Hjälp oss att förbättra TED genom att fylla i vår korta enkät!

Tjänster - 167877-2019

10/04/2019    S71    Tjänster - Förhandsmeddelande med anbudsinfordran - Selektivt förfarande 

Sverige-Bålsta: Inbrottslarmssystem

2019/S 071-167877

Förhandsmeddelande

Detta meddelande är en inbjudan till anbudsgivning

Tjänster

Rättslig grund:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Håbo kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-0241
Postadress: Upphandlingsavdelningen Centrumleden 1
Ort: Bålsta
Nuts-kod: SE121
Postnummer: 746 80
Land: Sverige
Kontaktperson: Anna Porsér
E-post: anna.porser@habo.se
Telefon: +46 17152337

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.habo.se/

I.2)Information om gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://www.kommersannons.se/elite/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=43124
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://www.kommersannons.se/elite/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=43124
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
För elektronisk kommunikation behövs verktyg och anordningar som inte är allmänt tillgängliga. Obegränsad, fullständig och direkt tillgång till dessa verktyg och anordningar kan kostnadsfritt erhållas via: https://www.kommersannons.se/elite/Account/CreateAccount.aspx
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Lås, larm, passersystem och CCTV

Referensnummer: UH-18-18363
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
31625300
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Upphandlingen omfattar service och underhåll samt kompletteringar och moderniseringar av kommunens lås- och larm anläggningar, inkl. passersystem och CCTV.

Arbeten på anläggningar som ej är öppna, företrädesvis larm installerade av Niscayah, ingår inte i denna upphandling.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 12 000 000.00 SEK
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
31625300
35121700
35125000
35125300
42961100
44521100
44522200
44522400
98395000
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE121
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen omfattar service och underhåll samt kompletteringar och moderniseringar av kommunens lås- och larm anläggningar, inkl. passersystem och CCTV.

Arbeten på anläggningar som ej är öppna, företrädesvis larm installerade av Niscayah, ingår inte i denna upphandling.

II.2.5)Tilldelningskriterier
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 12 000 000.00 SEK
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/08/2019
Slut: 31/07/2021
II.2.10)Information om alternativa anbud
II.2.11)Information om optioner
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
III.1.5)Information om reserverade kontrakt
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.1)Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Selektivt förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med en enda aktör
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av intresseanmälningar
Datum: 13/05/2019
Lokal tid: 23:59
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.5)Planerat startdatum för upphandlingsförfarandet:

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
Elektronisk fakturering godtas
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Uppsala
Postadress: Kungsgatan 49
Ort: Uppsala
Postnummer: 753 21
Land: Sverige
E-post: forvaltningsratteniuppsala@dom.se
Telefon: +46 184316300
Fax: +46 18100034

Internetadress: www.forvaltningsratteniuppsala.domstol.se

VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
08/04/2019