Bauleistung - 16781-2018

13/01/2018    S9    - - Bauleistung - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Daszyna: Bauarbeiten für Kraftwerke und Heizkraftwerke

2018/S 009-016781

Bekanntmachung vergebener Aufträge – Sektoren

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Bauauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Gmina Daszyna
Daszyna 34a
Daszyna
99-107 DASZYNA
Polen
Kontaktstelle(n): Zbigniew Cywiński
Telefon: +48 243571017
E-Mail: ugdaszyna@op.pl
Fax: +48 243890400
NUTS-Code: PL712

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://daszyna.bip.cc

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.6)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej w kogeneracji w odnawialnym źródle energii

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj”: dokumentacji projektowej i robót budowlanych dotyczących: „Elektrociepłowni opalanej słomą Daszyna”

Referenznummer der Bekanntmachung: PPI.271.5.2017
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45251000
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj”: dokumentacji projektowej i robót budowlanych dotyczących: „Elektrociepłowni opalanej słomą Daszyna” – wykonanie dokumentacji technicznej i robót budowlanych polegających na budowie układu trójgeneracyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą; zgodnie z Programami Funkcjonalno – Użytkowymi, zwanymi dalej PFU oraz posiadaną w części przez Zamawiającego dokumentacją projektową, stanowiącymi załącznik do SIWZ.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)
Wert ohne MwSt.: 51 879 057.25 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71320000
45251000
45210000
45330000
45331000
45331110
45310000
45231400
09323000
45231100
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL712
Hauptort der Ausführung:

Daszyna.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj”: dokumentacji projektowej i robót budowlanych dotyczących: „Elektrociepłowni opalanej słomą Daszyna” – wykonanie dokumentacji technicznej i robót budowlanych polegających na budowie układu trójgeneracyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą; zgodnie z Programami Funkcjonalno – Użytkowymi, zwanymi dalej PFU oraz posiadaną w części przez Zamawiającego dokumentacją projektową, stanowiącymi załącznik do SIWZ, w tym:

a) Obiekt elektrociepłowni

Moc elektryczna turbiny parowej min. 1,1 MW. Moc cieplna kotła parowego 7,0 MW.

b) Pasywny budynek laboratorium biomasy

Powierzchnia zabudowy - 544,8 m2.

Powierzchnia użytkowa - 767 m2 wraz z wiatą.

Kubatura – 2346,8 m3.

W tym: roboty architektoniczno-konstrukcyjne, instalacyjne z opomiarowaniem budynku; zagospodarowanie i uzbrojenie terenu; wyposażenie budynku.

c) System ciepłowniczy – sieci i węzły cieplne

d) Rurociągi – czynnik grzewczy

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Sprawność elektryczna turbiny parowej przy produkcji pary / Gewichtung: 40 %
Preis - Gewichtung: 60 %
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz: RPLD.02.01.01-10-0004/15-00; RPLD.04.02.02-10-0081/16-00; RPLD.04.03.02-10-0031/16-00; POIS.01.06.01-00-0011/16; RPLD.04.03.02-10-0030/16-00.
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2017/S 168-345978
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer regelmäßigen nichtverbindlichen Bekanntmachung

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
15/12/2017
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Garant-Filter GmbH
EuropastraBe 2/1
EuropastraBe 2/1
77933 Lahr
Deutschland
Telefon: +49 782198053-0
E-Mail: office@garant-filter.de
Fax: +49 782198053-69
NUTS-Code: DE136

Internet-Adresse: www.garant-filter.de

Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)
Niedrigstes Angebot: 44 000 000.00 PLN / höchstes Angebot: 59 940 400.00 PLN das berücksichtigt wurde
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
Es können Unteraufträge vergeben werden
Kurze Beschreibung des Anteils des an Unterauftragnehmer vergebenen Auftrags:

Roboty instalacyjne sanitarne wewnętrzne w tym instalacje technologiczne i instalacje elektryczne zewnętrzne i wewnętrzne.

Skorzystanie ze środków finansowych - zdolności kredytowej.

V.2.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587800
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587803

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587700
Fax: +48 224587777

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587700
Fax: +48 224587777

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
11/01/2018