Werken - 16975-2018

13/01/2018    S9    - - Werken - Award Aankondiging - Openbare procedure 

Duitsland-Regensburg: Aanbrengen van gipsplaten

2018/S 009-016975

Aankondiging van een gegunde opdracht

Werken

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Barmherzige Brüder gemeinnützige Krankenhaus GmbH
Prüfeninger Straße 86
Contactpunt(en): CBRE Preuss Valteq GmbH
Ter attentie van: Herrn Schuster
93049 Regensburg
Duitsland
Telefoon: +49 89/2060655/310
E-mail: peter.schuster@cbre.com
Fax: +49 89/2060655/70

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: http://www.barmherzige-regensburg.de/

Adres van het kopersprofiel: http://www.deutsche-evergabe.de

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

45324000

Beschrijving
Aanbrengen van gipsplaten.

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr: 1060
V.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

RMQ Innenausbau GmbH & Co. KG
Einsteinstraße 6
93055 Regensburg
Duitsland

V.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht