Roboty budowlane - 168110-2020

 • 465443-2019: Polska-Warszawa: Roboty w zakresie budowy dróg
  Data publikacji:04/10/2019
  Dokument:Ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o koncesji – tryb standardowy
  Nazwa instytucji:Skarb Państwa, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Warszawie
  • 473266-2019: Polska-Warszawa: Roboty w zakresie budowy dróg
   Data publikacji:09/10/2019
   Dokument:Sprostowanie
   Nazwa instytucji:Skarb Państwa, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie.
  • 577740-2019: Polska-Warszawa: Roboty w zakresie budowy dróg
   Data publikacji:06/12/2019
   Dokument:Sprostowanie
   Nazwa instytucji:Skarb Państwa, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Warszawie
  • 168110-2020: Polska-Warszawa: Roboty w zakresie budowy dróg
   Data publikacji:09/04/2020
   Dokument:Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia lub ogłoszenie o udzieleniu koncesji – tryb standardowy
   Nazwa instytucji:Skarb Państwa, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie