Byggentreprenader - 168849-2019

10/04/2019    S71    - - Byggentreprenader - Meddelande om upphandling - Öppet förfarande 

Tyskland-Frankfurt am Main: Anläggnings- och tillhörande arbeten för rörledningar och kablar

2019/S 071-168849

Meddelande om upphandling – försörjningssektorerna

Byggentreprenader

Legal Basis:

direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande enhet

I.1)Namn och adresser
DB Netz AG (Bukr 16)
Theodor-Heuss-Allee 7
Frankfurt am Main
60486
Tyskland
Kontaktperson: Hofmann, Bernhard
Telefon: +49 7219386264
E-post: bernhard.hofmann@deutschebahn.com
Nuts-kod: DE712

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.deutschebahn.com/bieterportal

I.6)Huvudsaklig verksamhet
Järnvägstjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

ETCS KorA, TP SW, ESTW-A Heitersheim, KTB + Signalausleger

Referensnummer: 19FEI37796
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
45232000
II.1.3)Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 1.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
45232000
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: DE132
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 1.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 15/07/2019
Slut: 13/12/2021
Detta kontrakt kan förlängas: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 06/05/2019
Lokal tid: 10:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Tyska

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
05/04/2019