Informieren Sie sich auf unserer COVID-19-Seite über Ausschreibungen im Zusammenhang mit dem Bedarf an medizinischer Ausrüstung.

Die Konferenz zur Zukunft Europas ist die Gelegenheit, Ihre Ideen zu teilen und Europas Zukunft mitzugestalten. Verschaffen Sie sich Gehör!

Dienstleistungen - 169463-2020

09/04/2020    S71

Polen-Łódź: Technische Computerunterstützung

2020/S 071-169463

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2020/S 053-126296)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Miasto Łódź Urząd Miasta Łodzi
Postanschrift: ul. Piotrkowska 104
Ort: Łódź
NUTS-Code: PL711 Miasto Łódź
Postleitzahl: 90-926
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź; Waldemar Seliga, Dariusz Himstedt
E-Mail: zamowienia@uml.lodz.pl
Telefon: +48 426384888
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.uml.lodz.pl/
Adresse des Beschafferprofils: http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zakup asysty technicznej dla posiadanych produktów (licencji) Oracle

Referenznummer der Bekanntmachung: DOA-ZP-II.271.26.2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
72611000 Technische Computerunterstützung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest zakup asysty technicznej dla posiadanych produktów (licencji) Oracle.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
07/04/2020
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 053-126296

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:

Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Wydziału Zamówień Publicznych Departament Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi przy ul. ks. Ignacego Skorupki 21, POLSKA – III piętro, pok. 15, w formularzu oferty Wykonawca jest zobowiązany podać adres skrzynki ePUAP, na którym będzie prowadzona korespondencja związana z postępowaniem.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP (elektronicznej skrzynki podawczej – nazwa – Urząd Miasta Łodzi) i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu.

muss es heißen:

Miejsce: W związku z obowiązującym w Polsce od dnia 20 marca 2020 roku stanem epidemii, mając na uwadze dobro i bezpieczeństwo wszystkich osób uczestniczących w otwarciu ofert, Zamawiający informuje, iż otwarcie ofert zostanie przeprowadzone poprzez transmisję online.

W celu uczestniczenia w otwarciu ofert Wykonawca winien kliknąć poniższy link:

https://www.youtube.com/channel/UC_QGFLlmt2cPvfkChBkvEwA?view_as=subscriber

nr ref. DOA-ZP-II.271.26.2020

W przypadku problemów technicznych Zamawiającego zostanie sporządzony stenogram, który będzie stanowić załączniki do informacji z otwarcia ofert i zostanie umieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP (elektronicznej skrzynki podawczej – nazwa – Urząd Miasta Łodzi) i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu.

Abschnitt Nummer: IV.2.6
Stelle des zu berichtigenden Textes: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Anstatt:

Oferta musi zachować ważność do: 14/06/2020

muss es heißen:

Oferta musi zachować ważność do: 15/06/2020

Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Anstatt:
Tag: 16/04/2020
Ortszeit: 10:00
muss es heißen:
Tag: 17/04/2020
Ortszeit: 09:00
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:
Tag: 16/04/2020
Ortszeit: 12:00
muss es heißen:
Tag: 17/04/2020
Ortszeit: 10:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: