Dodávky - 170072-2016

TINázovBelgicko-Brusel: Poskytnutie rezervačného systému/systému vydávania lístkov so zabezpečením vývoja/zákazníckych úprav produktu, komplexných služieb hostingu, údržby a podpory a obstaranie podporného hardvéru
NDČíslo zverejnenia oznámenia170072-2016
PDDátum uverejnenia19/05/2016
OJČíslo vydania série S úradného vestníka95
TWMesto kupujúcehoBRUSEL
AUOficiálny názov kupujúcehoEurópsky parlament, Directorate-General for Communication
OLPôvodný jazykEN
CYKrajina kupujúcehoBE
AATyp kupujúceho5 - Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
HAInštitúcia/agentúra EÚEurópsky parlament
DSDokument bol zaslaný09/05/2016
DTLehota na predloženie28/06/2016
NCTyp zmluvy2 - Dodávky
PRTyp postupu1 - Verejná súťaž
TDTyp oznámenia3 - Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
RPNariadenie3 - Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
TYTyp ponuky1 - Ponuka pre všetky časti
ACKritériá pridelenia zákazky2 - Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
PCSpoločný slovník obstarávania (CPV)48000000 - Softvérové balíky a informačné systémy
RCMiesto plnenia (NUTS)BE1
IAInternetová adresa (URL)http://www.europarl.europa.eu/
DIPrávny základSmernica o verejnom obstarávaní 2014/24/EÚ