Servizzi - 170133-2020

10/04/2020    S72

il-Lussemburgu-Lussemburgu: BEI - Amministratur ta' Parti Terza (TPA) — Ġestjoni tat-Talbiet ta' Rimbors u Servizzi Attwarji HIS u Amministrazzjoni ta' Mediċina Preventiva

2020/S 072-170133

Avviż dwar kuntratt

Servizzi

Il-bażi ġuridika:
Direttiva 2014/24/UE

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: Il-Bank Ewropew tal-Investiment
Indirizz postali: 98-100, boulevard Konrad Adenauer
Belt: Luxembourg
Kodiċi NUTS: LU000 Luxembourg
Kodiċi postali: L-2950
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Persuna ta’ kuntatt: CS Procurement
Posta elettronika: CS-procurement@eib.org
Telefown: +352 43791
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: http://www.eib.org
Indirizz tal-profil tax-xerrej: http://www.eib.org/about/procurement/index.htm
I.3)Komunikazzjoni
Id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli għal aċċess mingħajr restrizzjoni u dirett sħiħ, mingħajr ħlas, fuq: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6242
Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb minn l-indirizz imsemmi hawn fuq
Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu l-indirizz imsemmi hawn fuq
I.4)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.5)Attività ewlenija
Servizzi pubbliċi ġenerali

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

Amministratur ta' Parti Terza (TPA) — Ġestjoni tat-Talbiet ta' Rimbors u Servizzi Attwarji HIS u Amministrazzjoni ta' Mediċina Preventiva

Numru ta' referenza: CFT-1586
II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
66512200 Servizzi ta' l-assigurazzjoni dwar is-saħħa
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Servizzi
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

Lott 1: L-għan huwa li jagħżel fornitur ta' servizz li jaġixxi bħala Amministratur ta' Parti Terza (TPA) jiġifieri organizzazzjoni li tamministra l-iskema HIS għall-BEI, tipproċessa talbiet ta' rimbors, tiddetermina eliġibbiltà ta' spejjeż mediċi, tiffaċilita l-aċċess għal kura medika, u b'mod iktar ġenerali ttejjeb il-proporzjon bejn il-kwalità u l-prezz tal-kura. It-TPA se tipprovdi wkoll servizzi attwarji marbuta mal-kontabbiltà skont l-IFRSs u l-istudji attwarji dwar is-sostenibbiltà finanzjarja ta' HIS.

Lott 2: L-għan huwa li jagħżel fornitur ta' servizz għall-amministrazzjoni u ċ-ċentralizzazzjoni tal-provvista ta' eżaminazzjonijiet mediċi sħaħ lill-benefiċċjarji ta' lott II, jiġifieri organizzazzjoni li tamministra l-valutazzjonijiet ta' mediċina preventiva għall-Grupp tal-BEI. Il-fornitur tas-servizz għandu jipprovdi wkoll netwerk tal-Istituzzjonijiet tal-Kura tas-Saħħa fejn il-Benefiċċjarji se jkunu jistgħu jagħmlu eżaminazzjonijiet mediċi preventivi armonizzati u ta' kwalità għolja.

II.1.5)Stima tal-valur totali
Valur mingħajr VAT: 15 000 000.00 EUR
II.1.6)Informazzjoni dwar il-lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: iva
L-offerti jistgħu jintbagħtu għal l-ogħla għadd ta' lottijiet: 2
II.2)Deskrizzjoni
II.2.1)Titlu:

Amministratur ta' Parti Terza (TPA) — Ġestjoni tat-Talbiet ta' Rimbors u Servizzi Attwarji HIS

Nru tal-lott: 1
II.2.2)Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
66512200 Servizzi ta' l-assigurazzjoni dwar is-saħħa
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: LU LUXEMBOURG
II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

L-għan huwa li jagħżel fornitur ta' servizz li jaġixxi bħala Amministratur ta' Parti Terza (TPA) jiġifieri organizzazzjoni li tamministra l-iskema HIS għall-BEI, tipproċessa talbiet ta' rimbors, tiddetermina eliġibbiltà ta' spejjeż mediċi, tiffaċilita l-aċċess għal kura medika, u b'mod iktar ġenerali ttejjeb il-proporzjon bejn il-kwalità u l-prezz tal-kura. It-TPA se tipprovdi wkoll servizzi attwarji marbuta mal-kontabbiltà skont l-IFRSs u l-istudji attwarji dwar is-sostenibbiltà finanzjarja ta' HIS.

It-TPA se jkollha tinteraġixxi b'mod effiċjenti ma' diversi partijiet interessati tal-assigurazzjoni tas-saħħa: il-fornitur ta' għajnuna medika (PMA), l-assiguratur ta' spejjeż mediċi marbuta max-xogħol (IWME), il-fornitur ta' servizzi ta' mediċina preventiva (PPM), it-tim intern tal-BEI Caisse de Maladie (CDM), attwarji interni u esterni tal-BEI, tim tal-kontabbiltà tal-BEI u maniġer tal-kuntratt tal-BEI dedikat fi ħdan id-Dipartiment tal-Operat tar-Riżorsi Umani.

