Supplies - 168299-2020

09/04/2020    S71

Slovenia-Ljubljana: Processed paper and paperboard

2020/S 071-168299

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Ministrstvo za javno upravo
National registration number: 2482762000
Postal address: Tržaška cesta 21
Town: Ljubljana
NUTS code: SI SLOVENIJA
Postal code: 1000
Country: Slovenia
Contact person: Tajništvo Direktorata za javno naročanje
E-mail: gp.mju@gov.si
Telephone: +386 14781880
Fax: +386 14788331
Internet address(es):
Main address: http://www.mju.gov.si
I.1)Name and addresses
Official name: Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve
National registration number: 1732803000
Postal address: Tržaška cesta 16
Town: Ljubljana
NUTS code: SI SLOVENIJA
Postal code: 1000
Country: Slovenia
E-mail: info@ajpes.si
Telephone: +386 14774100
Internet address(es):
Main address: http://www.ajpes.si
I.2)Information about joint procurement
The contract involves joint procurement
The contract is awarded by a central purchasing body
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.djn.mju.gov.si/javna-naročila
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://edrazbe.gov.si/edrazba-user
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Nakup in dobava papirja za tiskanje in kopiranje formata A4/A3, v 5 sklopih

Reference number: 4301-18/2019, ODPAP-29/2019
II.1.2)Main CPV code
30197600 Processed paper and paperboard
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Nakup in dobava papirja za tiskanje in kopiranje formata A4/A3, v 5 sklopih.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for one lot only
II.2)Description
II.2.1)Title:

Ljubljansko območje: Pisarniški papir, izdelan na osnovi primarnih vlaknin, pridobljenih iz trajnostno upravljanih gozdov in pisarniški papir, izdelan na osnovi predelanih vlaknin

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
30197600 Processed paper and paperboard
30197620 Writing paper
30197630 Printing paper
30197640 Self-copy or other copy paper
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SI SLOVENIJA
Main site or place of performance:

Ljubljansko območje

II.2.4)Description of the procurement:

Ljubljansko območje: Pisarniški papir, izdelan na osnovi primarnih vlaknin, pridobljenih iz trajnostno upravljanih gozdov in pisarniški papir, izdelan na osnovi predelanih vlaknin.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

V skladu z ZJN-3.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Koprsko območje: Pisarniški papir, izdelan na osnovi primarnih vlaknin, pridobljenih iz trajnostno upravljanih gozdov in pisarniški papir, izdelan na osnovi predelanih vlaknin

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
30197600 Processed paper and paperboard
30197620 Writing paper
30197630 Printing paper
30197640 Self-copy or other copy paper
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SI SLOVENIJA
Main site or place of performance:

Koprsko območje

II.2.4)Description of the procurement:

Koprsko območje: Pisarniški papir, izdelan na osnovi primarnih vlaknin, pridobljenih iz trajnostno upravljanih gozdov in pisarniški papir, izdelan na osnovi predelanih vlaknin.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

V skladu z ZJN-3.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Celjsko območje: Pisarniški papir, izdelan na osnovi primarnih vlaknin, pridobljenih iz trajnostno upravljanih gozdov in pisarniški papir, izdelan na osnovi predelanih vlaknin

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
30197600 Processed paper and paperboard
30197620 Writing paper
30197630 Printing paper
30197640 Self-copy or other copy paper
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SI SLOVENIJA
Main site or place of performance:

Celjsko območje

II.2.4)Description of the procurement:

Celjsko območje: Pisarniški papir, izdelan na osnovi primarnih vlaknin, pridobljenih iz trajnostno upravljanih gozdov in pisarniški papir, izdelan na osnovi predelanih vlaknin.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

V skladu z ZJN-3.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Mariborsko-Murskosoboško območje: Pisarniški papir, izdelan na osnovi primarnih vlaknin, pridobljenih iz trajnostno upravljanih gozdov in pisarniški papir, izdelan na osnovi predelanih vlaknin

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
30197600 Processed paper and paperboard
30197620 Writing paper
30197630 Printing paper
30197640 Self-copy or other copy paper
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SI SLOVENIJA
Main site or place of performance:

Mariborsko in murskosoboško območje

II.2.4)Description of the procurement:

Mariborsko-Murskosoboško območje: Pisarniški papir, izdelan na osnovi primarnih vlaknin, pridobljenih iz trajnostno upravljanih gozdov in pisarniški papir, izdelan na osnovi predelanih vlaknin.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

V skladu z ZJN-3.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Novomeško območje: Pisarniški papir, izdelan na osnovi primarnih vlaknin, pridobljenih iz trajnostno upravljanih gozdov in pisarniški papir, izdelan na osnovi predelanih vlaknin

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
30197600 Processed paper and paperboard
30197620 Writing paper
30197630 Printing paper
30197640 Self-copy or other copy paper
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SI SLOVENIJA
Main site or place of performance:

Novomeško območje

II.2.4)Description of the procurement:

Novomeško območje: Pisarniški papir, izdelan na osnovi primarnih vlaknin, pridobljenih iz trajnostno upravljanih gozdov in pisarniški papir, izdelan na osnovi predelanih vlaknin.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

V skladu z ZJN-3.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6)Information about electronic auction
An electronic auction will be used
Additional information about electronic auction:

Informacije, navedene v razpisni dokumentaciji - točka 6. Navodil gospodarskim subjektom za pripravo ponudbe.

IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 11/05/2020
Local time: 12:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Slovenian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 01/09/2020
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 11/05/2020
Local time: 13:00
Information about authorised persons and opening procedure:

Odpiranje ponudb bo potekalo v sistemu e-Dražba, na spletnem naslovu http://edrazbe.gov.si/edrazba/.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic ordering will be used
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

To skupno naročilo izvaja Ministrstvo za javno upravo na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije, št. 43000-1/2019/3 z dne 24.1.2019 izvaja Ministrstvo za javno upravo v lastnem imenu in za lasten račun ter na podlagi danih potreb in pooblastil v imenu in za račun posamičnih naročnikov, navedenih v razpisni dokumentaciji (Seznam naročnikov).

Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 29.4.2020 10:00:00

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Postal address: Slovenska cesta 54
Town: Ljubljana
Postal code: 1000
Country: Slovenia
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo se, razen v primeru iz četrtega odstavka 25. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11-ZTP-D, 63/13, 90/14 ZDU-1I, 60/17 in 72/19), lahko vloži v 8 (osmih) delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu ali obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz razpisne dokumentacije ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu, vendar ne po roku za prejem ponudb.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Ministrstvo za javno upravo
Postal address: Tržaška cesta 21
Town: Ljubljana
Postal code: 1000
Country: Slovenia
VI.5)Date of dispatch of this notice:
06/04/2020