Pakalpojumi - 167902-2020

09/04/2020    S71

Somija-Helsinki: Klientu atbalsta pakalpojumi ECHA izziņu birojam

2020/S 071-167902

Paziņojums par līgumu

Pakalpojumi

Juridiskais pamats:
Direktīva 2014/24/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Eiropas Ķimikāliju aģentūra
Pasta adrese: Telakkakatu 6
Pilsēta: Helsinki
NUTS kods: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Pasta indekss: 00150
Valsts: Somija
Kontaktpersona: Finance Unit
E-pasts: procurement@echa.europa.eu
Tālrunis: +358 9686180
Interneta adrese(-es):
Galvenā adrese: www.echa.europa.eu
Pircēja profila adrese: https://echa.europa.eu/about-us/procurement
I.3)Saziņa
Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā : https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6235
Papildu informāciju var saņemt iepriekš minētajā adresē
Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta elektroniski: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6235
Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta uz iepriekš minēto adresi
I.4)Līgumslēdzējas iestādes veids
Eiropas iestāde/aģentūra vai starptautiska organizācija
I.5)Galvenā darbības joma
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Klientu atbalsta pakalpojumi ECHA izziņu birojam

Atsauces numurs: ECHA/2019/502
II.1.2)Galvenās CPV kods
79620000 Personāla, tostarp pagaidu personāla, nodrošināšanas pakalpojumi
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

Pakalpojumu līguma mērķis ir norīkot klientu atbalsta grupu, lai nodrošinātu Eiropas Ķimikāliju aģentūras (ECHA) izziņu biroju ar personālu un sniegtu pakalpojumus, kas saistīti ar atbilžu sniegšanu uz vispārēja veida jautājumiem par dažāda veida darbībām.

II.1.5)Paredzamā kopējā vērtība
Vērtība bez PVN: 500 000.00 EUR
II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.2)Apraksts
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

ECHA telpas

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Atklāts uzaicinājums uz konkursu, lai izraudzītu atsevišķu pakalpojumu sniedzēju tieša līguma izveidei. Paredzamais līguma parakstīšanas datums ir 2020. gada jūlijs.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Cena nav vienīgais piešķiršanas kritērijs, un visi kritēriji ir noteikti tikai iepirkuma dokumentos
II.2.6)Paredzamā vērtība
II.2.7)Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks
Ilgums mēnešos: 48
Līgumu var atjaunot: jā
Pārjaunojumu apraksts:

šī uzaicinājuma uz konkursu rezultātā izveidotais(-ie) līgums(-i) tiks noslēgts(-i) uz ne vairāk kā 48 mēnešiem (1 + 1 + 1 + 1 gads).

II.2.10)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija

Tiešā līguma maksimālais iespējamais darbības laiks ir četri gadi (ar trim ikgadējām atjaunošanas reizēm).

III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

III.1)Dalības nosacījumi
III.1.1)Piemērotība profesionālās darbības veikšanai, ieskaitot prasības attiecībā uz reģistrāciju profesionālajos reģistros vai komercreģistros
Nosacījumu saraksts un īss apraksts:

Nosacījumu saraksts un īss apraksts: saskaņā ar Finanšu regulas Kopīgo noteikumu (I pielikums) 11.1. punkta e) apakšpunktu un 11.4. punktu ECHA saglabā iespēju trīs gadu laikā pēc sākotnējā līguma noslēgšanas sākt sarunu procedūru ar šā uzaicinājuma uz konkursu rezultātā izvēlēto darbuzņēmēju par jauniem pakalpojumiem, kas ir līdzīgu pakalpojumu atkārtošanās.

