Tjenesteydelser - 170146-2020

10/04/2020    S72

Belgien-Bruxelles: Bistand til Kommissionen vedrørende teknologiske, socioøkonomiske, miljømæssige og cost-benefit-relaterede vurderinger i forbindelse med gennemførelsen og den videre udvikling af EU's affaldslovgivning

2020/S 072-170146

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Forordning (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Europa-Kommissionen, Directorate-General for Environment
Postadresse: ENV.A.5- Finance BU-9 01/005
By: Brussels
NUTS-kode: BE BELGIQUE-BELGIË
Postnummer: 1049
Land: Belgien
Kontaktperson: Markets Team
E-mail: env-tenders@ec.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm
I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten tildeles af en indkøbscentral
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Bistand til Kommissionen vedrørende teknologiske, socioøkonomiske, miljømæssige og cost-benefit-relaterede vurderinger i forbindelse med gennemførelsen og den videre udvikling af EU's affaldslovgivning

Sagsnr.: ENV.B.3/FRA/2019/0017
II.1.2)Hoved-CPV-kode
90700000 Tjenester på miljøområdet
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Formålet med kontrakten er bistand til Kommissionen gennem teknologiske, socioøkonomiske, miljømæssige og cost-benefit-relaterede vurderinger i forbindelse med gennemførelsen og den videre udvikling af EU's affaldslovgivning i sammenhæng med cirkulær økonomi. EU's affaldslovgivning udgør et betragteligt lovkompleks, og EU's affaldspolitik bør i de følgende år fortsat fokusere på en relevant gennemførelse af gældende ret på affaldsområdet og fremtidige evalueringer med henblik på tilpasning af den gældende lovgivning, så den er mere velegnet til at opfylde EU's strategiske målsætning om at blive et ressourceeffektivt samfund og derved udvikle sig i retning af en cirkulær økonomi i EU. Der vil være behov for ekstern ekspertise i forbindelse med administrative, juridiske og tekniske spørgsmål med henblik på støtte til Kommissionen i dens opgave om forbedring af gennemførelsen og gennemgang af gældende ret på affaldsområdet. Denne rammekontrakt vedrører tjenesteydelser til Kommissionen som led i støtten til implementeringen og videreførelsen af lovgivning og politikker på affaldsområdet.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 6 000 000.00 EUR
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: 00 Not specified
Hovedudførelsessted:

Eksternt.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Se internetadressen anført i afsnit I.3).

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Generel forvaltning af rammekontrakten / Vægtning: 50
Kvalitetskriterium - Navn: Opgaver vedrørende oplysning / Vægtning: 50
Pris - Vægtning: 50/50
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation:

070201 — Life Operational — Bidragende til en grønnere og mere ressourceeffektiv økonomi og til udviklingen og gennemførelsen af Unionens miljøpolitik og -lovgivning

II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 118-288647
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: ENV.B.3/FRA/2019/0017/Ramboll Deutschland GmbH
Betegnelse:

Bistand til Kommissionen vedrørende teknologiske, socioøkonomiske, miljømæssige og cost-benefit-relaterede vurderinger i forbindelse med gennemførelsen og den videre udvikling af EU's affaldslovgivning

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
15/01/2020
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 5
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Ramboll Deutschland GmbH
Postadresse: Werinherstraβe 79 (Building 32a)
By: Munich
NUTS-kode: DE DEUTSCHLAND
Postnummer: 81541
Land: Tyskland
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 6 000 000.00 EUR
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 6 000 000.00 EUR
V.2.5)Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: ENV.B.3/FRA/2019/0017/BIO Innovation Service
Betegnelse:

Bistand til Kommissionen vedrørende teknologiske, socioøkonomiske, miljømæssige og cost-benefit-relaterede vurderinger i forbindelse med gennemførelsen og den videre udvikling af EU's affaldslovgivning

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
15/01/2020
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 5
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: ja
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: BIO Innovation Service (leader)
Postadresse: 7 rue Oberkampf
By: Paris
NUTS-kode: FR FRANCE
Postnummer: 75011
Land: Frankrig
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: RDC Environment S.A.
Postadresse: 57 avenue Gustave Demey
By: Brussels
NUTS-kode: BE BELGIQUE-BELGIË
Postnummer: 1160
Land: Belgien
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Centre for European Policy Studies
Postadresse: Place du Congrès 1
By: Brussels
NUTS-kode: BE BELGIQUE-BELGIË
Postnummer: 1000
Land: Belgien
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: VVA Brussels
Postadresse: Rue Van Eyck 22
By: Brussels
NUTS-kode: BE BELGIQUE-BELGIË
Postnummer: 1000
Land: Belgien
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 6 000 000.00 EUR
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 6 000 000.00 EUR
V.2.5)Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: ENV.B.3/FRA/2019/0017/Eunomia Research & Consulting
Betegnelse:

Bistand til Kommissionen vedrørende teknologiske, socioøkonomiske, miljømæssige og cost-benefit-relaterede vurderinger i forbindelse med gennemførelsen og den videre udvikling af EU's affaldslovgivning

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
15/01/2020
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 5
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: ja
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Eunomia Research & Consulting Monoprosopi IKE
Postadresse: Patroklou 1 & Paradeisou, Marousi
By: Athens
NUTS-kode: EL ΕΛΛΑΔΑ
Postnummer: 151 25
Land: Grækenland
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Milieu Consulting SPRL
Postadresse: Chaussée de Charleroi 112
By: Brussels
NUTS-kode: BE BELGIQUE-BELGIË
Postnummer: 1060
Land: Belgien
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 6 000 000.00 EUR
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 6 000 000.00 EUR
V.2.5)Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: ENV.B.3/FRA/2019/0017/Arcadis
Betegnelse:

Bistand til Kommissionen vedrørende teknologiske, socioøkonomiske, miljømæssige og cost-benefit-relaterede vurderinger i forbindelse med gennemførelsen og den videre udvikling af EU's affaldslovgivning

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
15/01/2020
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 5
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: ARCADIS Belgium NV
Postadresse: Koningsstraat 80
By: Brussels
NUTS-kode: BE BELGIQUE-BELGIË
Postnummer: 1000
Land: Belgien
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 6 000 000.00 EUR
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 6 000 000.00 EUR
V.2.5)Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

I overensstemmelse med artikel 11, stk.1, litra e) i bilag til forordning (EU, Euratom) 2018/1046 om finansielle regler vedrørende EU's almindelige budget i forbindelse med nye tjenesteydelser eller bygge- og anlægsarbejder, der er en gentagelse af tilsvarende tjenesteydelser eller bygge- og anlægsarbejder, og som overdrages til den økonomiske aktør, der blev tildelt den oprindelige kontrakt af den samme ordregivende myndighed, forudsat at disse tjenesteydelser eller bygge- og anlægsarbejder er i overensstemmelse med et grundlæggende projekt, for hvilket den oprindelige kontrakt blev tildelt efter offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse og i overensstemmelse med betingelserne i stk. 11.4«.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten
Postadresse: Rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 43032100
Internetadresse: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Se internetadressen anført i punkt I.3) — opfordringen til at afgive bud.

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
30/03/2020