A TED portálon a mai naptól, 2022. november 2-ától e-hirdetmények jelennek meg. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból

Építési beruházás - 16882-2022

Submission deadline has been amended by:  68010-2022
14/01/2022    S10

Magyarország-Csorna: Magasépítési munka

2022/S 010-016882

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Csorna Projekt Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: 28806651208
Postai cím: Szent István Tér 22.
Város: Csorna
NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron
Postai irányítószám: 9300
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Glavanits Judit FAKSZ
E-mail: iroda@aureummalum.hu
Telefon: +36 704546198
Fax: +36 96261680
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.csornaprojekt.hu/
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001514362021/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001514362021/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Városi sportcsarnok építése Csornán

Hivatkozási szám: EKR001514362021
II.1.2)Fő CPV-kód
45210000 Magasépítési munka
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

A meglévő tervezéssel érintett telken egy sportcsarnok kerül elhelyezésre, melynek elsődleges funkciója egy labdajátékokra (kézilabda, kosárlabda, röplabda, futsal, stb.) felkészített pálya működtetése. A tervezett pályához - közvetlenül - kapcsolódóan kialakításra kerül egy 566 főt magába foglaló lelátó (466 ülőhely és 100 állóhely bontásban), ill. a tervezett szurkolók számára szükségszerű közlekedők és emeletenként egy-egy vizesblokk. A csarnoképület egy 33,85 m fesztávolságú, előregyártott vasbeton pillérvázú épület, részben kitöltő tégla falazattal, részben szendvicspanel burkolattal.

Az építési terület Csorna belterületén található (a 228/4-es helyrajzi számú ingatlanon), a Toldi Miklós út, a Jázmin utca és a Sport utca által határolt háromszögben. A terület: Ksp - (különleges sport terület) övezetbe tartozik.

További részletes műszaki információk a felhívás II.2.4. pontjában és a Közbeszerzési Dokumentáció részét képező műszaki leírásban találhatók.

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) és (5) bekezdéseinek értelmében a leírásban szereplő gyártmányú, eredetű, típusú dolog, eljárás, tevékenység, személy, szabadalom vagy védjegy megnevezése csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történik, és mellé értendő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés is.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45210000 Magasépítési munka
45212220 Többcélú sportlétesítmények építése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron
A teljesítés fő helyszíne:

9300 Csorna, Toldi Miklós utca, hrsz. 228/4.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Tervezett nettó alapterület összesen: 3959,03 m2, ebből földszint. 2665,09 m2, emelet: 1,273,94 m2, gépészeti szint: 20,00 m2.

Az építkezés megkezdése előtt a felső humuszos rétegeket a teljes munkaterületről el kell távolítani. A sáv és pontalapok alsó síkja mindenképp a teherbíró altalajba kell, hogy nyúljanak 20 cm-t, illetve legyenek mélyebben, mint a fagyhatár. Minden vasalt alapozási szerkezet min. 60 cm szerkezeti magassággal kerül megtervezésre.

A tervezett épületben a talajnedvesség elleni szigetelésre modifikált bitumenes vastaglemez lett betervezve, átfedéseknél lángolvasztással rögzítve. A száraz aljzat kellősítése tisztítás és portalanítás után bitumenmázzal történik. A szigetelés mechanikai védelmére 1 réteg polietilén fólia védőréteg készül. A padlószigetelést a lábazati falra le kell hajtani és egy plusz lemezzel a lábazati hőszigetelés alatt is fel kell vezetni, min. 30 cm magasságig.

Az épület lapostetős kialakítással készül, mind a csarnokrészen, mind pedig a kiszolgáló épületrészek felett (1596,5125 m2 és 1067,8475 m2). A csarnoképület esetében: az acél tartószerkezetre épített lejtésképzés fölé; A kiszolgáló épületrészeken a vasbeton födémre épített lejtésképzés fölé csapadékvíz szigetelést kell készíteni, melyet az attika falazatra fel kell hajtani.

A tervezett felvonó: 8 személyes személyfelvonó (630 kg), gépház és hajtómű nélküli kivitelben, felületkezelt alumínium fülke (1,10 x 140 m) kialakítással 2,10 m x 2,10 m befoglaló méretű akna készül, tartószerkezeti terv szerinti kivitelben. A felvonó egyéb paraméterei a szakági tervfejezet szerint!

A tervezett homlokzati nyílászárók korszerű, 3 rétegű, hőszigetelő üvegezésű, alumínium szerkezetek [hőátbocsátási tényező (Uablak) ≤ 0,7 W/m2K], fémszürke színben (RAL 7011) és sárgászöld színben (RAL 6018). A külső nyílászárók a szakági tervek szerinti helyeken beépített szúnyoghálóval készülnek.

A csarnoktérben (1199,36 m2) és a fallabda pályán (62,40 m2), a sportágnak megfelelő, speciális kialakítású sportpadló rendszerek kerülnek beépítésre! Pontos kialakításukat lásd: metszeti tervlapok, rétegrendek. A sportpadlók kialakításához burkolási tervet kell készíteni. A tornaszobákban és az edzőtermekben, valamint a különteremben a tervezett funkcióknak megfelelő, sportolásra alkalmas, rugalmas kialakítású melegpadló burkolat készül, a kiviteli tervek által meghatározott belsőépítészeti koncepció szerint. A lelátó és lelátói közlekedők, az előregyártott szerkezetek technológiája miatt látszó, csiszolt betonfelülettel kerülnek kialakításra.

A létesítmény folyamatos energiahatékony üzemeltetése érdekében a fűtési, hűtési és légtechnikai rendszerek, valamint a csarnok pályatér világítása és az árnyékoló berendezések önállóan automatizálásra kerültek. Ezek egymástól függetlenül automatikus és digitális szabályzó eszközökkel működnek, közös (egységes) áttekintő felületen történő megjelenítésük (azok egymásra gyakorolt kedvező szabályozástechnikai hatásai, automatizált beavatkozás által) kívánatos.

A 0.43 gépészeti helyiségben lévő központi osztó-gyűjtőről (OGY) induló 4 kevert fűtési kör mindegyike időjárás függvényében kap finomszabályozást az adott fűtési kör hőmérsékletlépcsőjének (l. Központi fűtés c. fejezet) és jellegének megfelelően. A fűtési körök szivattyúi az alábbiak szerint lesznek működtetve:

- padlófűtés: padlófűtési helyiségtermosztátok gyűjtött jele alapján

- légfüggöny: fűtési időszakban és a csarnok nyitvatartási idejében folyamatos szivattyú üzem, ezen kívül kikapcsolva

- csarnok rooftopok: hűtési, fűtési és szellőzési funkciót is ellátnak

- légkezelők: légkezelők szabályozóinak gyűjtött jele alapján (fűtési igény jel).

Felhívjuk T. Ajánlattevők figyelmét, hogy az előzetes régészeti dokumentáció alapján az építkezés teljes időtartama alatt régészeti szakfelügyeletet biztosítani kell.

Megújuló energia: napelemes rendszerrel.

A szakági részletes tervek és további műszaki információk a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező műszaki dokumentációban találhatók.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Az M2.1. alkalmassági feltételre bemutatott, a teljesítés során felelős műszaki vezetőként (MV-É) bevont szakember alkalmassági feltételen felüli szakmai tapasztalata (hónapok száma, megajánlható: 0-60 hónap) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Az M2.2. alkalmassági feltételre bemutatott, a teljesítés során felelős műszaki vezetőként (MV-ÉV) bevont szakember alkalmassági feltételen felüli szakmai tapasztalata (hónapok száma, megajánlható: 0-60 hónap) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Az M2.3. alkalmassági feltételre bemutatott, a teljesítés során felelős műszaki vezetőként (MV-ÉG) bevont szakember alkalmassági feltételen felüli szakmai tapasztalata (hónapok száma, megajánlható: 0-60 hónap) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Vállalt többlet-jótállás mértéke (hónap, megajánlható: 0-36) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Építésszervezési terv szakmai megfelelősége / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 18
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A szerződés hatálybalépésének feltétele, hogy Megrendelő a tárgyi beruházáshoz kapcsolódó támogatási igényére vonatkozó pozitív döntést kézhez vegye vagy egyéb módon rendelkezésére álljon a teljes fedezet. A hatályba lépésre vonatkozó tényadatokról Megrendelő Vállalkozót írásban értesíti. A szerződés hatálybalépésének napja az a nap, amelyen Vállalkozó a hatályba lépésről szóló tájékoztatást igazoltan átvette. Amennyiben a felfüggesztő feltétel a szerződés aláírását követő 6 hónapon túl is fennáll, a szerződés nem lép hatályba.