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Il-prezz mhuwiex il-kriterju waħdani għall-għoti u l-kriterji kollha huma msemmija biss fid-dokumenti tal-ksib
II.2.6)Stima tal-valur
Valur mingħajr VAT: 12 500 000.00 EUR
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 48
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: iva
Spjegazzjoni ta' tiġdidiet:

Erba' snin + tiġdid għal sena (1) matul tul massimu ta' tliet snin (4 + 1 + 1 + 1) għal tul massimu ta' seba' snin.

II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le
II.2.14)Informazzjoni addizzjonali
II.2)Deskrizzjoni
II.2.1)Titlu:

Amministrazzjoni ta' Mediċina Preventiva

Nru tal-lott: 2
II.2.2)Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
85147000 Servizzi tas-saħħa għall-kumpaniji
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: LU LUXEMBOURG
II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

L-għan huwa li jagħżel fornitur ta' servizz għall-amministrazzjoni u ċ-ċentralizzazzjoni tal-provvista ta' eżaminazzjonijiet mediċi sħaħ lill-benefiċċjarji ta' lott II, jiġifieri organizzazzjoni li tamministra l-valutazzjonijiet ta' mediċina preventiva għall-Grupp tal-BEI. Il-fornitur tas-servizz għandu jipprovdi wkoll netwerk tal-istituzzjonijiet tal-kura tas-saħħa fejn il-benefiċċjarji se jkunu jistgħu jagħmlu eżaminazzjonijiet mediċi preventivi armonizzati u ta' kwalità għolja.

Dan il-fornitur tas-servizz se jkollu jinteraġixxi b'mod effiċjenti mal-OHP tal-Grupp tal-BEI u l-maniġer tal-kuntratt tal-BEI dedikat fi ħdan ir-relazzjonijiet tal-impjegati u t-taqsima tal-benesseri.

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Il-prezz mhuwiex il-kriterju waħdani għall-għoti u l-kriterji kollha huma msemmija biss fid-dokumenti tal-ksib
II.2.6)Stima tal-valur
Valur mingħajr VAT: 2 500 000.00 EUR
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 36
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: iva
Spjegazzjoni ta' tiġdidiet:

Tliet snin + tiġdid għal sena (1) (3 + 1) għal tul massimu ta' erba' snin.

II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le
II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

Taqsima III: Informazzjoni legali, ekonomika, finanzjarja u teknika

III.1)Kondizzjonijiet għall-parteċipazzjoni
III.1.1)Idoneità għall-attività professjonali, inklużi rekwiżiti relatati mar-reġistrazzjoni fuq reġistri professjonali jew kummerċjali
Lista u deskrizzjoni qasira ta' kundizzjonijiet:

Dawk li jitfgħu l-offerti jridu juru li huma rreġistrati biex iwettqu l-attività professjonali skont il-liġi nazzjonali.

III.1.2)Qagħda ekonomika u finanzjarja
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.1.3)Abbiltà teknika u professjonali
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Deskrizzjoni
IV.1.1)Tip ta’ proċedura
Proċedura miftuħa
IV.1.3)Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri
IV.1.8)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
L-akkwist huwa kopert mill-GPA: le
IV.2)Informazzjoni amministrattiva
IV.2.2)Limitu ta’ żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
Data: 04/06/2020
Ħin lokali: 15:00
IV.2.3)Id-data maħsuba għad-dispaċċ tal-istediniet għall-offerti jew għas-sehem lil kandidati magħżula
IV.2.4)Lingwi li bihom jistgħu jkunu sottomessi l-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni:
Ingliż, Franċiż
IV.2.6)Perjodu ta' żmien minimu li matulu l-offerent għandu jżomm l-offerta
Tul ta' żmien f’xhur: 6 (mid-data msemmija għall-wasla tal-offerta)
IV.2.7)Kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-offerti
Data: 05/06/2020
Ħin lokali: 10:00
Post:

L-offerti se jinfetħu fi proċedura mhux pubblika.

Informazzjoni dwar persuni awtorizzati u l-proċedura tal-ftuħ:

Fuq talba, ir-rekord bil-miktub tal-ftuħ tal-offerti se jkun ipprovdut lill-operaturi ekonomiċi li tefgħu offerta.

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.1)Informazzjoni dwar rikorrenza
Dan huwa akkwist rikorrenti: iva
VI.3)Informazzjoni addizzjonali:
VI.4)Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
VI.4.1)Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali
Indirizz postali: Rue du Fort Niedergrünewald
Belt: Luxembourg
Kodiċi postali: L-2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefown: +352 43031
Faks: +352 43032100
Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu
VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
31/03/2020