριξη και διασφάλιση της ποιότητας / Στάθμιση: 15
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Περιπτωσιολογική μελέτη της ενότητας 2: συνολική καταλληλότητα της προτεινόμενης λύσης / Στάθμιση: 20
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Ενότητα 3: Μεθοδολογία, χρονοδιάγραμμα και σχέδιο εργασίας της τεχνικής πρότασης / Στάθμιση: 10
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Ενότητα 3: καθορισμός κοινών-στόχων, βασικών δεικτών απόδοσης, παρακολούθηση και διασφάλιση της ποιότητας / Στάθμιση: 15
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Περιπτωσιολογική μελέτη της ενότητας 3: συνολική καταλληλότητα της προτεινόμενης λύσης / Στάθμιση: 15
Τιμή - Στάθμιση: 40
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ναι
Ταυτότητα του έργου: Δράσεις εταιρικής επικοινωνίας.
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
Η προκήρυξη αφορά τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: όχι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.1)Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: 2016/S 136-244007
IV.2.8)Πληροφορίες σχετικά με τη λήξη δυναμικού συστήματος αγορών
IV.2.9)Πληροφορίες σχετικά με τη λήξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης υπό τη μορφή προκαταρκτικής προκήρυξης

Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης

Τίτλος:

Σχέσεις με τα μέσα ενημέρωσης και προβολή — ενημερωτικές εκδηλώσεις για τα μέσα ενημέρωσης, PO/2016-12/A2

Ανάθεση σύμβασης/τμήματος: ναι
V.2)Ανάθεση σύμβασης
V.2.1)Ημερομηνία σύναψης της σύμβασης:
27/03/2017
V.2.2)Πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν: 5
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από ΜΜΕ: 4
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από προσφέροντες που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ: 3
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από προσφέροντες από χώρες εκτός ΕΕ: 0
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν με ηλεκτρονικά μέσα: 0
Η σύμβαση ανατέθηκε σε όμιλο οικονομικών φορέων: ναι
V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου
Επίσημη επωνυμία: GOPA Com. SA (επικεφαλής)
Ταχ. διεύθυνση: boulevard de la Woluwe 2
Πόλη: Brussels
Κωδικός NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Ταχ. κωδικός: 1150
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: όχι
V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου
Επίσημη επωνυμία: Reuters Foundation Consultants Ltd
Ταχ. διεύθυνση: 30 South Colonnade, Canary Wharf
Πόλη: London
Κωδικός NUTS: UKI LONDON
Ταχ. κωδικός: E14 5EP
Χώρα: ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: όχι
V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου
Επίσημη επωνυμία: Press Club Brussels Europe
Ταχ. διεύθυνση: rue Froissart 95
Πόλη: Brussels
Κωδικός NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Ταχ. κωδικός: 1040
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: ναι
V.2.4)Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/του τμήματος (χωρίς ΦΠΑ)
Αρχική εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 20 000 000.00 EUR
Συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 20 000 000.00 EUR
V.2.5)Πληροφορίες σχετικά με υπεργολαβία
Η σύμβαση ενδέχεται να ανατεθεί σε υπεργολαβία
Σύντομη περιγραφή του μέρους της σύμβασης που πρόκειται να ανατεθεί σε υπεργολαβία:

Το ποσοστό της σύμβασης το οποίο ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει σε υπεργολαβία είναι μικρότερο από 20 %.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:
VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ταχ. διεύθυνση: rue du Fort Niedergrünewald
Πόλη: Luxembourg
Ταχ. κωδικός: 2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Τηλέφωνο: +352 43031
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.curia.europa.eu
VI.4.2)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής
Πόλη: Στρασβούργο
Χώρα: ΓΑΛΛΙΑ
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.3)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:

Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.

Μπορείτε να υποβάλετε προσφυγή για ακύρωση της απόφασης ανάθεσης εντός 2 μηνών από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης. Η υποβολή αιτημάτων και οι απαντήσεις εκ μέρους μας ή τυχόν καταγγελίες για κακή διοίκηση, δεν θα έχουν ως σκοπό ούτε ως αποτέλεσμα την αναστολή της χρονικής προθεσμίας για την υποβολή προσφυγών για ακύρωση ή για έναρξη νέας περιόδου υποβολής προσφυγών για ακύρωση.

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
24/04/2017