Dienstleistungen - 169463-2020

09/04/2020    S71

Polen-Łódź: Technische Computerunterstützung

2020/S 071-169463

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2020/S 053-126296)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Miasto Łódź Urząd Miasta Łodzi
Postanschrift: ul. Piotrkowska 104
Ort: Łódź
NUTS-Code: PL711 Miasto Łódź
Postleitzahl: 90-926
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź; Waldemar Seliga, Dariusz Himstedt
E-Mail: zamowienia@uml.lodz.pl
Telefon: +48 426384888
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.uml.lodz.pl/
Adresse des Beschafferprofils: http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zakup asysty technicznej dla posiadanych produktów (licencji) Oracle

Referenznummer der Bekanntmachung: DOA-ZP-II.271.26.2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
72611000 Technische Computerunterstützung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest zakup asysty technicznej dla posiadanych produktów (licencji) Oracle.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
07/04/2020
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 053-126296

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:

Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Wydziału Zamówień Publicznych Departament Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi przy ul. ks. Ignacego Skorupki 21, POLSKA – III piętro, pok. 15, w formularzu oferty Wykonawca jest zobowiązany podać adres skrzynki ePUAP, na którym będzie prowadzona korespondencja związana z postępowaniem.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP (elektronicznej skrzynki podawczej – nazwa – Urząd Miasta Łodzi) i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu.

muss es heißen:

Miejsce: W związku z obowiązującym w Polsce od dnia 20 marca 2020 roku stanem epidemii, mając na uwadze dobro i bezpieczeństwo wszystkich osób uczestniczących w otwarciu ofert, Zamawiający informuje, iż otwarcie ofert zostanie przeprowadzone poprzez transmisję online.

W celu uczestniczenia w otwarciu ofert Wykonawca winien kliknąć poniższy link:

https://www.youtube.com/channel/UC_QGFLlmt2cPvfkChBkvEwA?view_as=subscriber

nr ref. DOA-ZP-II.271.26.2020

W przypadku problemów technicznych Zamawiającego zostanie sporządzony stenogram, który będzie stanowić załączniki do informacji z otwarcia ofert i zostanie umieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP (elektronicznej skrzynki podawczej – nazwa – Urząd Miasta Łodzi) i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu.

Abschnitt Nummer: IV.2.6
Stelle des zu berichtigenden Textes: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Anstatt:

Oferta musi zachować ważność do: 14/06/2020

muss es heißen:

Oferta musi zachować ważność do: 15/06/2020

Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Anstatt:
Tag: 16/04/2020
Ortszeit: 10:00
muss es heißen:
Tag: 17/04/2020
Ortszeit: 09:00
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:
Tag: 16/04/2020
Ortszeit: 12:00
muss es heißen:
Tag: 17/04/2020
Ortszeit: 10:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: