Услуги - 167469-2022

 • 167469-2022: Люксембург-Люксембург: FL/LEG22-01DE
  Дата на публикуване:01/04/2022
  Документ:Обявление за поръчка или концесия – стандартен режим
  Име на органа:Център за преводи за органите на Европейския съюз (CdT)
  • 438735-2022: Люксембург-Люксембург: FL/LEG22-01DE
   Дата на публикуване:11/08/2022
   Документ:Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим
   Име на органа:Център за преводи за органите на Европейския съюз (CdT)