III.1.2)Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
III.1.3)Tehniskās un profesionālās spējas
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta procedūra
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: nē
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.1)Iepriekšēja publikācija par šo pašu procedūru
Paziņojuma numurs ES OV: 2020/S 018-038315
IV.2.2)Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš
Datums: 18/05/2020
Vietējais laiks: 14:00
IV.2.3)Datums, kad atlasītajiem kandidātiem nosūtīts dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājums
IV.2.4)Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumu vai dalības pieteikumu:
Angļu valoda, Bulgāru valoda, Dāņu valoda, Vācu valoda, Grieķu valoda, Igauņu valoda, Somu valoda, Franču valoda, Īru valoda, Horvātu valoda, Ungāru valoda, Itāļu valoda, Latviešu valoda, Lietuviešu valoda, Maltiešu valoda, Holandiešu valoda, Poļu valoda, Portugāļu valoda, Rumāņu valoda, Slovaku valoda, Slovēņu valoda, Spāņu valoda, Zviedru valoda, Čehu valoda
IV.2.6)Minimālais laika posms, kura laikā pretendentam jāuztur piedāvājums
Ilgums mēnešos: 6 (no piedāvājumu saņemšanai noteiktā datuma)
IV.2.7)Piedāvājumu atvēršanas nosacījumi
Datums: 20/05/2020
Vietējais laiks: 14:00
Vieta:

piedāvājumi tiks atvērti publiskā sanāksmē ECHA telpās šādā adresē: Telakkaranta, Telakkakatu 6, 00150 Helsinki, SOMIJA

Informācija par personām, kurām atļauts piedalīties piedāvājumu atvēršanā, un par piedāvājumu atvēršanas procedūru:

atvēršanas sanāksmē var piedalīties ne vairāk kā divi katra pretendenta pārstāvji.

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par periodiskumu
Šis ir kārtējs iepirkums: nē
VI.3)Papildu informācija:

Pretendenti un šīs iepirkuma procedūras dalībnieki tiek informēti, ka ES finanšu interešu aizsardzības nolūkā to personas dati var tikt nodoti iekšējiem revīzijas dienestiem, Eiropas Revīzijas palātai, finanšu pārkāpumu komisijai vai Eiropas Birojam krāpšanas apkarošanai (OLAF) un ar tiem var apmainīties ES struktūru, Komisijas un izpildaģentūru kredītrīkotāji. Līgumslēdzēja iestāde un OLAF var arī pārbaudīt šīs iepirkumu procedūras rezultātā piešķirtā līguma izpildi vai pieprasīt tās revīziju.

VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Pilns nosaukums: Vispārējā tiesa
Pasta adrese: Rue du Fort Niedergrünewald
Pilsēta: Luxembourg
Pasta indekss: L-2925
Valsts: Luksemburga
E-pasts: Registry@curia.europa.eu
Tālrunis: +358 4303-1
Fakss: +358 4303-2100
Interneta adrese: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
Precīza informācija par pārskatīšanas procedūru termiņu(-iem):

piezīmes par piešķiršanas procedūru var iesniegt I.1) iedaļā minētajai līgumslēdzējai iestādei. Ja uzskatāt, ka pieļauta administratīva kļūme, varat iesniegt sūdzību Eiropas Ombudam divu gadu laikā no dienas, kad esat uzzinājis par faktiem, uz kuriem balstīta sūdzība (sk. http://www.ombudsman.europa.eu). Šādas sūdzības iesniegšana nevar ne atlikt pārsūdzību iesniegšanas termiņu, ne arī noteikt jaunu periodu pārsūdzību iesniegšanai. Pārsūdzību var iesniegt VI.4.1) iedaļā minētajai struktūrai divu mēnešu laikā no paziņojuma par līguma piešķiršanu paziņošanas.

VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
Pilns nosaukums: Eiropas Ķimikāliju aģentūra (ECHA)
Pasta adrese: Telakkakatu 6
Pilsēta: Helsinki
Pasta indekss: 00150
Valsts: Somija
E-pasts: procurement@echa.europa.eu
Tālrunis: +358 9686180
Interneta adrese: https://echa.europa.eu/about-us/procurement
VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
02/04/2020