Tavarat - 167378-2019

10/04/2019    S71    - - Tavarat - hankintailmoitus - Avoin menettely 

Suomi-Helsinki: Jäähdytys- ja pakastuslaitteet

2019/S 071-167378

Hankintailmoitus

Tavarahankinnat

Legal Basis:

Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Luonnonvarakeskus
0244629-2
PL 2 (Latokartanonkaari 9)
Helsinki
00791
Suomi
Yhteyshenkilö: Perttu Pohjonen
Puhelin: +358 295322113
Sähköpostiosoite: perttu.pohjonen@luke.fi
NUTS-koodi: FI1D1

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: https://www.luke.fi

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: http://public.sokopro.fi/Quotation/Signup.aspx?crypt=WceQV9IImMYIKeZgp5TwOzcXry%2F5qdwKZ7KccewbpNNhMIaHS9UAHWNrGcD6XYIV
Lisätietoja saa toinen osoite:
Sitowise Oy
Savonlinna
Suomi
Yhteyshenkilö: Janne Kaltiainen, RI AMK
Sähköpostiosoite: janne.kaltiainen@sitowise.com
NUTS-koodi: FI1D1

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.sitowise.com

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: http://public.sokopro.fi/Quotation/Signup.aspx?crypt=WceQV9IImMYIKeZgp5TwOzcXry%2F5qdwKZ7KccewbpNNhMIaHS9UAHWNrGcD6XYIV
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Kansallinen tai liittovaltiotason virasto/laitos
I.5)Pääasiallinen toimiala
Muu toimiala: tutkimus

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Kasvatuskylmiöt, kasvullisen lisäyksen laboratorio (850/02 10 01 00 05/2019)

Viitenumero: 850/02 10 01 00 05/2019
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
42513000
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Kasvullisen lisäyksen laboratorion kasvatuskylmiöistä, Savonlinnaan, tarjouspyynnön mukaisesti.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
42513290
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1D1
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Kasvullisen lisäyksen laboratorion kasvatuskylmiöistä, Savonlinnaan. Kohde on kuvattu tarjouspyynnön liitteissä, jotka ovat luettavissa projektipankissa.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Jäljempänä mainitut perusteet
Hinta
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Alkamispäivä: 10/06/2019
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
III.1.5)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:
III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.4)Tiedot ratkaisujen tai tarjousten määrän rajoittamisesta neuvottelujen aikana
IV.1.6)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 10/05/2019
Paikallinen aika: 12:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 3 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 10/05/2019
Paikallinen aika: 13:00

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Käytetään sähköistä maksua
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Suomi
Puhelin: +358 295643300
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi: +358 295643314

Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
09/04/2019