Services - 16953-2018

13/01/2018    S9    - - Services - Contract award notice - Not specified 

Belgium-Antwerp: Legislative services

2018/S 009-016953

Social and other specific services – utilities

Contract award notice

Services

Legal Basis:

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Havenbedrijf Antwerpen
HA
Zaha Hadidplein 1
Antwerpen
2030
Belgium
E-mail: overheidsopdrachten@portofantwerp.com
NUTS code: BE211

Internet address(es):

Main address: www.portofantwerp.com

I.2)Information about joint procurement
I.6)Main activity
Port-related activities

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Arbeidsongevallen (Wet van 3 juli 1967)

Reference number: B10570
II.1.2)Main CPV code
75111200
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Zie II.2.4.

II.1.6)Information about lots
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 552 465.46 EUR
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BE211
Main site or place of performance:

Haven van Antwerpen.

II.2.4)Description of the procurement:

De opdracht bestaat er in om het ‘Arbeidsongevallenrisico ’ van het Havenbedrijf Antwerpen, de vzw APEC en PAI, evenals de gedetacheerde statutaire personeelsleden van de Stad Antwerpen te verzekeren.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section V: Award of contract

Contract No: B10570
Lot No: 1
Title:

Arbeidsongevallen (Wet van 3 juli 1967)

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
03/01/2018
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
V.2.3)Name and address of the contractor
Ethias nv
Prins-Bisschopssingel 73
Hasselt
3500
Belgium
Telephone: +32 11282111
E-mail: kurt.mampaey@ethias.be
Fax: +32 11282020
NUTS code: BE

Internet address: www.ethias.be

V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 552 465.46 EUR
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Wijze van indienen – e-procurement.

Het indienen en ontvangen van offertes en/of aanvragen tot deelneming verloopt volledig en uitsluitend op elektronische wijze.

Met elektronische indiening wordt indiening bedoeld via de e-tendering applicatie en niet per e-mail!

De offertes en/of aanvragen tot deelneming dienen digitaal ondertekend te zijn volgens het e-tenderingsysteem.

De elektronische indiening van offertes en/of aanvragen tot deelneming gebeurt via:

https://eten.publicprocurement.be

Voor meer informatie wordt verwezen naar: http://www.publicprocurement.be.

Indien u dit dossier toevoegt aan uw favorieten, wordt u via mail op de hoogte gesteld van alle wijzigingen.

Het betreft hier enkel een oproep tot kandidaten. Het bestek wordt pas in de tweede ronde van de procedure toegezonden aan de geselecteerde kandidaten.

Momenteel is er nog geen bestek voorhanden.

U dient het begeleidend document kandidatuurstelling in te vullen en bij uw kandidatuurstelling te voegen.

Zo niet, kan uw kandidatuurstelling geweerd worden.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Raad Van State Griffie van de afdeling bestuursrechtspraak
Wetenschapstraat 33
Brussel (Etterbeek)
1040
Belgium
Telephone: +32 22349611
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Raad Van State Griffie van de afdeling bestuursrechtspraak
Wetenschapstraat 33
Brussel (Etterbeek)
1040
Belgium
Telephone: +32 22349611
VI.5)Date of dispatch of this notice:
11/01/2018