Varer - 170072-2016

19/05/2016    S95

Belgien-Bruxelles: Levering af et reservations-/billetteringssystem med produktudvikling/tilpasning, fuldstændige hostingtjenester, vedligeholdelse og support samt erhvervelse af understøttende hardware

2016/S 095-170072

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Europa-Parlamentet, Directorate-General for Communication
Postadresse: rue Wiertz 60
By: Brussels
NUTS-kode: BE BELGIQUE-BELGIË
Postnummer: 1047
Land: Belgien
E-mail: dgcomm-contracts@europarl.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.europarl.europa.eu/
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1504
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til følgende adresse:
Officielt navn: Directorate-General for Communication, Finance Unit
Postadresse: MOY 05T072
By: Brussels
Postnummer: 1047
Land: Belgien
E-mail: dgcomm-contracts@europarl.europa.eu
NUTS-kode: BE BELGIQUE-BELGIË
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.europarl.europa.eu/
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Levering af et reservations-/billetteringssystem med produktudvikling/tilpasning, fuldstændige hostingtjenester, vedligeholdelse og support samt erhvervelse af understøttende hardware.

Sagsnr.: COMM/DG/AWD/2016/148.
II.1.2)Hoved-CPV-kode
48000000 Programpakker og informationssystemer
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Kontrahenten vil være ansvarlig for levering af et fungerende reservationssystem til Europa-Parlamentet enten via direkte salg og/eller en licensaftale. Europa-Parlamentet skal have fuldt ejerskab af reservationssystemet, herunder kildekoder.

Kontrahenten skal være ansvarlig for tilpasningen og udviklingen af reservationssystemet, der skal opfylde Parlamentets behov. Kontrahenten skal være i tæt samarbejde Europa-Parlamentets projektleder og relevante tjenester med henblik på at afslutte krav (analyse) og udføre den nødvendige udvikling og tilpasning i samarbejde med Europa-Parlamentets projektleder.

Kontrahenten skal tilrettelægge undervisningsforløb for personalet for tjenesteydelser til besøgende (tilpasset de forskellige brugerprofiler) før idriftsættelse af hver fase eller efter enhver større opdatering af software. Systemadministratorer har behov for yderligere undervisning, der skal gøre det muligt for dem at opfylde deres opgaver. Nogle eller alle systemadministratorer bør også undervises i enkel fejlsøgning i forbindelse med al indkøbt hardware. Systemadministratorer vil kunne uddannes som undervisere, så de kan gennemføre periodiske kurser for nye medarbejdere. Kontrahenten skal også være ansvarlig for at levere ajourførte brugermanualer på engelsk, der dækker den fulde funktionalitet af reservationssystemet og al indkøbt hardware med målrettede dele til forskellige brugerprofiler. Manualerne skal ajourføres efter enhver ændring.

Levering af reservationssystemet skal udføres i faser/moduler.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 650 000.00 EUR
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Europa-Parlamentet ønsker at få en online reservations- og billetteringstjeneste til at lette håndteringen af de mere end 500 000 besøg, som Parlamentet modtager hvert år (anslået til at stige til over 1 000 000 i nær fremtid) på tværs af de forskellige reserverbare besøgstjenester. Europa-Parlamentet har brug for et fleksibelt system med en online reservationsplatform til rådighed på alle officielle EU-sprog (aktuelt 24 sprog), der automatiserer kommunikationen på alle EU's sprog, der kan levere generelle reservationsbekræftelser og billetter, som er tilpasset hvert anlæg, der har et backoffice til reservation/administration af lokaler og ressourcer, der gør det muligt at skabe arrangementer, der hjælper Europa-Parlamentets personale til at styre besøgsstrømme og -bygnings-/lokalitetskapaciteten, og der tilbyder en effektiv rapporteringsfunktion. Kontrakten vil omfatte al den nødvendige udvikling og tilpasning, der er nødvendig for at reservationssystemet kan dække behovet beskrevet i dette dokument samt eventuelle yderligere behov, der måtte opstå under kontraktens løbetid. Kontrakten vil også omfatte anskaffelse af nødvendig hardware til støtte af reservationssystemet, hvilket kan inkludere specielle billetprintere, eventuelt kortprintere og billetscannere til hver lokalitet. Endelig vil kontrakten omfatte hosting af reservationssystemet og dets data samt den fortsatte støtte og vedligeholdelse af både systemet og hardwaren.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 650 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 12
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten vil træde i kraft den dag, den underskrives af den sidste kontraherende part, for en periode på 12 måneder. Kontrakten forlænges stiltiende årligt, men løbetiden må ikke overstige 4 år fra datoen for dens ikrafttræden som angivet under forgående punkt, medmindre en af parterne fremsætter indvendinger imod dette.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Se udbudsmaterialet.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 28/06/2016
Tidspunkt: 17:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Engelsk, Bulgarsk, Dansk, Tysk, Græsk, Estisk, Finsk, Fransk, Irsk, Kroatisk, Ungarsk, Italiensk, Lettisk, Litauisk, Maltesisk, Nederlandsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk, Spansk, Svensk, Tjekkisk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 11/07/2016
Tidspunkt: 10:00
Sted:

rue Montoyer 75, 1047 Brussels, BELGIEN.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Tilbudsgivere, der ønsker at overvære åbningen af buddene, bedes meddele dette til afdelingen med ansvar for forvaltningen af denne udbudsprocedure senest 2 arbejdsdage før datoen for åbningen af buddene pr. e-mail til vscu@europarl.europa.eu Kun 2 repræsentanter kan deltage. Tilbudsgivere, der undlader at meddele sig, vil automatisk blive nægtet adgang til åbningen af buddene.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Europa-Parlamentet
By: Bruxelles
Land: Belgien
VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Den Europæiske Ombudsmand
By: Strasbourg
Land: Frankrig
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
09/05/2016