Tjänster - 168350-2018

19/04/2018    S76

Belgien-Bryssel: Undersökning om IP-konsekvenserna avseende utvecklingen av industriell 3D-utskrivning

2018/S 076-168350

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska kommissionen, DG Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, Directorate F: Innovation and Advanced Manufacturing
Postadress: N105 9/023
Ort: Brussels
Nuts-kod: BE BELGIQUE-BELGIË
Postnummer: 1049
Land: Belgien
Kontaktperson: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2758
E-post: grow-dir-f-financial-team@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: http://ec.europa.eu/growth/index_en.htm
Upphandlarprofil: http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders/index_en.htm
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Undersökning om IP-konsekvenserna avseende utvecklingen av industriell 3D-utskrivning

Referensnummer: 624/PP/GRO/IMA/17/1131/9941
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
73000000 FoU-tjänster samt tillhörande konsulttjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Syftet med undersökningen är att analysera och klargöra hur den befintliga ramen för immateriell rättighet (intellectual property – IP) på ett konkret sätt skyddar IP-rättsinnehavare samt fastställa eventuella brister och möjligheter eller behov av förtydliganden.

Genom undersökningen ska man analysera hur användningen av immateriell äganderätt (intellectual property rights – IPRs) kan stimulera utvecklingen av 3D-utskrivningstekniker (bästa praxis vad gäller nyttjande av IP, modellicenssystem...), vad som för närvarande uppfattas som IP-hinder för ytterligare utveckling av tekniker för additiv tillverkning (additive manufacturing – AM) samt hur dessa kan avlägsnas.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 190 683.00 EUR
II.2)Beskrivning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: 00 Not specified
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Platsen för utförandet av uppgifterna kommer att vara uppdragstagarens lokaler eller annan plats, som har angetts i anbudet med undantag för kommissionens lokaler.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

För att uppnå undersökningens mål ska uppdragstagaren utföra följande:

I. Analys av befintliga IP-lagar och deras särskilda samverkan med den industriella användningen av teknik för 3D-utskrivning;

II. Analys av 3D-utskrivningsprocess och IPR-utmaningar;

III. Analys av AM:s viktigaste sektorer och marknader och hinder/förutsättningar avseende IPR;

Framläggning av en översikt över de IP-frågor som härstammar från samverkan mellan aktörer, som är involverade i värdekedjan;

V. Analys av IP-frågorna ur ett perspektiv som utgår från 3D-utskrivningsindustrin;

VI. Framläggning av slutsatser och rekommendationer.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kvalitetskriterium - Namn: Tydligt fastställande av mål och arbetsuppgifter / Viktning: 40
Kvalitetskriterium - Namn: Den föreslagna metodens kvalitet och relevans / Viktning: 40
Kvalitetskriterium - Namn: Arbetsorganisation och åtgärder för kvalitetskontroll / Viktning: 20
Pris - Viktning: 30 %
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2017/S 160-329614
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: SI2.776811
Benämning på upphandlingen:

Undersökning om IP-konsekvenserna avseende utvecklingen av industriell 3D-utskrivning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
06/04/2018
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 7
Antal anbud som mottagits i elektronisk form: 7
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Bournemouth University
Postadress: Poole House, Talbot Campus
Ort: Poole
Nuts-kod: UKK SOUTH WEST (ENGLAND)
Postnummer: BH12 5BB
Land: Förenade kungariket
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 200 000.00 EUR
Kontraktets/delens totala värde: 190 683.00 EUR
V.2.5)Information om underentreprenader
Underleverantörer kommer troligen att utnyttjas för kontraktet
Värde eller andel som troligen kommer att läggas ut på tredje man
Andel: 57 %

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
E-post: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 43032100
Internetadress: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3.

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
12/04/2018