Lieferungen - 168374-2020

09/04/2020    S71

România-Jilava: Uniforme militare

2020/S 071-168374

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Baza de Aprovizionare, Gospodărire și Reparații
Număr naţional de înregistrare: 4193079
Adresă: Str. Sabarului nr. 1
Localitate: Jilava
Cod NUTS: RO322 Ilfov
Cod poștal: 077120
Țară: România
Persoană de contact: Cristian Sdirna
E-mail: achizitii.bagr@anp.gov.ro
Telefon: +40 214570155
Fax: +40 214570155
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://anp.gov.ro/baza-aprovizionare-gospodarire-reparatii/
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.2)Informații privind achizițiile publice comune
Contractul este atribuit de un organism central de achiziţie
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100092254
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Minister sau orice altă autoritate națională sau federală, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora
I.5)Activitate principală
Ordine și siguranță publică

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Articole de echipament din componența uniformei de oraș – acord-cadru 48 de luni

Număr de referinţă: 5
II.1.2)Cod CPV principal
35811300 Uniforme militare
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Autoritatea contractanta organizatoare Baza de Aprovizionare, Gospodarire si Reparatii în calitate de unitate de achiziții centralizata, va încheia acorduri-cadru pentru fiecare lot pentru o perioada de 48 de luni, cu un singur operator economic, iar atribuirea contractelor subsecvente se va face/derula de catre unitatile penitenciare beneficiare din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor, conform anexei atasate caietului de sarcini.

Contractele subsecvente pot fi încheiate simultan cu operatorii economici semnatari ai acordului-cadru pentru bunurile articole de echipament din compunerea uniformei de oras,(loturile) câștigate la acordul-cadru, in funcție de necesități.

Termenele in care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare solicitate de operatorii economici interesati: cu 10 zile inainte de termenul-limita de depunere a ofertelor.

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor este de 20 de zile.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 78 623 010.33 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru numărul maxim de loturi: 14
Numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant: 14
Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a atribui contracte prin combinarea următoarelor loturi sau grupuri de loturi:

Operatorii economici pot depune oferte pe unul, mai multe sau toate loturile.

Oferta se depune pe toate articolele si accesoriile unui lot.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Cravată

Lot nr.: 8
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
35811300 Uniforme militare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO32 Bucureşti-Ilfov
Locul principal de executare:

La sediul unitatilor penitenciare beneficiare conform anexei caietului de sarcini.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cravate.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 1 409 400.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Fular bleumarin

Lot nr.: 9
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
35811300 Uniforme militare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO32 Bucureşti-Ilfov
Locul principal de executare:

La sediul unitatilor penitenciare beneficiare conform anexei caietului de sarcini.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Fulare bleumarin.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 676 512.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Curea neagră

Lot nr.: 11
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
35811300 Uniforme militare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO32 Bucureşti-Ilfov
Locul principal de executare:

La sediul unitatilor penitenciare beneficiare conform anexei caietului de sarcini.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Curele negre.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 930 204.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Mănuși din piele

Lot nr.: 10
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
35811300 Uniforme militare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO32 Bucureşti-Ilfov
Locul principal de executare:

La sediul unitatilor penitenciare beneficiare conform anexei caietului de sarcini.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Manusi din piele.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 1 254 366.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Încălțăminte

Lot nr.: 7
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
35811300 Uniforme militare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO32 Bucureşti-Ilfov
Locul principal de executare:

La sediul unitatilor penitenciare beneficiare conform anexei caietului de sarcini.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Pantofi de vară, pantofi de iarnă, ghete.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 8 189 020.33 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Ciorapi bleumarin

Lot nr.: 12
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
35811300 Uniforme militare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO32 Bucureşti-Ilfov
Locul principal de executare:

La sediul unitatilor penitenciare beneficiare conform anexei caietului de sarcini.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Ciorapi bleumarin.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 465 102.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Scurtă cu guler și mesadă detașabilă cu sigla ANP și ecuson nominal

Lot nr.: 4
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
35811300 Uniforme militare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO32 Bucureşti-Ilfov
Locul principal de executare:

La sediul unităților penitenciare beneficiare conform anexei caietului de sarcini.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Scurta cu guler și mesadă detasabila cu sigla ANP si ecuson nominal.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 8 299 495.33 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Impermeabil pentru ploaie cu sigla ANP

Lot nr.: 5
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
35811300 Uniforme militare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO32 Bucureşti-Ilfov
Locul principal de executare:

La sediul unitatilor penitenciare beneficiare conform anexei caietului de sarcini.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Impermeabil pentru ploaie cu sigla ANP.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 5 655 456.67 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Coifură

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
35811300 Uniforme militare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO32 Bucureşti-Ilfov
Locul principal de executare:

La sediul unitatilor penitenciare din Anexa A.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Coifura.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 5 051 862.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Bluzon bleumarin cu siglă ANP și ecuson nominal

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
35811300 Uniforme militare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO32 Bucureşti-Ilfov
Locul principal de executare:

La sediul unităților penitenciare beneficiare conform anexei caietului de sarcini.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Bluzon bleumarin cu siglă ANP și ecuson nominal.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 4 992 103.33 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Costume

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
35811300 Uniforme militare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO32 Bucureşti-Ilfov
Locul principal de executare:

La sediul unitatilor penitenciare beneficiare.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Costume de vară și costume de iarnă.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 20 358 217.33 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Suport pentru epolet cu însemne de grad pentru umăr și petlițe

Lot nr.: 13
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
35811300 Uniforme militare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO32 Bucureşti-Ilfov
Locul principal de executare:

La sediul unitatilor penitenciare beneficiare conform anexei caietului de sarcini.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Suport pentru epolet cu insemne de grad pentru umar și petlite (se asigura pentru fiecare sacou).

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 6 418 582.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Eghileți

Lot nr.: 14
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
35811300 Uniforme militare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO32 Bucureşti-Ilfov
Locul principal de executare:

La sediul unitatilor penitenciare beneficiare conform anexei caietului de sarcini.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Eghileti dublii cu accesorii si eghileti simpli cu accesorii.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 1 055 113.33 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Cămăși

Lot nr.: 6
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
35811300 Uniforme militare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO32 Bucureşti-Ilfov
Locul principal de executare:

La sediul unitatilor penitenciare beneficiare conform anexei caietului de sarcini.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Camasi albe, camasi bleu, camasi – bluza cu maneca scurta, bleu –cu sigla ANP si ecuson nominal, camasi – bluza cu maneca lunga cu sigla ANP si ecuson nominal.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 13 867 576.01 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:

1. Cerinta: ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 59-60, 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea de indeplinire: se va completa DUAE (DUAE_CERERE_62538.xml) de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Odata cu DUAE se va posta Formularul 1 și Formularul A;

2. Cerinta: certificate privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat(buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii.

Solicitat – cerinta obligatorie.

Modalitatea de indeplinire: se va prezenta DUAE (DUAE_CERERE_62538.xml), completandu-se sectiunile aferente cerintelor solicitate.

Pentru persoane juridice/fizice romane se vor prezenta documente justificative, respectiv certificatele care confirma plata taxelor si impozitelor la bugetul general consolidat si bugetul local, iar pentru persoane juridice/fizice straine se vor prezenta documente edificatoare eliberate de autoritati competente din tara de rezidenta, prin care sa dovedeasca indeplinirea datoriilor restante de plata a impozitelor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu legislatia din tara de rezidenta la momentul depunerii acestor documente. Documentele mentionate mai sus se vor prezenta doar de catre ofertantul clasat pe primul loc la solicitarea autoritatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor.

Nota:

1. Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinator) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila;

2. Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, acordul de subcontractare si/sau acordul de asociere, dupa caz.

Nota 1: documentele solicitate ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor pentru demonstrarea celor asumate prin completarea DUAE pot fi:

(a) certificate privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul solicitarii;

(b) cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, dupa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

(c) dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

(d) alte documente edificatoare, dupa caz.

Nota 2: fiecare document va fi semnat de reprezentantul legal al ofertantului. In cazul in care acestea sunt semnate de o alta persoana, aceasta va prezenta o imputernicire.

Documentele emise in alta limba decat romana vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana.

Tertul care sustine capacitatea tehnica si profesionala/economica sau financiara a operatorului economic participant la procedura, precum si subcontractantul au obligatia de a prezenta documentele enumerate mai sus.

Documentele vor fi valabile la data solicitării acestora de către autoritatea contractantă.

Nota 3: odată cu DUAE se va depune atât Formularul 1, cât și împuternicire în sensul prezentarii dovezii calitatii de reprezentant (persoana indicată in formularul DUAE să reprezinte operatorul economic).

Nota 4: împreună cu DUAE se va depune si Formularul A (declaratie/acord) privind acceptul/refuzul de prelucrare a datelor cu caracter personal a asociatilor/administratorilor etc. conform Legii 190/2018. Nedepunerea (neacceptarea) prelucrării datelor este conditie eliminatorie.

Numele persoanelor ce detin functii de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt:

— Cristina Mihai, director;

— Bogdan Rusu, director adjunct;

— Luminița Smeu, contabil șef;

— Andreea Mateescu, responsabil viza CFPP;

— Ileana-Loredana Coratu, consilier juridic;

— Cristian Sdîrnă, șef Serviciul achiziții;

— Alina Daniela Sterian, ofițer achizitii.

Nu exista furnizor de servicii auxiliare.

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:

Cerinta: persoane juridice/fizice romane/straine – operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitate profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Solicitat – cerinta obligatorie.

Modalitatea de indeplinire: se va prezenta DUAE (DUAE_CERERE_62538.xml), completandu-se sectiunile conform cerintelor solicitate, urmand ca documentul justificativ, respectiv certificatul ONRC sau pentru ofertantii straini, document echivalent emis in tara de rezidenta, sa fie prezentat doar la solicitarea autoritatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor.

Prezentarea certificatului constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Ministerul Justitiei din care sa rezulte informatii de identificare, sediul social, administratori, domenii de activitate, durata societatii, asociati, capital social, puncte de lucru.

Documentele mentionate mai sus se vor prezenta doar de catre ofertantul clasat pe primul loc, la solicitarea autoritatii contractante, la finalizarea evaluarii ofertelor. Documentele vor fi valabile la data solicitării acestora de către autoritatea contractantă.

Se va depune online.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Loturile 1, 10, 11, 12, 13, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat. Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:

1. Cerinta: pentru calificare, autoritatea contractanta solicita dovada principalelor livrari efectuate in ultimii trei ani până la data-limită de depunere a ofertelor, cu indicarea valorilor, datelor și a beneficiarilor publici sau privați in functie de data infiintarii. Ofertantul va prezenta o lista a principalelor livrari de produse efectuate in cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii trei ani, cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati, în valoare cumulată de cel puțin la nivelul unui contract sau mai multe contracte. Cerinta se raporteaza la valoarea celui mai mare contract subsecvent pentru fiecare lot conform valorilor contractelor subsecvente din Anexa C – „Nota de calcul”. Conform art. 180 alin. (1) din Legea 98/2016 si art. 107 alin. (2) lit. f) din HG 395/2016. La nivelul unui contract sau mai multe. Solicitat – cerinta obligatorie.

Loturile 1, 10, 11, 12, 13, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pentru contractele de achizitie de bunuri: certificate emise de organisme de control al calitatii. Operatorul economic poate furniza certificatele solicitate emise de institute sau servicii oficiale de control al calitatii cu competente recunoscute sau echivalent, care sa ateste conformitatea produselor clar identificate prin trimiteri la specificatiile sau la standardele tehnice care sunt stabilite in anuntul relevant sau in documentele achizitiei.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Se va completa DUAE, urmand ca documentele justificative, respectiv certificate/documente emise de catre o autoritate sau clientul beneficiar, să fie prezentate doar la solicitarea autoritatii contractante de ofertantul clasat pe primul loc, in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Nota: in cazul in care mai multi operatori economici participa in comun la procedura de atribuire, indeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, iar autoritatea contractanta solicita ca acestia sa raspunda in mod solidar pentru executarea contractului de achizitie publica/acordului-cadru.

Se va prezenta DUAE, completandu-se sectiunile conform cerintelor solicitate, urmand ca documentul justificativ, respectiv buletinul de analiză emis de către servicii oficiale de control al calitatii cu competente recunoscute sau un laborator acreditat RENAR sau echivalent sau pentru ofertantii straini document echivalent emis in tara de rezidenta (traducere autorizata), sa fie prezentat doar la solicitarea autoritatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor, de catre operatorul economic clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: da
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 13/05/2020
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 13/09/2020
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 13/05/2020
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP.

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Conform art. 129 alin. (3) din HG 395/2016.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

Operatorii economici vor utiliza documentul DUAE_CERERE_62538.xml atasat la prezenta documentatie.

În cazul in care doua oferte pe primul loc au pret egal, se va solicita prezentarea unei noi oferte de pret in scopul departajarii si stabilirii ofertantului clasat pe primul loc.

În situaţia în care în urma demersurilor realizate de autoritatea contractantă în baza art. 196 alin. (2) din lege ofertantul clasat pe primul loc nu demonstrează în mod corespunzător îndeplinirea integrală a tuturor criteriilor de calificare, autoritatea contractantă solicită ofertantului clasat pe locul următor să depună toate documentele justificative ca dovadă a informaţiilor cuprinse în DUAE, în scopul verificării îndeplinirii criteriilor de calificare. In acest caz, daca pe locul doi sunt clasati doi operatori economici cu pret egal, se va solicita depunerea unei noi oferte de pret in scopul departajarii celor doi.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 8 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 101 din 19 mai 2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Compartimentul juridic
Adresă: Str. Sabarului nr. 1
Localitate: Jilava
Cod poștal: 077120
Țară: România
E-mail: raluca.andronache@anp.gov.ro
Telefon: +40 214570155
Fax: +40 214570155
Adresă internet: www.bagr.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
07/04/2020