Услуги - 167470-2022

 • 167470-2022: Люксембург-Люксембург: FL/LEG22-02ES
  Дата на публикуване:01/04/2022
  Документ:Обявление за поръчка или концесия – стандартен режим
  Име на органа:Център за преводи за органите на Европейския съюз (CdT)
  • 438736-2022: Люксембург-Люксембург: FL/LEG22-02ES
   Дата на публикуване:11/08/2022
   Документ:Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим
   Име на органа:Център за преводи за органите на Европейския съюз (CdT)