Portal TED obsługuje e-formularze od dnia 2.11.2022 r. Zmieniło się wyszukiwanie: pamiętaj o dostosowaniu swoich zdefiniowanych zapytań zaawansowanych. Zapoznaj się ze zmianami na naszej stronie z aktualnościami i na zaktualizowanych stronach pomocy

Usługi - 167302-2016

Wyświetl widok skrócony

14/05/2016    S93

Polska-Trąbki Wielkie: Usługi związane z odpadami

2016/S 093-167302

Gmina Trąbki Wielkie, ul. Gdańska 12, Osoba do kontaktów: Justyna Majewska, Trąbki Wielkie 83-034, Polska. Faks: +48 586828319. E-mail: justyna.majewska@TRABKIW.UG.GOV.PL

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 16.4.2016, 2016/S 075-132218)

Przedmiot zamówienia:
CPV:90500000 Usługi związane z odpadami

Usługi związane z odpadami

Zamiast: 

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

25.5.2016 (11:00)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

25.5.2016 (11:15)

Powinno być: 

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

23.6.2016 (11:00)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

23.6.2016 (11:15)

Inne dodatkowe informacje

Informacje do poprawienia lub dodania w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.

Więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.