Werken - 168044-2018

Beknopt weergeven

18/04/2018    S75    Werken - Aanvullende inlichtingen - Niet van toepassing 

Roemenië-Piatra Neamț: Exploitatie van een stortplaats

2018/S 075-168044

Județul Neamț, Str. Alexandru Cel Bun nr. 27, Mihail Popescu, Piatra Neamț 610004, Roemenië. Telefoon: +40 233212890. Fax: +40 233211569. E-mail: achizitiipublicecjneamt@gmail.com

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 23.12.2017, 2017/S 247-521367)

Betreft:
CPV:90530000, 79930000, 90500000, 90531000

Exploitatie van een stortplaats

Gespecialiseerd ontwerpen

Diensten op het gebied van vuilnis en afval

Beheer van stortplaats

In plaats van: 

IV.2.2) Termenul limita pentru depunerea candidaturilor

12.4.2018 (10.00)

Te lezen: 

IV.2.2) Termenul limita pentru depunerea candidaturilor

3.5.2018 (10.00)

Overige nadere inlichtingen

Gecorrigeerde of toegevoegde informatie vindt u in de bijbehorende aanbestedingsstukken.

Zie de bijbehorende aanbestedingsstukken voor meer informatie

Data limita pentru depunerea candadaturilor se modifica pentru data de 3.5.2018, ora 10.00, motivat de faptul ca procedura de atribuire a fost suspendata pentru a putea raspunde la toate solicitarile de clarificari si pentru a acorda un timp suficient operatorilor economici pentru studierea documentatiei si intocmirea unor oferte competitive. Termenul de deschidere a ofertelor este 3.5.2018, ora 11.00.

Procedura de atribuire este suspendata pana la transmiterea de noi informatii.

Pentru vizualizarea modificarilor/corectiilor aduse documentelor initiale in data de 13.4.2018 se va accesa detaliul anuntului original consultand www.e-licitatie.ro.