Servicios - 16748-2018

13/01/2018    S9    - - Servicios - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Polonia-Varsovia: Servicios de enseñanza médica

2018/S 009-016748

Servicios sociales y otros servicios específicos – contratos públicos

Anuncio de adjudicación de contrato

Servicios

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
000289093
ul. Marymoncka 99/103
Warszawa
01-813
Polonia
Persona de contacto: Joanna Dzierzbińska
Teléfono: +48 225693777
Correo electrónico: joanna.dzierzbinska@cmkp.edu.pl
Fax: +48 225693712
Código NUTS: PL

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.cmkp.edu.pl/

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Educación

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Usługa przeprowadzenia zajęć dydaktycznych na kursach specjalizacyjnych dla lekarzy uczestniczących w projekcie współfinansowanym przez UE ze środków EFS w ramach POWER (nr sprawy ZP-744/17)

Número de referencia: ZP-744/17
II.1.2)Código CPV principal
80320000
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przeprowadzenie zajęć dydaktycznych na kursach specjalizacyjnych realizowanych przez kliniki i zakłady CMKP w ramach projektu „Rozwój kształcenia specjalizacyjnego lekarzy w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego. Niniejsze zamówienie podzielone jest na 113 części. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w odniesieniu do poszczególnych części zamówienia, stanowi Załącznik nr 1A oraz Załącznik nr 1B do SIWZ. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert na dowolnie wybraną liczbę części zamówienia.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 5 655.00 PLN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
Lote nº: 24
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
80320000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
Código NUTS: PL911
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Warszawa.

II.2.4)Descripción del contrato:

Część 24: Tytuł kursu: Metodologia prowadzenia badań klinicznych z elementami statystyki medycznej; Temat zajęć dydaktycznych: Analiza wieloczynnikowa. Model Cox’a; Czy zlecane zajęcia mają mieć charakter nowatorski, niestandardowy, niepowtarzalny oraz wypełniający kryteria twórczego, indywidualnego dzieła naukowego – Nie; Liczba godzin dydaktycznych planowanych/zarezerwowanych na przeprowadzenie zajęć dydaktycznych na jednym kursie (1 godz. dyd. = 45 min.) = 1,0; Liczba edycji kursu = 1,0; Łączna liczba godzin dydaktycznych planowanych/zarezerwowanych na przeprowadzenie zajęć dydaktycznych na wszystkich edycjach kursu (1 godz. dyd. = 45 min.) = 1,0; Wartość zamówienia w PLN = 377,00.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto: POWR.05.04.00-00-0001/15
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
Lote nº: 25
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
80320000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
Código NUTS: PL911
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Warszawa.

II.2.4)Descripción del contrato:

Część 25: Tytuł kursu: Metodologia prowadzenia badań klinicznych z elementami statystyki medycznej; Temat zajęć dydaktycznych: Badania kliniczne prospektywne i retrospektywne; Czy zlecane zajęcia mają mieć charakter nowatorski, niestandardowy, niepowtarzalny oraz wypełniający kryteria twórczego, indywidualnego dzieła naukowego – Nie; Liczba godzin dydaktycznych planowanych/zarezerwowanych na przeprowadzenie zajęć dydaktycznych na jednym kursie (1 godz. dyd. = 45 min.) = 1,0; Liczba edycji kursu = 1,0; Łączna liczba godzin dydaktycznych planowanych/zarezerwowanych na przeprowadzenie zajęć dydaktycznych na wszystkich edycjach kursu (1 godz. dyd. = 45 min.) = 1,0; Wartość zamówienia w PLN = 377,00.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto: POWR.05.04.00-00-0001/15
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
Lote nº: 27
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
80320000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
Código NUTS: PL911
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Warszawa.

II.2.4)Descripción del contrato:

Część 27: Tytuł kursu: Metodologia prowadzenia badań klinicznych z elementami statystyki medycznej; Temat zajęć dydaktycznych: Konstrukcja badań klinicznych. Punkty końcowe; Czy zlecane zajęcia mają mieć charakter nowatorski, niestandardowy, niepowtarzalny oraz wypełniający kryteria twórczego, indywidualnego dzieła naukowego – Nie; Liczba godzin dydaktycznych planowanych/zarezerwowanych na przeprowadzenie zajęć dydaktycznych na jednym kursie (1 godz. dyd. = 45 min.) = 1,0; Liczba edycji kursu = 1,0; Łączna liczba godzin dydaktycznych planowanych/zarezerwowanych na przeprowadzenie zajęć dydaktycznych na wszystkich edycjach kursu (1 godz. dyd. = 45 min.) = 1,0; Wartość zamówienia w PLN = 377,00.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto: POWR.05.04.00-00-0001/15
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
Lote nº: 28
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
80320000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
Código NUTS: PL911
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Warszawa.

II.2.4)Descripción del contrato:

Część 28: Tytuł kursu: Metodologia prowadzenia badań klinicznych z elementami statystyki medycznej; Temat zajęć dydaktycznych: Konstrukcja badań klinicznych. Rozmiar próby; Czy zlecane zajęcia mają mieć charakter nowatorski, niestandardowy, niepowtarzalny oraz wypełniający kryteria twórczego, indywidualnego dzieła naukowego – Nie; Liczba godzin dydaktycznych planowanych/zarezerwowanych na przeprowadzenie zajęć dydaktycznych na jednym kursie (1 godz. dyd. = 45 min.) = 1,0; Liczba edycji kursu = 1,0; Łączna liczba godzin dydaktycznych planowanych/zarezerwowanych na przeprowadzenie zajęć dydaktycznych na wszystkich edycjach kursu (1 godz. dyd. = 45 min.) = 1,0; Wartość zamówienia w PLN = 377,00.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto: POWR.05.04.00-00-0001/15
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
Lote nº: 29
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
80320000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
Código NUTS: PL911
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Warszawa.

II.2.4)Descripción del contrato:

Część 29: Tytuł kursu: Metodologia prowadzenia badań klinicznych z elementami statystyki medycznej; Temat zajęć dydaktycznych: Krzywa przeżycia. Warsztaty; Czy zlecane zajęcia mają mieć charakter nowatorski, niestandardowy, niepowtarzalny oraz wypełniający kryteria twórczego, indywidualnego dzieła naukowego – Nie; Liczba godzin dydaktycznych planowanych/zarezerwowanych na przeprowadzenie zajęć dydaktycznych na jednym kursie (1 godz. dyd. = 45 min.) = 1,0; Liczba edycji kursu = 1,0; Łączna liczba godzin dydaktycznych planowanych/zarezerwowanych na przeprowadzenie zajęć dydaktycznych na wszystkich edycjach kursu (1 godz. dyd. = 45 min.) = 1,0; Wartość zamówienia w PLN = 377,00.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto: POWR.05.04.00-00-0001/15
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
Lote nº: 31
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
80320000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
Código NUTS: PL911
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Warszawa.

II.2.4)Descripción del contrato:

Część 31: Tytuł kursu: Metodologia prowadzenia badań klinicznych z elementami statystyki medycznej; Temat zajęć dydaktycznych: Statystyczne metody oceny testów; Czy zlecane zajęcia mają mieć charakter nowatorski, niestandardowy, niepowtarzalny oraz wypełniający kryteria twórczego, indywidualnego dzieła naukowego – Nie; Liczba godzin dydaktycznych planowanych/zarezerwowanych na przeprowadzenie zajęć dydaktycznych na jednym kursie (1 godz. dyd. = 45 min.) = 1,0; Liczba edycji kursu = 1,0; Łączna liczba godzin dydaktycznych planowanych/zarezerwowanych na przeprowadzenie zajęć dydaktycznych na wszystkich edycjach kursu (1 godz. dyd. = 45 min.) = 1,0; Wartość zamówienia w PLN = 377,00.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto: POWR.05.04.00-00-0001/15
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
Lote nº: 32
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
80320000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
Código NUTS: PL911
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Warszawa.

II.2.4)Descripción del contrato:

Część 32: Tytuł kursu: Metodologia prowadzenia badań klinicznych z elementami statystyki medycznej; Temat zajęć dydaktycznych: Testowanie hipotez; Czy zlecane zajęcia mają mieć charakter nowatorski, niestandardowy, niepowtarzalny oraz wypełniający kryteria twórczego, indywidualnego dzieła naukowego – Nie; Liczba godzin dydaktycznych planowanych/zarezerwowanych na przeprowadzenie zajęć dydaktycznych na jednym kursie (1 godz. dyd. = 45 min.) = 1,0; Liczba edycji kursu = 1,0; Łączna liczba godzin dydaktycznych planowanych/zarezerwowanych na przeprowadzenie zajęć dydaktycznych na wszystkich edycjach kursu (1 godz. dyd. = 45 min.) = 1,0; Wartość zamówienia w PLN = 377,00.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto: POWR.05.04.00-00-0001/15
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
Lote nº: 101
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
80320000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
Código NUTS: PL911
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Warszawa.

II.2.4)Descripción del contrato:

Część 101: Tytuł kursu: Aktualne zasady postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w onkologii; Temat zajęć dydaktycznych: Diagnostyka i leczenie nowotworów ośrodkowego układu nerwowego; Czy zlecane zajęcia mają mieć charakter nowatorski, niestandardowy, niepowtarzalny oraz wypełniający kryteria twórczego, indywidualnego dzieła naukowego – Nie; Liczba godzin dydaktycznych planowanych/zarezerwowanych na przeprowadzenie zajęć dydaktycznych na jednym kursie (1 godz. dyd. = 45 min.) = 1,0; Liczba edycji kursu = 1,0; Łączna liczba godzin dydaktycznych planowanych/zarezerwowanych na przeprowadzenie zajęć dydaktycznych na wszystkich edycjach kursu (1 godz. dyd. = 45 min.) = 1,0; Wartość zamówienia w PLN = 377,00.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto: POWR.05.04.00-00-0001/15
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
Lote nº: 102
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
80320000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
Código NUTS: PL911
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Warszawa.

II.2.4)Descripción del contrato:

Część 102: Tytuł kursu: Aktualne zasady postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w onkologii; Temat zajęć dydaktycznych: Biologia nowotworów u osób młodych i onkologia wieku podeszłego; Czy zlecane zajęcia mają mieć charakter nowatorski, niestandardowy, niepowtarzalny oraz wypełniający kryteria twórczego, indywidualnego dzieła naukowego – Nie; Liczba godzin dydaktycznych planowanych/zarezerwowanych na przeprowadzenie zajęć dydaktycznych na jednym kursie (1 godz. dyd. = 45 min.) = 1,0; Liczba edycji kursu = 1,0; Łączna liczba godzin dydaktycznych planowanych/zarezerwowanych na przeprowadzenie zajęć dydaktycznych na wszystkich edycjach kursu (1 godz. dyd. = 45 min.) = 1,0; Wartość zamówienia w PLN = 377,00.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto: POWR.05.04.00-00-0001/15
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
Lote nº: 103
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
80320000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
Código NUTS: PL911
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Warszawa.

II.2.4)Descripción del contrato:

Część 103: Tytuł kursu: Aktualne zasady postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w onkologii; Temat zajęć dydaktycznych: Diagnostyka i leczenie nowotworów odbytnicy; Czy zlecane zajęcia mają mieć charakter nowatorski, niestandardowy, niepowtarzalny oraz wypełniający kryteria twórczego, indywidualnego dzieła naukowego – Nie; Liczba godzin dydaktycznych planowanych/zarezerwowanych na przeprowadzenie zajęć dydaktycznych na jednym kursie (1 godz. dyd. = 45 min.) = 1,0; Liczba edycji kursu = 1,0; Łączna liczba godzin dydaktycznych planowanych/zarezerwowanych na przeprowadzenie zajęć dydaktycznych na wszystkich edycjach kursu (1 godz. dyd. = 45 min.) = 1,0; Wartość zamówienia w PLN = 377,00.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto: POWR.05.04.00-00-0001/15
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
Lote nº: 105
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
80320000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
Código NUTS: PL911
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Warszawa.

