Lieferungen - 16802-2018

13/01/2018    S9    - - Lieferungen - Auftragsbekanntmachung - Verhandlungsverfahren 

die Tschechische Republik-Prag: Kraftfahrzeuge

2018/S 009-016802

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Lieferauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
ČEZ, a.s.
45274649
Duhová 2/1444
Praha 4
140 53
Tschechische Republik
Kontaktstelle(n): Mgr. Lukáš Tomeček
Telefon: +420 211042526
E-Mail: lukas.tomecek@cez.cz
NUTS-Code: CZ01

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.cez.cz

Adresse des Beschafferprofils: https://nen.nipez.cz/profil/CEZ

I.1)Name und Adressen
ČEZ Distribuce, a.s.
24729035
Teplická 874/8
Děčín IV - Podmokly
405 02
Tschechische Republik
Kontaktstelle(n): Mgr. Lukáš Tomeček
Telefon: +420 211042526
E-Mail: lukas.tomecek@cez.cz
NUTS-Code: CZ042

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.cezdistribuce.cz

Adresse des Beschafferprofils: https://nen.nipez.cz/profil/DSO

I.1)Name und Adressen
ČEZ Korporátní služby, s.r.o.
26206803
28. října 3123/152
Ostrava - Moravská Ostrava
702 00
Tschechische Republik
Kontaktstelle(n): Mgr. Lukáš Tomeček
Telefon: +420 211042526
E-Mail: lukas.tomecek@cez.cz
NUTS-Code: CZ080

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.cez.cz

Adresse des Beschafferprofils: https://nen.nipez.cz/profil/CKS

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
Der Auftrag betrifft eine gemeinsame Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://nen.nipez.cz/profil/CEZ
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt folgende Kontaktstelle:
ČEZ, a.s.
45274649
Duhová 2/1444
Praha 4
140 53
Tschechische Republik
Kontaktstelle(n): Mgr. Lukáš Tomeček
Telefon: +420 211042526
E-Mail: lukas.tomecek@cez.cz
NUTS-Code: CZ01

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.cez.cz

Adresse des Beschafferprofils: https://nen.nipez.cz/profil/CEZ

Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an folgende Anschrift:
ČEZ, a.s.
45274649
Duhová 2/1444
Praha 4
140 53
Tschechische Republik
Kontaktstelle(n): Mgr. Lukáš Tomeček
Telefon: +420 211042526
E-Mail: lukas.tomecek@cez.cz
NUTS-Code: CZ01

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.cez.cz

Adresse des Beschafferprofils: https://nen.nipez.cz/profil/CEZ

I.6)Haupttätigkeit(en)
Strom

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dodávky středních a velkých užitkových vozidel, těžkých terénních vozidel 4x4 a nákladních vozidel

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34100000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Dodávky osobních, užitkových, užitkových terénních a nákladních vozidel v kategoriích definovaných v zadávací dokumentaci, včetně závazku zpětného odkupu dodaných vozidel v okamžiku jejich vyřazování a zajištění servisu a údržby dodaných vozidel po dobu jejich životnosti za podmínek stanovených v zadávací dokumentaci.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34100000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: CZ0
Hauptort der Ausführung:

Území České republiky.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Dodávky osobních, užitkových, užitkových terénních a nákladních vozidel v kategoriích definovaných v zadávací dokumentaci formou koupě, včetně závazku odkupu dodaných vozidel ve chvíli jejich vyřazování po uplynutí doby životnosti a poskytování servisních služeb po dobu životnosti vozidel.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 132
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.9)Angabe zur Beschränkung der Zahl der Bewerber, die zur Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Výsledkem zadávacího řízení bude uzavření rámcové dohody o dodávkách vozidel na dobu určitou do 31.12.2021 a rámcové dohody o poskytování servisních služeb na dobu určitou, a to na dobu pokrývající dobu životnosti jednotlivých vozidel dodaných na základě rámcové dohody o dodávkách, tzn. nejdéle na dobu životnosti posledního vozidla dodaného na základě rámcové dohody o dodávkách.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Kvalifikační předpoklady jsou specifikovány v zadávací dokumentaci.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.4)Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien
III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

Zadavatel nepožaduje zálohy a záruky.

III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:

Podmínky financování a platební podmínky jsou uvedeny v závazném návrhu rámcových dohod, které jsou součástí zadávací dokumentace.

III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Verhandlungsverfahren mit vorherigem Aufruf zum Wettbewerb
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit einem einzigen Wirtschaftsteilnehmer
Bei Rahmenvereinbarungen – Begründung, falls die Laufzeit der Rahmenvereinbarung acht Jahre übersteigt:
Výsledkem zadávacího řízení bude uzavření rámcové dohody o dodávkách vozidel na dobu určitou do 31.12.2021 a rámcová dohody o poskytování servisních služeb na dobu určitou, a to na dobu pokrývající dobu životnosti jednotlivých vozidel dodaných na základě rámcové dohody o dodávkách, tzn. nejdéle na dobu životnosti posledního vozidla dodaného na základě rámcové dohody o dodávkách.
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 13/02/2018
Ortszeit: 12:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Tschechisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

V případě této veřejné zakázky se jedná o jednací řízení s uveřejněním dle zákona č. 134/2016 Sb., O zadávání veřejných zakázek (ZZVZ), v platném znění. Nejprve dodavatelé podávají žádost o účast v daném zadávacím řízení, kterou doručí zadavateli ve lhůtě dle bodu IV.2.2) tohoto oznámení spolu s doklady prokazujícími splnění kvalifikace. Následně budou dodavatelé, kteří splní kvalifikaci, vyzváni k podání předběžných nabídek, zpracovaných dle zadávací dokumentace zadavatele. Lhůta pro podání předběžných nabídek bude stanovena ve výzvě k podání předběžných nabídek zaslané příslušným dodavatelům. Zadavatel si vyhrazuje v souladu s § 61 odst. 8 ZZVZ, že o předběžných nabídkách nemusí být jednáno, a že veřejná zakázka může být zadána již na základě předběžné nabídky. Termín a místo otevírání obálek s předběžnými nabídkami budou uvedeny ve výzvě k podání předběžných nabídek. Otevírání obálek s předběžnými nabídkami se mohou zúčastnit max. 2 zástupci dodavatele, který podal předběžnou nabídku do konce lhůty pro podání předběžných nabídek.

Zadavatel si v souladu s § 170 ZZVZ vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Tschechische Republik
Telefon: +420 542167111
E-Mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Internet-Adresse: http://www.compet.cz

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000,- CZK, nejvýše ve výši 10 000 000,- CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000,- CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000,- CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000,- CZK, nejvýše ve výši 10 000 000,- CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000,- CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000,- CZK.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Tschechische Republik
Telefon: +420 542167111
E-Mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Internet-Adresse: http://www.compet.cz

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
11/01/2018