Usluge - 170148-2020

10/04/2020    S72

Belgija-Bruxelles: Pružanje tehničke pomoći općinama koje provode održiva rješenja u cilju smanjenja energetskog siromaštva

2020/S 072-170148

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Usluge

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2020/S 055-129877)

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska komisija, Directorate-General for Energy
Poštanska adresa: Rue Jean-André de Mot 24-26
Mjesto: Brussels
NUTS kod: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Poštanski broj: 1049
Država: Belgija
E-pošta: ENER-TENDER-2019-514@ec.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://ec.europa.eu/energy/en

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Pružanje tehničke pomoći općinama koje provode održiva rješenja u cilju smanjenja energetskog siromaštva

Referentni broj: ENER/B3/2019-514/2020-632
II.1.2)Glavna CPV oznaka
73200000 Usluge savjetovanja na području istraživanja i razvoja
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Posebni su ciljevi ovog ugovora su:

1) uspostava i rad savjetodavnog centra u Bruxellesu koji pruža tehničku pomoć općinama koje planiraju razne mjere u borbi protiv energetskog siromaštva u cilju pravedne i poštene tranzicije; i

2) daljnji razvoj, održavanje i migracija u domenu EUROPA, na internetskoj stranici Opservatorija za energetsko siromaštvo, uključujući kontinuirano prikupljanje i razmjenu podataka. Projekt će tim izravno izvješćivati Opću upravu za energiju (OU ENER) i blisko surađivati s drugim službama Europske komisije po potrebi.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
06/04/2020
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2020/S 055-129877

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2)
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za zaprimanje ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Umjesto:
Datum: 30/04/2020
Lokalno vrijeme: 16:00
Glasi:
Datum: 15/05/2020
Lokalno vrijeme: 16:00
Broj odjeljka: IV.2.7)
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Uvjeti za otvaranje ponuda
Umjesto:
Datum: 04/05/2020
Lokalno vrijeme: 10:00
Glasi:
Datum: 18/05/2020
Lokalno vrijeme: 10:00
VII.2)Ostali dodatni podaci:

Zbog događaja više sile izazvane okolnostima COVID-19.