II.2.4)Descripción del contrato:

Część 105: Tytuł kursu: Aktualne zasady postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w onkologii; Temat zajęć dydaktycznych: Diagnostyka i leczenie nowotworów gruczołu krokowego; Czy zlecane zajęcia mają mieć charakter nowatorski, niestandardowy, niepowtarzalny oraz wypełniający kryteria twórczego, indywidualnego dzieła naukowego – Nie; Liczba godzin dydaktycznych planowanych/zarezerwowanych na przeprowadzenie zajęć dydaktycznych na jednym kursie (1 godz. dyd. = 45 min.) = 1,0; Liczba edycji kursu = 1,0; Łączna liczba godzin dydaktycznych planowanych/zarezerwowanych na przeprowadzenie zajęć dydaktycznych na wszystkich edycjach kursu (1 godz. dyd. = 45 min.) = 1,0; Wartość zamówienia w PLN = 377,00.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto: POWR.05.04.00-00-0001/15
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
Lote nº: 106
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
80320000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
Código NUTS: PL911
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Warszawa.

II.2.4)Descripción del contrato:

Część 106: Tytuł kursu: Aktualne zasady postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w onkologii; Temat zajęć dydaktycznych: Diagnostyka i leczenie nowotworów układu moczowo-płciowego; Czy zlecane zajęcia mają mieć charakter nowatorski, niestandardowy, niepowtarzalny oraz wypełniający kryteria twórczego, indywidualnego dzieła naukowego – Nie; Liczba godzin dydaktycznych planowanych/zarezerwowanych na przeprowadzenie zajęć dydaktycznych na jednym kursie (1 godz. dyd. = 45 min.) = 1,0; Liczba edycji kursu = 1,0; Łączna liczba godzin dydaktycznych planowanych/zarezerwowanych na przeprowadzenie zajęć dydaktycznych na wszystkich edycjach kursu (1 godz. dyd. = 45 min.) = 1,0; Wartość zamówienia w PLN = 377,00.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto: POWR.05.04.00-00-0001/15
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
Lote nº: 107
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
80320000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
Código NUTS: PL911
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Warszawa.

II.2.4)Descripción del contrato:

Część 107: Tytuł kursu: Aktualne zasady postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w onkologii; Temat zajęć dydaktycznych: Diagnostyka i leczenie nowotworów neuroendokrynnych; Czy zlecane zajęcia mają mieć charakter nowatorski, niestandardowy, niepowtarzalny oraz wypełniający kryteria twórczego, indywidualnego dzieła naukowego – Nie; Liczba godzin dydaktycznych planowanych/zarezerwowanych na przeprowadzenie zajęć dydaktycznych na jednym kursie (1 godz. dyd. = 45 min.) = 1,0; Liczba edycji kursu = 1,0; Łączna liczba godzin dydaktycznych planowanych/zarezerwowanych na przeprowadzenie zajęć dydaktycznych na wszystkich edycjach kursu (1 godz. dyd. = 45 min.) = 1,0; Wartość zamówienia w PLN = 377,00.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto: POWR.05.04.00-00-0001/15
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
Lote nº: 108
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
80320000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
Código NUTS: PL911
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Warszawa.

II.2.4)Descripción del contrato:

Część 108: Tytuł kursu: Aktualne zasady postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w onkologii; Temat zajęć dydaktycznych: Diagnostyka i leczenie nowotworów tarczycy; Czy zlecane zajęcia mają mieć charakter nowatorski, niestandardowy, niepowtarzalny oraz wypełniający kryteria twórczego, indywidualnego dzieła naukowego – Nie; Liczba godzin dydaktycznych planowanych/zarezerwowanych na przeprowadzenie zajęć dydaktycznych na jednym kursie (1 godz. dyd. = 45 min.) = 1,0; Liczba edycji kursu = 1,0; Łączna liczba godzin dydaktycznych planowanych/zarezerwowanych na przeprowadzenie zajęć dydaktycznych na wszystkich edycjach kursu (1 godz. dyd. = 45 min.) = 1,0; Wartość zamówienia w PLN = 377,00.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto: POWR.05.04.00-00-0001/15
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
Lote nº: 111
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
80320000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
Código NUTS: PL911
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Warszawa.

II.2.4)Descripción del contrato:

Część 111: Tytuł kursu: Aktualne zasady postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w onkologii; Temat zajęć dydaktycznych: Biologiczne i kliniczne podstawy kojarzenia chemioterapii z radioterapią.; Czy zlecane zajęcia mają mieć charakter nowatorski, niestandardowy, niepowtarzalny oraz wypełniający kryteria twórczego, indywidualnego dzieła naukowego – Nie; Liczba godzin dydaktycznych planowanych/zarezerwowanych na przeprowadzenie zajęć dydaktycznych na jednym kursie (1 godz. dyd. = 45 min.) = 1,0; Liczba edycji kursu = 1,0; Łączna liczba godzin dydaktycznych planowanych/zarezerwowanych na przeprowadzenie zajęć dydaktycznych na wszystkich edycjach kursu (1 godz. dyd. = 45 min.) = 1,0; Wartość zamówienia w PLN = 377,00.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto: POWR.05.04.00-00-0001/15
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
Lote nº: 112
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
80320000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
Código NUTS: PL911
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Warszawa.

II.2.4)Descripción del contrato:

Część 112: Tytuł kursu: Aktualne zasady postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w onkologii; Temat zajęć dydaktycznych: Diagnostyka i leczenie nowotworów układu krwiotwórczego i chłonnego; Czy zlecane zajęcia mają mieć charakter nowatorski, niestandardowy, niepowtarzalny oraz wypełniający kryteria twórczego, indywidualnego dzieła naukowego – Nie; Liczba godzin dydaktycznych planowanych/zarezerwowanych na przeprowadzenie zajęć dydaktycznych na jednym kursie (1 godz. dyd. = 45 min.) = 1,0; Liczba edycji kursu = 1,0; Łączna liczba godzin dydaktycznych planowanych/zarezerwowanych na przeprowadzenie zajęć dydaktycznych na wszystkich edycjach kursu (1 godz. dyd. = 45 min.) = 1,0; Wartość zamówienia w PLN = 377,00.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto: POWR.05.04.00-00-0001/15
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
Lote nº: 113
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
80320000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
Código NUTS: PL911
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Warszawa.

II.2.4)Descripción del contrato:

Część 113: Tytuł kursu: Aktualne zasady postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w onkologii; Temat zajęć dydaktycznych: Diagnostyka i leczenie nowotworów głowy i szyi; Czy zlecane zajęcia mają mieć charakter nowatorski, niestandardowy, niepowtarzalny oraz wypełniający kryteria twórczego, indywidualnego dzieła naukowego – Nie; Liczba godzin dydaktycznych planowanych/zarezerwowanych na przeprowadzenie zajęć dydaktycznych na jednym kursie (1 godz. dyd. = 45 min.) = 1,0; Liczba edycji kursu = 1,0; Łączna liczba godzin dydaktycznych planowanych/zarezerwowanych na przeprowadzenie zajęć dydaktycznych na wszystkich edycjach kursu (1 godz. dyd. = 45 min.) = 1,0; Wartość zamówienia w PLN = 377,00.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto: POWR.05.04.00-00-0001/15
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre el acuerdo marco
IV.1.10)Identificación de las normas nacionales aplicables al procedimiento:
IV.1.11)Características principales del procedimiento de adjudicación:

Postępowanie prowadzone jest:

1) na podstawie przepisów rozdziału 6 działu III ustawy PZP, w związku art. 138g ust. 1 pkt 1 ustawy PZP oraz na podstawie SIWZ; 2) z uwzględnieniem zasad równego traktowania i konkurencji, przejrzystości oraz proporcjonalności, w trybie określonym w art. 138n pkt 1 ustawy PZP (w odpowiedzi na ogłoszenie zainteresowani Wykonawcy składają oferty wraz z informacjami potwierdzającymi, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu).

IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2017/S 166-342289
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 1
Lote nº: 24
Denominación:

Usługa przeprowadzenia zajęć dydaktycznych na kursach specjalizacyjnych dla lekarzy uczestniczących w projekcie współfinansowanym przez UE ze środków EFS w ramach POWER (nr sprawy ZP-744/17)

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
09/10/2017
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Biostat Wojciech Michalski Statystyczna Analiza Danych Klinicznych i Eksperymentalnych
ul. Łukaszczyka 2/4
Warszawa
02-781
Polonia
Código NUTS: PL91
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 377.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 377.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 2
Lote nº: 25
Denominación:

Usługa przeprowadzenia zajęć dydaktycznych na kursach specjalizacyjnych dla lekarzy uczestniczących w projekcie współfinansowanym przez UE ze środków EFS w ramach POWER (nr sprawy ZP-744/17)

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
09/10/2017
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Biostat Wojciech Michalski Statystyczna Analiza Danych Klinicznych i Eksperymentalnych
ul. Łukaszczyka 2/4
Warszawa
02-781
Polonia
Código NUTS: PL91
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 377.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 377.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 3
Lote nº: 27
Denominación:

Usługa przeprowadzenia zajęć dydaktycznych na kursach specjalizacyjnych dla lekarzy uczestniczących w projekcie współfinansowanym przez UE ze środków EFS w ramach POWER (nr sprawy ZP-744/17)

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
09/10/2017
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Biostat Wojciech Michalski Statystyczna Analiza Danych Klinicznych i Eksperymentalnych
ul. Łukaszczyka 2/4
Warszawa
02-781
Polonia
Código NUTS: PL91
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 377.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 377.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 4
Lote nº: 28
Denominación:

Usługa przeprowadzenia zajęć dydaktycznych na kursach specjalizacyjnych dla lekarzy uczestniczących w projekcie współfinansowanym przez UE ze środków EFS w ramach POWER (nr sprawy ZP-744/17)

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
09/10/2017
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Biostat Wojciech Michalski Statystyczna Analiza Danych Klinicznych i Eksperymentalnych
ul. Łukaszczyka 2/4
Warszawa
02-781
Polonia
Código NUTS: PL91
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 377.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 377.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 5
Lote nº: 29
Denominación:

Usługa przeprowadzenia zajęć dydaktycznych na kursach specjalizacyjnych dla lekarzy uczestniczących w projekcie współfinansowanym przez UE ze środków EFS w ramach POWER (nr sprawy ZP-744/17)

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
09/10/2017
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Biostat Wojciech Michalski Statystyczna Analiza Danych Klinicznych i Eksperymentalnych
ul. Łukaszczyka 2/4
Warszawa
02-781
Polonia
Código NUTS: PL91
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 377.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 377.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 6
Lote nº: 31
Denominación:

Usługa przeprowadzenia zajęć dydaktycznych na kursach specjalizacyjnych dla lekarzy uczestniczących w projekcie współfinansowanym przez UE ze środków EFS w ramach POWER (nr sprawy ZP-744/17)

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
09/10/2017
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Biostat Wojciech Michalski Statystyczna Analiza Danych Klinicznych i Eksperymentalnych
ul. Łukaszczyka 2/4
Warszawa
02-781
Polonia
Código NUTS: PL91
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 377.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 377.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 7
Lote nº: 32
Denominación:

Usługa przeprowadzenia zajęć dydaktycznych na kursach specjalizacyjnych dla lekarzy uczestniczących w projekcie współfinansowanym przez UE ze środków EFS w ramach POWER (nr sprawy ZP-744/17)

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
09/10/2017
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Biostat Wojciech Michalski Statystyczna Analiza Danych Klinicznych i Eksperymentalnych
ul. Łukaszczyka 2/4
Warszawa
02-781
Polonia
Código NUTS: PL91
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 377.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 377.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 8
Lote nº: 101
Denominación:

Usługa przeprowadzenia zajęć dydaktycznych na kursach specjalizacyjnych dla lekarzy uczestniczących w projekcie współfinansowanym przez UE ze środków EFS w ramach POWER (nr sprawy ZP-744/17)

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
27/11/2017
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Tomasz Mandat
Warszawa
Polonia
Código NUTS: PL91
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 377.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 377.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 9
Lote nº: 102
Denominación:

Usługa przeprowadzenia zajęć dydaktycznych na kursach specjalizacyjnych dla lekarzy uczestniczących w projekcie współfinansowanym przez UE ze środków EFS w ramach POWER (nr sprawy ZP-744/17)

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
27/11/2017
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld
Warszawa
Polonia
Código NUTS: PL91
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 377.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 377.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 10
Lote nº: 103
Denominación:

Usługa przeprowadzenia zajęć dydaktycznych na kursach specjalizacyjnych dla lekarzy uczestniczących w projekcie współfinansowanym przez UE ze środków EFS w ramach POWER (nr sprawy ZP-744/17)

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
27/11/2017
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Krzysztof Bujko
Pruszków
Polonia
Código NUTS: PL92
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 377.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 377.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 11
Lote nº: 105
Denominación:

Usługa przeprowadzenia zajęć dydaktycznych na kursach specjalizacyjnych dla lekarzy uczestniczących w projekcie współfinansowanym przez UE ze środków EFS w ramach POWER (nr sprawy ZP-744/17)

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
27/11/2017
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Roman Sosnowski
Warszawa
Polonia
Código NUTS: PL91
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 377.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 377.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 12
Lote nº: 106
Denominación:

Usługa przeprowadzenia zajęć dydaktycznych na kursach specjalizacyjnych dla lekarzy uczestniczących w projekcie współfinansowanym przez UE ze środków EFS w ramach POWER (nr sprawy ZP-744/17)

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
27/11/2017
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Roman Sosnowski
Warszawa
Polonia
Código NUTS: PL91
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 377.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 377.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 13
Lote nº: 107
Denominación:

Usługa przeprowadzenia zajęć dydaktycznych na kursach specjalizacyjnych dla lekarzy uczestniczących w projekcie współfinansowanym przez UE ze środków EFS w ramach POWER (nr sprawy ZP-744/17)

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
27/11/2017
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Marek Dedecjus
Łódź
Polonia
Código NUTS: PL711
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 377.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 377.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 14
Lote nº: 108
Denominación:

Usługa przeprowadzenia zajęć dydaktycznych na kursach specjalizacyjnych dla lekarzy uczestniczących w projekcie współfinansowanym przez UE ze środków EFS w ramach POWER (nr sprawy ZP-744/17)

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
27/11/2017
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Marek Dedecjus
Łódź
Polonia
Código NUTS: PL711
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 377.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 377.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 15
Lote nº: 111
Denominación:

Usługa przeprowadzenia zajęć dydaktycznych na kursach specjalizacyjnych dla lekarzy uczestniczących w projekcie współfinansowanym przez UE ze środków EFS w ramach POWER (nr sprawy ZP-744/17)

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
27/11/2017
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Dariusz Kowalski
Olsztyn
Polonia
Código NUTS: PL622
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 377.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 377.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 16
Lote nº: 112
Denominación:

Usługa przeprowadzenia zajęć dydaktycznych na kursach specjalizacyjnych dla lekarzy uczestniczących w projekcie współfinansowanym przez UE ze środków EFS w ramach POWER (nr sprawy ZP-744/17)

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 17
Lote nº: 113
Denominación:

Usługa przeprowadzenia zajęć dydaktycznych na kursach specjalizacyjnych dla lekarzy uczestniczących w projekcie współfinansowanym przez UE ze środków EFS w ramach POWER (nr sprawy ZP-744/17)

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

1. Niniejsze zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych i realizowane jest na potrzeby projektu pn.: „Rozwój kształcenia specjalizacyjnego lekarzy w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju”.

2. Kryteria oceny ofert:

1) Cena – 60%;

2) Doświadczenie dydaktyczne osoby wyznaczonej do prowadzenia zajęć dydaktycznych – 20%;

3) Doświadczenie kliniczne/zawodowe osoby wyznaczonej do prowadzenia zajęć dydaktycznych – 20%;

Szczegółowy opis kryteriów i sposób oceny ofert podano w rozdziale X SIWZ.

3. Termin wykonania zamówienia:

1) Poszczególne części zamówienia będą realizowane w terminie organizacji kursu, w ramach którego mają zostać przeprowadzone zajęcia dydaktyczne stanowiące przedmiot danej części zamówienia, zgodnie z wymaganiami określonymi w Załączniku nr 1A i Załączniku nr 1B do SIWZ.

2) Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie do dnia 31.3.2018 r.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy PZP.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy PZP czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy PZP.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy PZP, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania,w taki sposób, aby mógł się on zapoznać z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy PZP zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a w przypadku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 7 i 8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
11/01/2018