Järjestelmässä on tällä hetkellä vika, joka vaikuttaa eForms-ilmoituksissa oleviin URL-osoitteisiin. Vika pyritään korjaamaan mahdollisimman pian. Pilkun (tai muun erikoismerkin) poistaminen URL-osoitteen lopusta voi myös auttaa. Pahoittelemme häiriötä.

Palvelut - 16745-2022

14/01/2022    S10

Luxemburg-Luxemburg: ENER/D3/2021-191 Tutkimus EU:ssa sijaitsevista ydinlaitoksista peräisin radioaktiivisten päästöjen seurannasta

2022/S 010-016745

Ilmoitus tehdystä sopimuksesta

Hankintamenettelyn tulokset

Palvelut

Oikeusperusta:
Asetus (EU, Euratom) N:o 2018/1046

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Euroopan komissio, Energian pääosasto (ENER), ENER.D.3 — Radiation Protection and Nuclear Safety
Postiosoite: DG Energy, to the attention of Tri Central, 2, rue Mercier
Postitoimipaikka: Luxembourg
NUTS-koodi: LU000 Luxembourg
Postinumero: L-2144
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: ENER-RADPROT@ec.europa.eu
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: https://ec.europa.eu/energy/
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

ENER/D3/2021-191 Tutkimus EU:ssa sijaitsevista ydinlaitoksista peräisin radioaktiivisten päästöjen seurannasta

Viitenumero: ENER/LUX/2021/OP/0012
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
65400000 Muiden energiamuotojen tuotanto ja jakelu
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Suosituksessa 2004/2/Euratom EU:n jäsenvaltioille annetaan ohjeistusta ydinvoimareaktoreista ja jälleenkäsittelylaitoksista peräisin olevaa radionuklidipäästöjä koskevaa raportointia varten. Komission radioaktiivisten päästöjen tietokantaan (Radioactive Discharges Database – RADD) kerätään EU:n jäsenvaltioiden antamat tiedot.

Tutkimuksessa keskitytään niihin laitoksiin, joilla on lupa päästää merkittäviä määriä radioaktiivisia aineita ympäristöön ja joilta edellytetään teknisiä järjestelmiä näiden päästöjen jatkuvaa tai eräkohtaista seurantaa varten. Hankkeen päätavoitteena on tarjota ajantasaista tietoa radioaktiivisten päästöjen seurannan tilasta EU:n jäsenvaltioiden tärkeimmissä ydinlaitoksissa sekä sääntelykehyksen että tekniikan suhteen.

II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7)Hankinnan kokonaisarvo (ilman alv:tä)
Arvo ilman alv:tä: 247 000.00 EUR
II.2)Kuvaus
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
65400000 Muiden energiamuotojen tuotanto ja jakelu
09000000 Öljytuotteet, polttoaineet, sähkö ja muut energian lähteet
09343000 Radioaktiiviset aineet
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: LU000 Luxembourg
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Hankkeessa on kuvattava (nestemäisten ja kaasumaisten) päästöjen nykyisiä seurantatekniikoita ja esitettävä mahdolliset kehittämistarpeet kunkin tutkimuksen kohteena olevan laitostyypin osalta.

Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä syihin, jotka aiheuttavat epävarmuutta seurannan tuloksissa. Lisäksi hankkeessa olisi tarkasteltava sääntelytilannetta jäsenvaltioissa ja kuvattava mahdollisia parannustarpeita sekä kansallisella että EU:n tasolla.

Hankkeen tulisi kattaa sekä jatkuvaa että eräkohtaista päästöjen seurantaa koskevat järjestelmät, mukaan lukien mahdolliset järjestelmät, jotka on tarkoitettu seurantaan hätätilanteissa. Kiinteän radioaktiivisen materiaalin hävittäminen ei sisälly hankkeeseen. Tekniikan taso ja mahdolliset haasteet olisi kuvattava. Näiden tietojen perusteella sopimusosapuolen olisi analysoitava nykyisten järjestelyjen riittävyyttä ja laadittava parhaita käytäntöjä koskevat ohjeet jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten ja komission 35 artiklan mukaisten tarkastusryhmien käyttöön.

Tutkimuksen tulokset muodostavat pohjan komission tuleville tarkastuksille, ja niiden myötä jäsenvaltiot saavat käsityksen päästöjen tarkkailutekniikan nykytilasta.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Laatuperuste - Nimi: ehdotettujen menetelmien laatu / Painotus: 60
Laatuperuste - Nimi: työn ja resurssien organisointi / Painotus: 30
Laatuperuste - Nimi: laadunvalvontatoimet / Painotus: 10
Hinta - Painotus: 40
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: kyllä
Hankkeen nimi tai viite:

Katso hankinta-asiakirjat, jotka ovat saatavilla kohdassa I.3) mainitusta osoitteesta.

II.2.14)Lisätiedot

Katso hankinta-asiakirjat, jotka ovat saatavilla kohdassa I.3) mainitusta osoitteesta.

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2021/S 117-303774
IV.2.8)Tietoa dynaamisen hankintajärjestelmän päättämisestä
IV.2.9)Tietoa ennakkoilmoituksella esitetyn tarjouskilpailukutsun päättämisestä

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Nimi:

ENER/D3/2021-191 Tutkimus EU:ssa sijaitsevista ydinlaitoksista peräisin radioaktiivisten päästöjen seurannasta

Sopimus/osa tehdään: kyllä
V.2)Sopimuksen tekeminen
V.2.1)Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
17/12/2021
V.2.2)Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä: 3
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: kyllä
V.2.3)Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Virallinen nimi: NucAdvisor SA
Postiosoite: 168/172 Boulevard de Verdun
Postitoimipaikka: Courbevoie
NUTS-koodi: FR France
Postinumero: 92408
Maa: Ranska
Urakoitsija on pk-yritys: ei
V.2.3)Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Virallinen nimi: Envinet a.s.
Postiosoite: Modrinova 1094
Postitoimipaikka: Trebic
NUTS-koodi: CZ Česko
Postinumero: 67401
Maa: Tšekki
Urakoitsija on pk-yritys: ei
V.2.3)Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Virallinen nimi: Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
Postiosoite: Tekniikantie 21
Postitoimipaikka: Espoo
NUTS-koodi: FI Suomi / Finland
Postinumero: 02150
Maa: Suomi
Urakoitsija on pk-yritys: ei
V.2.4)Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan alustava arvioitu kokonaisarvo: 260 000.00 EUR
Sopimuksen/osan kokonaisarvo: 247 000.00 EUR
V.2.5)Tietoa alihankinnasta

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3)Lisätiedot:

Katso hankinta-asiakirjat, jotka ovat saatavilla kohdassa I.3) mainitusta osoitteesta. Mikäli kohdassa I.3) kuvattuja sähköisiä viestintävälineitä ei ole saatavilla tai niihin tulee toimintahäiriöitä kohdassa IV.2.2) annettua vastaanottamisen määräaikaa edeltävien viiden kalenteripäivän aikana, hankintaviranomainen varaa oikeuden pidentää määräaikaa ja julkaista uuden määräajan kohdassa I.3) annetussa internetosoitteessa ilman tätä ilmoitusta koskevan oikaisuilmoituksen julkaisemista. Tästä hankinnasta kiinnostuneita talouden toimijoita kehotetaan tilaamaan tarjouspyynnöt kohdassa I.3) saadakseen ilmoituksen, kun uusia tietoja tai asiakirjoja julkaistaan.

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: Rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: L-2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: GC.Registry@curia.europa.eu
Puhelin: +352 4303-1
Internetosoite: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

Katso hankinta-asiakirjat, jotka ovat saatavilla kohdassa I.3) mainitusta osoitteesta.

VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
04/01/2022