Услуги - 167470-2022

TIЗаглавиеЛюксембург-Люксембург: FL/LEG22-02ES
NDНомер на публикацията на обявлението167470-2022
PDДата на публикуване01/04/2022
OJНомер на броя на ОВ S65
TWГрад/населено място на купувачаЛЮКСЕМБУРГ
AUОфициално наименование на купувачаЦентър за преводи за органите на Европейския съюз (CdT)
OLЕзик на произходEN
CYДържава на купувачаLU
AAВид купувач5 - Европейска институция/агенция или международна организация
HAИнституция/агенция на ЕСагенции
DSДокумент изпратен25/03/2022
DTКраен срок за подаване16/05/2022
NCВид поръчка4 - Услуги
PRВид процедура1 - Открита процедура
TDВид на обявлението3 - Обявление за поръчка
RPРегламент3 - европейска институция/агенция или международна организация
TYВид на оферта1 - Кандидатстване за всички лотове
ACКритерии за възлагане2 - Икономически най-изгодната оферта
PCOбщ терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV)79530000 - Услуги по писмени преводи
RCМясто на изпълнение (код по NUTS)LU000
IAИнтернет адрес (URL)www.cdt.europa.eu
DIПравно основаниеРегламент (ЕС, Евратом) № 2018/1048