Leveringen - 16824-2018

13/01/2018    S9    - - Leveringen - Award Aankondiging - Openbare procedure 

Hongarije-Boedapest: Elektriciteit

2018/S 009-016824

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
MÁV Magyar Államvasutak Zrt.
AK15784
Könyves Kálmán krt. 54–60.
Budapest
1087
Hongarije
Contactpersoon: Lencse Zsanett
Telefoon: +36 305716647
E-mail: lencse.zsanett@mav-szk.hu
Fax: +36 15117526
NUTS-code: HU110

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.mavcsoport.hu

Adres van het kopersprofiel: http://www.mav.hu

I.1)Naam en adressen
MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.
AK15459
Könyves Kálmán krt. 54–60.
Budapest
1087
Hongarije
Contactpersoon: Lencse Zsanett
Telefoon: +36 305716647
E-mail: lencse.zsanett@mav-szk.hu
Fax: +36 15117526
NUTS-code: HU110

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.mavcsoport.hu

I.1)Naam en adressen
MÁV Felépítménykarbantartó és Gépjavító Kft.
AK23629
Jászladányi út 10.
Jászkisér
5137
Hongarije
Contactpersoon: Lencse Zsanett
Telefoon: +36 305716647
E-mail: lencse.zsanett@mav-szk.hu
Fax: +36 15117526
NUTS-code: HU322

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.mavcsoport.hu

I.1)Naam en adressen
MÁV-HÉV Helyiérdekű Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
AK24313
Könyves Kálmán krt. 54–60.
Budapest
1087
Hongarije
Contactpersoon: Lencse Zsanett
Telefoon: +36 305716647
E-mail: lencse.zsanett@mav-szk.hu
Fax: +36 15117526
NUTS-code: HU110

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.mavcsoport.hu

I.1)Naam en adressen
MÁV Szolgáltató Központ Zrt.
AK18003
Könyves Kálmán krt. 54–60.
Budapest
1087
Hongarije
Contactpersoon: Lencse Zsanett
Telefoon: +36 305716647
E-mail: lencse.zsanett@mav-szk.hu
Fax: +36 15117526
NUTS-code: HU110

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.mavcsoport.hu

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.6)Hoofdactiviteit
Vervoersdiensten per spoor

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

A MÁV-csoport öt Társaságának infrastruktúra üzemeltetés célú villamos energia ellátása, szabadpiaci keretek közötti 2018. január 1. és 2018. december 31. közötti teljesítéssel

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09310000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

A MÁV-csoport öt Társaságának infrastruktúra üzemeltetés célú villamos energia ellátása, szabadpiaci keretek közötti 2018. január 1. és 2018. december 31. közötti teljesítéssel az alábbiak szerint:

1-es rész („A” csomag): 26 334,099 MWh

2-es rész („B” csomag): 26 817,396 MWh

3-as rész („C” csomag): 48 256,800 MWh

4-es rész („D” csomag): 23 011,200 MWh

Ajánlatkérő jogosult, de nem köteles további, a fenti alapmennyiséghez képest részajánlatonként + 25 % villamos energia átvételére.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Waarde zonder btw: 2 518 432 880.00 HUF
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

A MÁV-csoport öt Társaságának infrastruktúra üzemeltetés célú villamos energia ellátása, szabadpiaci keretek közötti 2018. január 1. és 2018. december 31. közötti teljesítéssel

Perceel nr.: 1.
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09310000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU1
NUTS-code: HU2
NUTS-code: HU3
Voornaamste plaats van uitvoering:

MAGYARORSZÁG területe: Magyar Villamos Energiarendszer beadási pontjai (MAVIR által előírt).

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

A MÁV-csoport öt Társaságának infrastruktúra üzemeltetés célú villamos energia ellátása, szabadpiaci keretek közötti 2018. január 1. és 2018. december 31. közötti teljesítéssel.

1-es rész („A” csomag): 26 334,099 MWh

Ajánlatkérő jogosult, de nem köteles további, a fenti alapmennyiséghez képest + 25 % villamos energia átvételére.

A villamos energia műszaki paramétereinek meg kell felelnie az MSZ1:2002 és az MSZ EN 50160:2011 szabványoknak.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Ajánlatkérő jogosult, de nem köteles további, a fenti (II.2.4. pontban szereplő) alapmennyiséghez képest + 25 % villamos energia átvételére.

Az opcionális mennyiség lehívására rendelkezésre álló határidő megegyezik az alapmennyiség lehívására rendelkezésre álló határidővel. Amennyiben az alapmennyiség lehívásra került, úgy az alapmennyiségen felüli mennyiség – ajánlatkérők általi külön értesítés nélkül – az opcionális mennyiség terhére kerül lehívásra.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

A MÁV-csoport öt Társaságának infrastruktúra üzemeltetés célú villamos energia ellátása, szabadpiaci keretek közötti 2018. január 1. és 2018. december 31. közötti teljesítéssel

Perceel nr.: 2.
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09310000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU1
NUTS-code: HU2
NUTS-code: HU3
Voornaamste plaats van uitvoering:

MAGYARORSZÁG területe: Magyar Villamos Energiarendszer beadási pontjai (MAVIR által előírt).

