Det glæder os at kunne fortælle, at den nye version af TED-portalen bliver lanceret den 29. januar 2024 (skal bekræftes!) Er du interesseret i at få information om de nye funktioner og forbedringer og fordelene for brugerne? Gå ind og læs vores artikel – så bliver du klogere på det hele.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Tjenesteydelser - 16746-2022

14/01/2022    S10

Belgien-Bruxelles: Udvikling af interaktive e-læringsmoduler inden for specifikke områder af uddannelses- og undervisningsrammen, der letter gennemførelsen af direktiv 2010/63/EU

2022/S 010-016746

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Forordning (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Europa-Kommissionen, Generaldirektoratet for Miljø (ENV)
Postadresse: ENV.A.4 – Finance, Audit and Budget, BRE2 10/DCS
By: Brussels
NUTS-kode: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Postnummer: 1049
Land: Belgien
E-mail: env-tenders@ec.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udvikling af interaktive e-læringsmoduler inden for specifikke områder af uddannelses- og undervisningsrammen, der letter gennemførelsen af direktiv 2010/63/EU

Sagsnr.: ENV/2021/OP/0011
II.1.2)Hoved-CPV-kode
90700000 Tjenester på miljøområdet
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Lettelse af en korrekt, omfattende og ensartet gennemførelse af direktiv 2010/63/EU og dets forpligtelser. Bistå Kommissionen i at forberede, udføre og følge op på de nødvendige aktiviteter, der skal udføres som anført i direktivet.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 636 130.00 EUR
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
90700000 Tjenester på miljøområdet
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Hovedudførelsessted:

Kontrahentens lokaler.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udvikling af interaktive e-læringsmoduler inden for specifikke områder af uddannelses- og undervisningsrammen, der letter gennemførelsen af direktiv 2010/63/EU.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet af den foreslåede metodologi / Vægtning: 70
Kvalitetskriterium - Navn: Tilrettelæggelse af arbejdet og ressourcefordeling / Vægtning: 20
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitetssikringsforanstaltninger / Vægtning: 10
Pris - Vægtning: 50/50
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation:

09 02 01 (Life Op.) Natur og biodiversitet

II.2.14)Yderligere oplysninger

Tidligere offentliggjort i forhåndsmeddelelsen EUTS 071-179754 med titlen »Fremme af alternativer til dyreforsøg gennem udvikling af åbne e-læringsmoduler for at lette udnyttelsen af de 3 R'er repræsenterende reduktion, forfinelse og erstatning af dyreforsøg (the Three Rs — Replacement, Reduction and Refinement)«.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2021/S 132-349640
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 09200200.A092004/2021/862589/SER/ENV.B2
Betegnelse:

Udvikling af interaktive e-læringsmoduler inden for specifikke områder af uddannelses- og undervisningsrammen, der letter gennemførelsen af direktiv 2010/63/EU

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
16/12/2021
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 1
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: ja
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: One Source, Consultoria Informatica, Lda
Postadresse: Rua D. João de Castro, Lote 12
By: Coimbra
NUTS-kode: PT Portugal
Postnummer: 3030-384
Land: Portugal
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Instituto de Biologia Molecular e Celular (IBMC)
Postadresse: Rua Alfredo Allen, 208
By: Porto
NUTS-kode: PT Portugal
Postnummer: 4200-135
Land: Portugal
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Universiteit Utrecht
Postadresse: Heidelberglaan 8
By: Utrecht
NUTS-kode: NL Nederland
Postnummer: 3508 TC
Land: Nederlandene
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 700 000.00 EUR
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 636 130.00 EUR
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Se venligst udbudsmaterialet, der er tilgængeligt på adressen anført i afsnit I.3). I tilfælde af manglende tilgængelighed eller forstyrrelser i driften af de elektroniske kommunikationsmidler, der er angivet i afsnit I.3), inden for de sidste fem kalenderdage før fristen for modtagelse angivet i afsnit IV.2.2), forbeholder den ordregivende myndighed sig retten til at forlænge denne frist og offentliggøre udvidelsen på internetadressen anført i afsnit I.3) uden forudgående offentliggørelse af en berigtigelse til denne bekendtgørelse. Økonomiske aktører, der er interesserede i dette udbud, opfordres til at tilmelde sig udbuddet på adressen i afsnit I.3) for at blive underrettet, når nye oplysninger eller dokumenter offentliggøres.

Se forbeholdsklausulen i punkt 3.5 i udbudsmaterialet, der er tilgængeligt på adressen angivet i punkt I.3).

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten
Postadresse: Rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
Telefon: +352 4303-1
Internetadresse: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Se venligst udbudsmaterialet, der er tilgængeligt på adressen anført i afsnit I.3).

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
07/01/2022