Részajánlattétel kizárása: A kivitelezéssel érintett épület olyan műszaki-gazdasági-funkcionális egységet képez, amelyre vonatkozó kivitelezési feladatok egymáshoz olyan szinten kapcsolódnak, hogy azok mennyiségi vagy az egyes munkanemek szerinti megbontása sem célszerűségi sem gazdaságossági szempontból nem indokolt. Továbbá a megvalósítandó feladatok szakmailag is szorosan kapcsolódnak egymáshoz, illetve az egyes munkanemek megvalósítása során a munkafázisok lebonyolítása szoros összehangolást igényel. A munka nem tartalmaz olyan részfeladatokat, melyek a többitől logikusan elválaszthatóan, önálló egységként kezelhetők, továbbá az egyes építési munkálatok megbontása nem lenne gazdaságos és a felelősségi rendet tekintve sem észszerű. Ajánlatkérő kiemelt érdeke, hogy az egyes komplex kivitelezési részfeladatok teljesítése egymáshoz igazodva, határidőben történjen meg, amelyet csak úgy lehet biztosítani, hogyha egy kivitelező végzi a teljes folyamatot. Ellenkező esetben az egyes részfeladatok teljesítéséből eredendő esetleges késedelem olyan szinten befolyásolja a beruházás teljes lebonyolítási folyamatát, amely veszélyezteti a projekt határidőre történő teljesítését, a támogatással történő szabályos elszámolhatóságot.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében felsorolt kizáró okok fennállnak. A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt,alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

Ajánlatkérő előírja a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdése alapján az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.

A kizáró okok fenn nem állásának igazolása:

A Kbt. 67. § (1) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15. §-a alapján a gazdasági szereplő ajánlatában a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát köteles benyújtani. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdésére figyelemmel közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében az egységes európai közbeszerzési dokumentumot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő nyújtja be. A kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek körében az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról szükséges nyilatkozni, amelyeket az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához. Az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vonatkozásában egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában, az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtania az ajánlatban. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését. Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseire figyelemmel jár el, e vonatkozásban az érintett ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. §, 10. § ,12-16. §-a szerint kell igazolnia a kizáró okok fent nem állását. A Kbt. 62.§ (1) bek. k) pont kb) alpontja alapján ajánlattevőnek nyilatkozatot kell csatolnia, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosa nevének és lakóhelyének bemutatását tartalmazza; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás lehetőségére. Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bek. szerinti felhívására Ajánlattevőknek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpont szerinti kizáró ok vonatkozásában nyilatkozatot szükséges csatolni. Ahol Ajánlatkérő valamely irat benyújtását írta elő, ott az Ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott iratminta kitöltése és benyújtása javasolt, de Ajánlatkérő által előírt valamennyi információt, adatot tartalmazó ajánlattevői nyilatkozatot is elfogadja, amennyiben annak alapján az érvényesség feltétele egyértelműen megállapítható. Cégbírósághoz már benyújtott, de még el nem bírált változásbejegyzési kérelem esetén a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. § szerint kell eljárni. Amennyiben ajánlattevő tekintetében nincs változásbejegyzési eljárás folyamatban, úgy erről ajánlattevő ajánlatában nyilatkozni köteles. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése szerint a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltakra.

Az ajánlatkérő az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában, a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja, valamint a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21. § alapján előírja az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén − amennyiben a szerződés teljesítéséhez szükséges − a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét. Ajánlatkérő a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett elektronikus nyilvántartásban ellenőrzi az alkalmassági feltételnek való megfelelést. Az adatbázis elérhetősége: http://regisztracio.kivreg.hu/web/index.php?frame=Search. Amennyiben Ajánlattevő valamely jogszerű okból nem szerepel az elektronikus nyilvántartásban, úgy okirattal kell igazolnia, hogy a MKIK a szervezetet nyilvántartásba vette. Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

P1. Az alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolására irányadó a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja. Ajánlattevő csatolja nyilatkozatát az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (építési kivitelezési tevékenység) származó - ÁFA nélkül számított - árbevételéről (üzleti évenként megbontva), attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre vagy mikortól kezdte meg működését, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben az eljárást megindító hirdetmény feladását megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (építési kivitelezési tevékenység) származó - ÁFA nélkül számított - árbevétele összesen nem éri el a nettó 2 000 000 000- HUF (kettőmilliárd forint) mértéket. A Kbt. 65. § (6) bekezdésének értelmében közös ajánlattétel esetén a P1. alkalmassági feltételnek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7)-(12) bekezdéseire.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

M1. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja értelmében Ajánlattevőnek igazolást kell benyújtania az ajánlattételi felhívás feladásától visszafelé számított 60 hónapban befejezett, de legfeljebb 96 hónapon belül megkezdett legjelentősebb építési beruházásainak ismertetésével, azaz a szerződést kötő másik fél által kiállított igazolás csatolásával. Az igazolásnak tartalmaznia kell az alábbiakat: a szerződést kötő másik fél (neve, címe és elérhetősége); az építési beruházás helye, tárgya és mennyisége olyan részletességgel, hogy abból az alkalmassági követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen; a teljesítés helye; a teljesítés ideje (év-hónap-nap pontossággal a kezdő és a befejező dátum is); valamint nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Irányadó: 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (3), (5) bekezdései és a 23. § (1) bekezdése.

M2. A Kbt. 65. § (4) bekezdés és a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja értelmében csatolja azokra a szakemberekre vonatkozó önéletrajzokat és végzettségi igazolásokat, akiket a teljesítésbe be kíván vonni. Amennyiben a szakember az előírt jogosultsággal már rendelkezik, úgy az önéletrajzban szükséges feltüntetni a szakember kamarai nyilvántartási számát, a jogosultság megszerzésének dátumát, továbbá az ajánlattételkor csatolandó a szakemberek által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat. Amennyiben a szakember az előírt jogosultságokkal még nem rendelkezik, úgy csatolandó: az Ajánlattevő nyilatkozata a bevonni kívánt szakember személyéről, munkáltatójáról és releváns végzettségéről/képzettségéről; a szakember részletes önéletrajza, amelyből egyértelműen kiderül a szakember olyan szakmai tapasztalata, amely a jogosultság megszerzéséhez szükséges; a szakember végzettségét/képzettségét igazoló dokumentumok egyszerű másolata; a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat. Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy az általa a teljesítésbe bevonni kívánt szakember kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződéskötésig rendelkezni fog. A nyilvántartásba-vétel elmaradása az ajánlattól való visszalépésnek minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, mely esetben Ajánlatkérő - amennyiben kihirdetésre került - a második legjobb ajánlatot benyújtó ajánlattevővel köti meg a szerződést. Ajánlatkérő a megnevezett végzettséggel egyenértékű végzettséget is elfogad.

Egy szakember több alkalmassági feltételt is igazolhat.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1. Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem mutat be a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 60 hónapban befejezett, de legkésőbb 96 hónapon belül megkezdett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciát, amelyben megvalósultak az alábbi részfeladatok:

M1.1. új épület építése, amelynek összes nettó alapterülete elérte a 2000 m2-t, és magában foglalta építészeti, tartószerkezeti, épületvillamossági és épületgépészeti munkák generálkivitelezését;

M1.2. legalább 700 m2 alapterületű sportpadló burkolat építése;

M1.3. legalább 1000 m2 lapostető hő- és vízszigetelése.

M2. Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem mutat be:

M2.1. egy fő felelős műszaki vezető szakembert, aki a 266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés fejezet "Építési szakterület" "MV-É" (vagy azzal egyenértékű) kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik.

M2.2.egy fő, a teljesítés során felelős műszaki vezetőként bevont szakembert, aki a 266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés fejezet "Építményvillamossági szakterület" "MV-ÉV" (vagy azzal egyenértékű) kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik.

M2.3. egy fő, a teljesítés során felelős műszaki vezetőként bevont szakembert, aki a 266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés fejezet "Építménygépészeti szakterület" "MV-ÉG" (vagy azzal egyenértékű) kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik.

M2.4. egy fő régészeti szakértő szakembert, aki a a régészeti örökséggel és a műemléki értékkel kapcsolatos szakértői tevékenységről szóló 439/2013. (XI. 20.) Korm. rendeletben foglaltak szerinti szakértői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Nyertes Ajánlattevő az ajánlati ár 10%-ának megfelelő mértékű előleg igénybevételére jogosult. Megrendelő a Kbt. 135. § (8) bekezdésében foglalt előleget a Vállalkozó kérésére legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül köteles kifizetni.

A kivitelezési feladatok ellátása alatt további 8 részszámla nyújtható be (ideértve a végszámlát is). A részszámla összegét a szerződés szerinti kötelezettségteljesítés megvalósulásának mértéke alapján kell meghatározni, úgy, hogy a részszámla szerinti nettó ellenszolgáltatás a szerződés dokumentáltan megvalósult értékét nem haladhatja meg. További részletes információk a szerződés-tervezetben találhatók.

A beruházás a 2007. évi CXXVII. ÁFA törvény 142. §-a alapján a fordított adózás hatálya alá tartozik.

Szerződési biztosítékok:

Késedelmi kötbér: a késedelemmel érintett részre vonatkozó nettó ajánlati ár 0,5%-ának megfelelő mértékű késedelmi napi késedelmi kötbér.

Meghiúsulási kötbér: a 30 napot meghaladó, Vállalkozó érdekkörében felmerült, felróható késedelem esetén. Mértéke: a nettó vállalkozói díj 20%-a.

Jólteljesítési biztosíték: szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként nyertes ajánlattevő a szerződés szerinti, ÁFA nélkül számított vállalkozási díj 1 %-ának megfelelő mértékű jólteljesítési biztosítékot köteles Megrendelő részére biztosítani a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjától, amely a kivitelezés maradéktalan teljesítését igazoló átadás-átvételi jegyzőkönyv lezárását követő naptári nap 0:00 órája. A jólteljesítési biztosítékot Vállalkozó 12 hónapig köteles biztosítani.

További részletes információk a szerződés-tervezetben találhatók.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 15/02/2022
Helyi idő: 09:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 15/02/2022
Helyi idő: 11:00
Hely:

Elektronikus bontás az EKR-rendszerben.

A IV.2.6) pontban rögzített ajánlati kötöttségként megjelölt 2 hónap 60 naptári napot jelent.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A Kbt. 68. §-ban foglaltak szerint - elektronikus bontás az EKR-rendszerben.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. Részajánlattétel kizárása: A kivitelezéssel érintett épület olyan műszaki-gazdasági-funkcionális egységet képez, amelyre vonatkozó kivitelezési feladatok egymáshoz olyan szinten kapcsolódnak, hogy azok mennyiségi vagy az egyes munkanemek szerinti megbontása sem célszerűségi sem gazdaságossági szempontból nem indokolt. Továbbá a megvalósítandó feladatok szakmailag is szorosan kapcsolódnak egymáshoz, illetve az egyes munkanemek megvalósítása során a munkafázisok lebonyolítása szoros összehangolást igényel. A munka nem tartalmaz olyan részfeladatokat, melyek a többitől logikusan elválaszthatóan, önálló egységként kezelhetők, továbbá az egyes építési munkálatok megbontása nem lenne gazdaságos és a felelősségi rendet tekintve sem észszerű. Ajánlatkérő kiemelt érdeke, hogy az egyes komplex kivitelezési részfeladatok teljesítése egymáshoz igazodva, határidőben történjen meg, amelyet csak úgy lehet biztosítani, hogyha egy kivitelező végzi a teljes folyamatot. Ellenkező esetben az egyes részfeladatok teljesítéséből eredendő esetleges késedelem olyan szinten befolyásolja a beruházás teljes lebonyolítási folyamatát, amely veszélyezteti a projekt határidőre történő teljesítését, a támogatással történő szabályos elszámolhatóságot.

2. Az ajánlatot kizárólag az EKR rendszeren keresztül lehet benyújtani. Az ajánlatkérő kizárja bármilyen, papír alapon érkező dokumentum figyelembevételét az eljárásban.

3. Az ajánlatba a Kbt. 66. § (5) és 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 11. § (1) szerinti felolvasólapot (EKR-ben létrehozott elektronikus űrlap) kell csatolni.

4. AT-nek(közös ATk-nek) az ajánlatban nyilatkoznia kell Kbt . 66. § (2) és (6) szerint, a 66. § (6) esetében nemlegesen is.

5. Az eljárás során a kommunikáció a Kbt. 41/A.§ és 41/C.§ szerint történik. Az ajánlatban szereplő dokumentumok benyújthatók az EKR rendszerben kitöltött elektronikus űrlap alkalmazásával, vagy amennyiben az adott dokumentumra a nyilatkozattétel nyelvén elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre - a papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában.

6. AK a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. § rendelkezései szerint biztosítja.

7. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdését: az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el.

8. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) e) pontját.

9. FAKSZ: Dr. Glavanits Judit, 01039., levelezési cím: 9155 Lébény, Fő u. 65, email: iroda@aureummalum.hu

10. A dokumentumokban lévő ellentmondás esetén ajánlatkérő a TED-en megjelent felhívást tekinti irányadónak.

11. Az ajánlatot a gazdasági szereplőnek a Közbeszerzési Dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania (Kbt.66. § (1)).

12. A részletes fizetési feltételeket a szerződés-tervezet tartalmazza.

13. Ajánlati biztosíték: mértéke: 5 000 000,- Ft, azaz ötmillió forint. Ajánlatkérő számlavezetője: OTP, fizetési számlaszáma: 11737069-21450132. Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus okiratként meg kell, hogy feleljen a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek. A garancia szövegezésének a Kbt. 54.§ (4) bekezdése szerinti felhasználás valamennyi esetét pontosan tartalmaznia kell.

14. Az alkalmassági feltételek a minősített ajánlattevőkkel szemben támasztott követelményekhez képest szigorúbbak.

15. Az eljárás keretében a gazdasági szereplők személyes adatait az EU 2016/679 rendelete (GDPR rendelet) 6. cikk (1) bek. a) és c) pont alapján kezeli.

16. Ajánlatkérő kizárja a gazdálkodó szervezet létrehozását, de közös ajánlattétel esetén az ajánlatban a közös ajánlattevőknek csatolniuk kell egy cégszerűen aláírt megállapodást, amelyben meghatározzák az eljárásban a képviselő nevét és elérhetőségét, a közös ajánlattevők által ellátott feladatokat és felelősségi köröket, valamint nyilatkoznak az egyetemleges kötelezettségvállalásról. Ajánlatkérő az önálló Ajánlattevők esetében is kizárja gazdálkodó szervezet létrehozását.

17. Az ajánlatkérő a további közbeszerzési dokumentumokban tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni.

18. Ajánlatkérő helyszíni bejárást, konzultációt, tárgyalást nem tart.

19. Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 26. §-nak megfelelően Ajánlattevő köteles felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni olyan módon, hogy rendelkezzen legalább 100 millió forint káreseményenkénti, és 250 millió forint évi kártérítési limittel rendelkező építés-szerelési biztosítással, mely kiterjed Ajánlattevő tevékenységével közvetlenül vagy közvetetten felmerülő károk megtérítésére.

20. Az értékelés során adható pontok: 0-10 pont minden értékelési szempont esetében. A pontszámok kiosztásának módszere: a nettó ajánlati ár (HUF) értékelési szempont esetében Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság KÉ 2020. évi 60. számában közzétett „A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról” c. dokumentum alapján a fordított arányosítás módszerével állapítja meg a pontszámot. A vállalt többlet-jótállás mértéke (hónap), illetve a bemutatott szakemberek szakmai tapasztalata (projektek száma) és az építésszervezési terv szakmai megfelelősége szempontok esetében Ajánlatkérő az egyenes arányosítás módszerével állapítja meg a pontszámot. Részletek: a Közbeszerzési dokumentumokban.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § alapján.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
10/01/2022