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

A MÁV-csoport öt Társaságának infrastruktúra üzemeltetés célú villamos energia ellátása, szabadpiaci keretek közötti 2018. január 1. és 2018. december 31. közötti teljesítéssel.

2-es rész („B” csomag): 26 817,396 MWh,

Ajánlatkérő jogosult, de nem köteles további, a fenti alapmennyiséghez képest + 25 % villamos energia átvételére. A villamos energia műszaki paramétereinek meg kell felelnie az MSZ1:2002 és az MSZ EN 50160:2011 szabványoknak.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Ajánlatkérő jogosult, de nem köteles további, a fenti (II.2.4. pontban szereplő) alapmennyiséghez képest + 25 % villamos energia átvételére.

Az opcionális mennyiség lehívására rendelkezésre álló határidő megegyezik az alapmennyiség lehívására rendelkezésre álló határidővel. Amennyiben az alapmennyiség lehívásra került, úgy az alapmennyiségen felüli mennyiség – ajánlatkérők általi külön értesítés nélkül – az opcionális mennyiség terhére kerül lehívásra.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

A MÁV-csoport öt Társaságának infrastruktúra üzemeltetés célú villamos energia ellátása, szabadpiaci keretek közötti 2018. január 1. és 2018. december 31. közötti teljesítéssel

Perceel nr.: 3.
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09310000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU1
NUTS-code: HU2
NUTS-code: HU3
Voornaamste plaats van uitvoering:

MAGYARORSZÁG területe, Magyar Villamos Energiarendszer beadási pontjai (MAVIR által előírt).

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

A MÁV-csoport öt Társaságának infrastruktúra üzemeltetés célú villamos energia ellátása, szabadpiaci keretek közötti 2018. január 1. és 2018. december 31. közötti teljesítéssel.

3-as rész („C” csomag): 48 256,800 MWh,

Ajánlatkérő jogosult, de nem köteles további, a fenti alapmennyiséghez képest + 25 % villamos energia átvételére.

A villamos energia műszaki paramétereinek meg kell felelnie az MSZ1:2002 és az MSZ EN 50160:2011 szabványoknak.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Ajánlatkérő jogosult, de nem köteles további, a fenti (II.2.4. pontban szereplő) alapmennyiséghez képest + 25 % villamos energia átvételére.

Az opcionális mennyiség lehívására rendelkezésre álló határidő megegyezik az alapmennyiség lehívására rendelkezésre álló határidővel. Amennyiben az alapmennyiség lehívásra került, úgy az alapmennyiségen felüli mennyiség – ajánlatkérők általi külön értesítés nélkül – az opcionális mennyiség terhére kerül lehívásra.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

A MÁV-csoport öt Társaságának infrastruktúra üzemeltetés célú villamos energia ellátása, szabadpiaci keretek közötti 2018. január 1. és 2018. december 31. közötti teljesítéssel

Perceel nr.: 4.
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09310000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU1
NUTS-code: HU2
NUTS-code: HU3
Voornaamste plaats van uitvoering:

MAGYARORSZÁG területe: Magyar Villamos Energiarendszer beadási pontjai (MAVIR által előírt).

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

A MÁV-csoport öt Társaságának infrastruktúra üzemeltetés célú villamos energia ellátása, szabadpiaci keretek közötti 2018. január 1. és 2018. december 31. közötti teljesítéssel.

4-es rész („D” csomag): 23 011,200 MWh.

Ajánlatkérő jogosult, de nem köteles további, a fenti alapmennyiséghez képest + 25 % villamos energia átvételére.

A villamos energia műszaki paramétereinek meg kell felelnie az MSZ1:2002 és az MSZ EN 50160:2011 szabványoknak.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Ajánlatkérő jogosult, de nem köteles további, a fenti (II.2.4. pontban szereplő) alapmennyiséghez képest + 25 % villamos energia átvételére.

Az opcionális mennyiség lehívására rendelkezésre álló határidő megegyezik az alapmennyiség lehívására rendelkezésre álló határidővel. Amennyiben az alapmennyiség lehívásra került, úgy az alapmennyiségen felüli mennyiség – ajánlatkérők általi külön értesítés nélkül – az opcionális mennyiség terhére kerül lehívásra.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
Er is gebruikgemaakt van een elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 164-338678
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 1.
Benaming:

A MÁV-csoport öt Társaságának infrastruktúra üzemeltetés célú villamos energia ellátása, szabadpiaci keretek közötti 2018. január 1. és 2018. december 31. közötti teljesítéssel

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/12/2017
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 7
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft.
Váci út 72–74.
Budapest
1132
Hongarije
Telefoon: +36 12381611
E-mail: angela.dezsi-harcsas@elmu-emasz.hu
Fax: +36 12382037
NUTS-code: HU110
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 558 941 000.00 HUF
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 2.
Benaming:

A MÁV-csoport öt Társaságának infrastruktúra üzemeltetés célú villamos energia ellátása, szabadpiaci keretek közötti 2018. január 1. és 2018. december 31. közötti teljesítéssel

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/12/2017
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 8
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
NKM Áramszolgáltató Zrt.
Klauzál tér 9.
Szeged
6720
Hongarije
Telefoon: +36 62565565
E-mail: kiemeltuzleti@nkmaram.hu
Fax: +36 62568005
NUTS-code: HU333
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 515 229 000.00 HUF
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 3.
Benaming:

A MÁV-csoport öt Társaságának infrastruktúra üzemeltetés célú villamos energia ellátása, szabadpiaci keretek közötti 2018. január 1. és 2018. december 31. közötti teljesítéssel

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/12/2017
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 7
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
E.ON Energiakereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Váci út 17.
Budapest
1134
Hongarije
Telefoon: +36 302442776
E-mail: agnes.muhl@eon-hungaria.com
Fax: +36 13275532
NUTS-code: HU110
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 982 025 880.00 HUF
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 4.
Benaming:

A MÁV-csoport öt Társaságának infrastruktúra üzemeltetés célú villamos energia ellátása, szabadpiaci keretek közötti 2018. január 1. és 2018. december 31. közötti teljesítéssel

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/12/2017
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 8
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
NKM Áramszolgáltató Zrt.
Klauzál tér 9.
Szeged
6720
Hongarije
Telefoon: +36 62565565
E-mail: kiemeltuzleti@nkmaram.hu
Fax: +36 62568005
NUTS-code: HU333
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 462 237 000.00 HUF
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Ajánlattevők az 1. és 3. rész vonatkozásában:

1).

Ajánlattevő neve: MVM Partner Zrt.

Ajánlattevő adószáma: 12898019-2-44.

Ajánlattevő székhelye: 1031 Budapest, Szentendrei út 207–-209.

2).

Ajánlattevő neve: JAS Budapest Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.

Ajánlattevő adószáma: 12936773-2-44.

Ajánlattevő székhelye: 1141 Budapest, Mogyoródi út 168.

3).

Ajánlattevő neve: CYEB Energiakereskedő Kft.

Ajánlattevő adószáma: 22742933-2-13.

Ajánlattevő székhelye: 2000 Szentendre, Szmolnyica sétány 6/5.

4).

Ajánlattevő neve: E.ON Energiakereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság.

Ajánlattevő adószáma: 247656482-2-44.

Ajánlattevő székhelye: 1134 Budapest, Váci út 17.

5).

Ajánlattevő neve: CEZ Magyarország Kft.

Ajánlattevő adószáma: 13520670-2-44.

Ajánlattevő székhelye: 1118 Budapest, Rétköz u.5.

6).

Ajánlattevő neve: E2 Hungary Zrt.

Ajánlattevő adószáma: 25343502-2-43.

Ajánlattevő székhelye: 1117 Budapest, Infopark sétány 1.

7).

Ajánlattevő neve: ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft.

Ajánlattevő adószáma: 12928130-2-44.

Ajánlattevő székhelye: 1132 Budapest, Váci út 72–74.

Ajánlattevők a 2. és 4. rész vonatkozásában:

1).

Ajánlattevő neve: MVM Partner Zrt.

Ajánlattevő adószáma: 12898019-2-44.

Ajánlattevő székhelye: 1031 Budapest, Szentendrei út 207–209.

2).

Ajánlattevő neve: NKM Áramszolgáltató Zrt.(DÉMÁSZ Zrt.).

Ajánlattevő adószáma: 10734441-2-06.

Ajánlattevő székhelye: 6720 Szeged, Klauzál tér 9.

3).

Ajánlattevő neve: JAS Budapest Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.

Ajánlattevő adószáma: 12936773-2-44.

Ajánlattevő székhelye: 1141 Budapest, Mogyoródi út 168.

4).

Ajánlattevő neve: CYEB Energiakereskedő Kft.

Ajánlattevő adószáma: 22742933-2-13.

Ajánlattevő székhelye: 2000 Szentendre, Szmolnyica sétány 6/5.

5).

Ajánlattevő neve: E.ON Energiakereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság.

Ajánlattevő adószáma: 247656482-2-44.

Ajánlattevő székhelye: 1134 Budapest, Váci út 17.

6).

Ajánlattevő neve: CEZ Magyarország Kft.

Ajánlattevő adószáma: 13520670-2-44.

Ajánlattevő székhelye: 1118 Budapest, Rétköz u.5.

7).

Ajánlattevő neve: E2 Hungary Zrt.

Ajánlattevő adószáma: 25343502-2-43.

Ajánlattevő székhelye: 1117 Budapest, Infopark sétány 1.

8).

Ajánlattevő neve: ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft.

Ajánlattevő adószáma: 12928130-2-44.

Ajánlattevő székhelye: 1132 Budapest, Váci út 72–74.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hongarije
Telefoon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Kbt. 148.§ alapján.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hongarije
Telefoon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/01/2018