Szolgáltatások - 167315-2021

02/04/2021    S65

Magyarország-Mogyoród: Építészeti tervezési szolgáltatások

2021/S 065-167315

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Hungaroring Sport Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_88936431
Postai cím: Hungaroring út 10.
Város: Mogyoród
NUTS-kód: HU120 Pest
Postai irányítószám: 2146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gazsi Júlia
E-mail: gazsi.julia@hungaroring.hu
Telefon: +36 28444444
Fax: +36 28441860
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.hungaroring.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: gazdasági társaság
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: sport

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Hungaroring - Paddock Épület tervezése

Hivatkozási szám: EKR001335572020
II.1.2)Fő CPV-kód
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Hungaroring - Paddock Épület és a működéshez szükséges funkcionálisan kapcsolódó épületrészek korszerűsítésének tervezése

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 1 393 000 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
71245000 Jóváhagyási és kiviteli tervek, specifikációk
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU120 Pest
A teljesítés fő helyszíne:

2146 Mogyoród, Hungaroring út 10.HRSZ: 0222/3, 0222/9, 0222/12, 0222/14, 0242/24, 0242/25 0242/26

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A tervezett fejlesztés célja a meglévő Paddock Épület bontása, egy korszerű, gazdaságosan üzemeltethető, minden sportszakmai igénynek megfelelő Paddock Épület építése, 4 technikai és 36 versenybox kialakításával, a verseny rendezéséhez szükséges FIA előírásoknak megfelelő versenyirányítási központ létrehozásával, Media Centerrel, vendéglátási és VIP területekkel, üzemeltetési és versenyirodákkal, tetőterasszal, illetve a Paddock Épület mögötti terület (depó motorhome-ok számára) kibővítésével. A kiszolgáló épületállomány és közönségforgalmi területek műszaki szempontból elavultak. Az épület tervezett alapterülete 19 750 m2-es, 2 800 m2 terasszal.

A fejlesztés kiterjed a Paddock Épület működéséhez szükséges funkcionálisan kapcsolódó lelátórészre is, amelynek körülbelül 5 000 m2-es új épületében a kommentátor fülkék mellett a VIP vendégek részére egy terasz is kialakításra kerül. A Lelátórész fedett, kapacitása 10 000 fő. A VIP vendégeknek dedikált lelátó szektor áll a rendelkezésére. A lelátóhoz egyenletesen elosztott büfé és wc blokkok kapcsolódnak.

A fejlesztés célja a funkciók megtartása, bővítése mellett az épületállomány és épített, illetve táji környezet megújítása, gyalogos közlekedési, szerviz útvonalak, külső közművek vázlattervi szintű megtervezése.

Tervezési főbb feladat:

— Tervezési programnak, a környezeti adottságoknak és a helyi építési előírásoknak megfelelő koncepció kidolgozása, vázlatterv készítése

— a tervezést előkészítő munkálatok, szükséges vizsgálatok (különösen: talajmechanikai, hidrogeológiai), felmérések teljeskörű elvégzésével, azokat megfelelően dokumentálva

— engedélyezési tervdokumentáció elkészítése, a szükséges jogszabályokban előírt engedélyek, hozzájárulások, vagy nyilatkozatok beszerzésével

— az engedélyeztetésben való közreműködés, tervek feltöltése az ÉTDR-rendszerbe meghatalmazás alapján

— a jogszabályi előírásoknak és az építési engedélynek megfelelő kiviteli tervdokumentáció elkészítése

— közreműködés a kivitelező kiválasztására kiírt közbeszerzési eljárás során

Szállítandó tervek mennyisége: magyar nyelven, 5 példányban papír alapon és pdf/A, pdf, pln, illetve dwg formátumban, továbbá 5 példányban pen-drive-on,

További információt a tervezési program és feladatleírás tartalmaz.

Ajánlatkérő a műszaki dokumentációt az EKR feltöltési korlátjára tekintettel 23 MB-os tömörített fájlokban töltötte fel az EKR-be (egy zip fájl és segédfájljai). Annak érdekében, hogy a műszaki dokumentáció megnyitható legyen az érdeklődő gazdasági szereplőnek minden fájlt ugyanazon mappába szükséges lementenie, és a zip fájlok egyesítéséhez az első fájlt (.001) szükséges megnyitni egy erre alkalmas programban (Windows intéző, 7-zip,Total Commander, WinRAR).

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. Az M.2.1. alk. köv.-re bem. szakember új sportlétesítmény/és vagy sportlétesítmény rekonstrukció tervezésében felelős tervezőként az alk. felt. felül szerzett szakmai gyakorlata (min 0 db, max. 5 db) / Súlyszám: 12,5
Minőségi kritérium - Név: 3. Az M.2.2. alk. köv.-re bem. szakember új sportlétesítmény/és vagy sportlétesítmény rekonstrukció tervezésében felelős tervezőként az alk. felt. felül szerzett szakmai gyakorlata (min 0 db, max. 5 db) / Súlyszám: 12,5
Minőségi kritérium - Név: 4. Az M.2.3. alk. köv.-re bem. szakember új sportlétesítmény/és vagy sportlétesítmény rekonstrukció tervezésében felelős tervezőként az alk. felt. felül szerzett szakmai gyakorlata (min 0 db, max. 5 db) / Súlyszám: 12,5
Minőségi kritérium - Név: 5. Az M.2.4. alk. köv.-re bem. szakember új sportlétesítmény/és vagy sportlétesítmény rekonstrukció tervezésében felelős tervezőként az alk. felt. felül szerzett szakmai gyakorlata (min 0 db, max. 5 db) / Súlyszám: 12,5
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A II.2.7.) ponttal összefüggésben ajánlatkérő közli, hogy a teljesítési határidőt nem munkanapban, hanem naptári napban kell érteni.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020/S 250-625293
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Hungaroring - Paddock Épület és a működéshez szükséges funkcionálisan kapcsolódó épületrészek korszerűsítésének tervezése

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
16/03/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: S.A.M.O. Építésziroda Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_52548246
Postai cím: Krisztina körút 32.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1013
Ország: Magyarország
E-mail: kokany.gyozo@samo.hu
Telefon: +36 309316251
Fax: +36 13422460
Internetcím: http://www.samo.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: FEJÉR Tervező és Mérnökiroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_93712165
Postai cím: Fő utca 221.
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU211 Fejér
Postai irányítószám: 8086
Ország: Magyarország
E-mail: info@fejerterv.com
Telefon: +36 308637170
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: DVM Group Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_14482454
Postai cím: Türr István utca 8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1052
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@dvmgroup.com
Telefon: +36 13024275
Fax: +36 13027186
Internetcím: http://www.dvmgroup.com/hu/
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1 393 000 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Statikai tervezés, Épületgépészeti tervezés, Épületvillamossági tervezés, Tűzvédelmi tervezés, Versenyirányítás, Tájépítészeti

Tervezés, Út- és forgalomtechnikai tervezés, Közmű tervezés, Környezetvédelem, Versenyirányítás, Épületvillamossági tervezés

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Közös ajánlattevők neve, címe, adószáma:

S.A.M.O. Építésziroda Kft., 1013 Budapest, Krisztina körút 32. adószám: 10674457-2-41

FEJÉR Tervező és Mérnökiroda Korlátolt Felelősségű Társaság 8036 Budapest, Fő utca 221. adószám: 25895470-2-07

DVM Group Korlátolt Felelősségű Társaság 1052 Budapest, Türr István utca 8., adószám: 12667093-2-41

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148.§-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
30/03/2021