TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Dostawy - 167416-2017

TITytułPolska-Katowice: Urządzenia do diagnostyki sercowo-naczyniowej
NDNr dokumentu167416-2017
PDData publikacji04/05/2017
OJDz.U. S86
TWMiejscowośćKATOWICE
AUNazwa instytucjiSamodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Górnośląskie Centrum Medyczne im. Leszka Gieca
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji6 - Podmiot prawa publicznego
HAEU Institution-
DSDokument wysłany02/05/2017
DTTermin24/05/2017
NCZamówienie2 - Dostawy
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RPLegislacja5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
PCKod CPV33123000 - Urządzenia do diagnostyki sercowo-naczyniowej
OCPierwotny kod CPV33123000 - Urządzenia do diagnostyki sercowo-naczyniowej
RCKod NUTSPL22A
IAAdres internetowy (URL)www.bip.gcm.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie zamówień publicznych 2014/24/UE