Tjänster - 168433-2019

10/04/2019    S71    Tjänster - Meddelande om tilldelning - Öppet förfarande 

Finland-Helsingfors: Konsulttjänster för företagsutveckling

2019/S 071-168433

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Rättslig grund:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Valtiovarainministeriö
Nationellt registreringsnummer: 0245439-9
Postadress: PL 28, Valtioneuvosto
Ort: Helsinki
Nuts-kod: FI1B1
Postnummer: 00023
Land: Finland
Kontaktperson: Timo Hattinen
E-post: valtiovarainministerio@vm.fi
Telefon: +358 295530157

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.vm.fi

I.2)Information om gemensam upphandling
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Departement eller annan central, regional eller lokal statlig myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Lean-toimintamallin kehittäminen ja koulutus

Referensnummer: VM/1414/02.07.00/2018
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
79411100
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Hankinnan kohteena oli asiantuntijatyö valtiovarainministeriön tueksi lean-toimintamallin käyttöönoton tukemisessa ja kouluttamisessa. Hankittavaa asiantuntijatyötä voidaan käyttää myös hankkeiden ja verkostojen toiminnan kehittämisessä. Asiantuntijatyöhön kuuluu esimerkiksi toimintamallin käyttöönoton suunnittelussa tukeminen, henkilöstön kouluttaminen, tukeminen uusien työtapojen ja menetelmien käyttöönotossa sekä henkilöstön valmentaminen. Työ voi sisältää myös erilaisten suunnitelmien tai raporttien laadintaa.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 315 000.00 EUR
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: FI1B1
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Hankinnan kohteena on asiantuntijatyö valtiovarainministeriön tueksi lean-toimintamallin käyttöönoton tukemisessa ja kouluttamisessa. Hankittavaa asiantuntijatyötä voidaan käyttää myös hankkeiden ja verkostojen toiminnan kehittämisessä. Asiantuntijatyöhön kuuluu esimerkiksi toimintamallin käyttöönoton suunnittelussa tukeminen, henkilöstön kouluttaminen, tukeminen uusien työtapojen ja menetelmien käyttöönotossa sekä henkilöstön valmentaminen. Työ voi sisältää myös erilaisten suunnitelmien tai raporttien laadintaa.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kvalitetskriterium - Namn: Asiantuntijoiden vähimmäisvaatimukset ylittävä kokemus ja osaaminen / Viktning: 60
Pris - Viktning: 40
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 197-445807
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:

Lean-toimintamallin kehittäminen ja koulutus

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
26/03/2019
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 10
Antal anbud som mottagits i elektronisk form: 10
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: QPR Software Oyj
Nationellt registreringsnummer: 0832693-7
Postadress: Huopalahdentie 24
Ort: Helsinki
Nuts-kod: FI
Postnummer: 00350
Land: Finland
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 315 000.00 EUR
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Markkinaoikeus
Postadress: Radanrakentajantie 5
Ort: Helsinki
Postnummer: 00520
Land: Finland
E-post: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telefon: +358 295643300
Fax: +358 295643314

Internetadress: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
09/04/2019