Teenused - 167902-2020

09/04/2020    S71

Soome-Helsingi: ECHA infolaua kasutajatoe teenus

2020/S 071-167902

Hanketeade

Teenused

Õiguslik alus:
Direktiiv 2014/24/EL

I osa: Hankija

I.1)Nimi ja aadressid
Ametlik nimetus: Euroopa Kemikaaliamet
Postiaadress: Telakkakatu 6
Linn: Helsinki
NUTS kood: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Sihtnumber: 00150
Riik: Soome
Kontaktisik: Finance Unit
E-post: procurement@echa.europa.eu
Telefon: +358 9686180
Internetiaadress(id):
Üldaadress: www.echa.europa.eu
Hankijaprofiili aadress: https://echa.europa.eu/about-us/procurement
I.3)Teabevahetus
Hankedokumendid on kättesaadavad (tasuta piiramatu ja täielik juurdepääs) aadressil: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6235
Lisateavet saab eespool nimetatud aadressil
Pakkumused või osalemistaotlused saata elektrooniliselt aadressil: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6235
Pakkumused või osalemistaotlused saata eespool nimetatud aadressil
I.4)Hankija liik
Euroopa Liidu institutsioon/amet või rahvusvaheline organisatsioon
I.5)Põhitegevus
Üldised avalikud teenused

II osa: Ese

II.1)Hanke kogus või ulatus
II.1.1)Nimetus:

ECHA infolaua kasutajatoe teenus

Viitenumber: ECHA/2019/502
II.1.2)CPV põhikood
79620000 Personali (sh ajutiste töötajate) värbamise teenused
II.1.3)Lepingu liik
Teenused
II.1.4)Lühikirjeldus:

Teenuslepingu eesmärk on hankida kasutajatoe meeskond, et mehitada ECHA infolaud ja pakkuda järgmisi teenuseid: infolaud vastab laia tegevuste ringi puudutavatele üldise iseloomuga päringutele.

II.1.5)Eeldatav kogumaksumus või suurusjärk
Maksumus käibemaksuta: 500 000.00 EUR
II.1.6)Teave osade kohta
Hankeleping on jaotatud osadeks: ei
II.2)Kirjeldus
II.2.3)Täitmise koht
NUTS kood: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Põhiline teostamise koht:

ECHA ruumid.

II.2.4)Hanke kirjeldus:

Avatud hankemenetlus ühe teenusepakkuja valimiseks, kellega sõlmida otseleping. Lepingu allkirjastamise plaaniline kuupäev on juulis 2020.

II.2.5)Hindamiskriteeriumid
Hind ei ole ainus lepingu sõlmimise kriteerium ning kõik kriteeriumid on esitatud üksnes hankedokumentides
II.2.6)Eeldatav maksumus või suurusjärk
II.2.7)Lepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kestus
Kestus kuudes: 48
Seda lepingut võidakse uuendada: jah
Uuenduste kirjeldus:

Kõnealuse pakkumiskutse tulemusel sõlmitakse leping(ud) kõige enam 48 kuuks (1 + 1 + 1 + 1 aastat).

II.2.10)Teave alternatiivsete pakkumuste kohta
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei
II.2.11)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavad hankevõimalused: ei
II.2.13)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei
II.2.14)Lisateave

Otselepingu maksimaalne võimalik kestus on 4 aastat, mida saab 3 korda aasta kaupa uuendada.

III osa: Juriidiline, majanduslik, finants- ja tehniline teave

III.1)Osalemistingimused
III.1.1)Kutsetööga tegelemise sobivus, sealhulgas kutse- või äriregistrisse kuulumisega seotud nõuded
Tingimuste loetelu ja lühikirjeldus:

Tingimuste loetelu ja lühikirjeldus: kooskõlas finantsmääruse kohaldamise eeskirjade I lisa punkti 11.1 alapunktiga e ja punktiga 11.4 jätab ECHA endale 3 aasta jooksul pärast algse lepingu allkirjastamist võimaluse edaspidi algatada käesoleva pakkumiskutse tulemusel välja valitud töövõtjaga läbirääkimistega menetlus selliste uute teenuste osutamiseks, mis seisnevad samalaadsete teenuste kordamises.

III.1.2)Majanduslik ja finantsseisund
Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused
III.1.3)Tehniline ja kutsealane suutlikkus
Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused

IV osa: Hankemenetlus

IV.1)Kirjeldus
IV.1.1)Hankemenetluse liik
Avatud menetlus
IV.1.3)Teave raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kohta
IV.1.8)Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepingu (GPA) kohta
Hange on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepinguga: ei
IV.2)Haldusalane teave
IV.2.1)Käesoleva menetluse kohta varem avaldatud teade
Teate number ELTs: 2020/S 018-038315
IV.2.2)Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg
Kuupäev: 18/05/2020
Kohalik aeg: 14:00
IV.2.3)Kuupäev, mil valitud taotlejatele saadetakse pakkumuse esitamise või osalemise ettepanekud
IV.2.4)Keeled, milles võib esitada pakkumused või osalemistaotlused:
Inglise keel, Bulgaaria keel, Taani keel, Saksa keel, Kreeka keel, Eesti keel, Soome keel, Prantsuse keel, Iiri keel, Horvaadi keel, Ungari keel, Itaalia keel, Läti keel, Leedu keel, Malta keel, Hollandi keel, Poola keel, Portugali keel, Rumeenia keel, Slovaki keel, Sloveenia keel, Hispaania keel, Rootsi keel, Tšehhi keel
IV.2.6)Minimaalne aeg, mille jooksul pakkuja peab pakkumuse jõus hoidma
Kestus kuudes: 6 (alates pakkumuse laekumise tähtajast)
IV.2.7)Pakkumuste avamise tingimused
Kuupäev: 20/05/2020
Kohalik aeg: 14:00
Pakkumuste avamise koht:

Pakkumused avatakse avalikult ECHA ruumides, aadressil Telakkaranta, Telakkakatu 6, 00150 Helsinki, SOOME.

Teave volitatud isikute ja avamismenetluse kohta:

Avamisel võib osaleda maksimaalselt kaks esindajat iga pakkuja kohta.

VI osa: Lisateave

VI.1)Teave hanke kordumise kohta
See on korduv hange: ei
VI.3)Lisateave:

Hankemenetluses osalevatele pakkujatele ja osalejatele antakse teada, et Euroopa Liidu finantshuvide kaitsmise eesmärgil võidakse nende isikuandmed edastada sisekontrolliteenistustele, Euroopa Kontrollikojale, finantsrikkumiste uurimise eritoimkonnale või Euroopa Pettustevastasele Ametile (OLAF) ning liidu asutuste, komisjoni ja rakendusametite eelarvevahendite käsutajatele. Avaliku sektori hankija ja OLAF võivad ka kontrollida hankemenetluse tulemusel sõlmitava lepingu täitmist või nõuda selle kohta auditit.

VI.4)Läbivaatamise kord
VI.4.1)Läbivaatamise eest vastutav organ
Ametlik nimetus: Üldkohus
Postiaadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Linn: Luxembourg
Sihtnumber: L-2925
Riik: Luksemburg
E-post: Registry@curia.europa.eu
Telefon: +358 4303-1
Faks: +358 4303-2100
Internetiaadress: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Läbivaatamise kord
Täpne teave läbivaatamismenetluse tähtaegade kohta:

lepingu sõlmimise menetluse kohta võib esitada tähelepanekuid punktis I.1) nimetatud avaliku sektori hankijale. Juhul kui kogetakse haldusomavoli, võib Euroopa Ombudsmanile esitada kaebuse 2 aasta jooksul päevast, mil saadakse teada faktid, millel kaebus põhineb (vt http://www.ombudsman.europa.eu). Selline kaebus ei too kaasa apellatsioonide esitamise tähtaja peatamist ega uue tähtaja määramist. Punktis VI.4.1) nimetatud organile võib kaebusi esitada 2 kuu jooksul lepingu sõlmimise otsusest teavitamisest.

VI.4.4)Läbivaatamise korra kohta teavet pakkuv asutus
Ametlik nimetus: Euroopa Kemikaaliamet (ECHA)
Postiaadress: Telakkakatu 6
Linn: Helsinki
Sihtnumber: 00150
Riik: Soome
E-post: procurement@echa.europa.eu
Telefon: +358 9686180
Internetiaadress: https://echa.europa.eu/about-us/procurement
VI.5)Käesoleva teate lähetamise kuupäev:
02/04/2020