Servicii - 170149-2020

10/04/2020    S72

Belgia-Bruxelles: Studiu privind eficacitatea tehnică, de reglementare, economică și de mediu a reciclării fibrelor textile

2020/S 072-170149

Erată

Anunţ referitor la modificări sau informaţii suplimentare

Servicii

(Supliment la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2020/S 043-100659)

Temei juridic:
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 2018/1046

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Comisia Europeană, GROW — Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, GROW.DDG1.F — Innovation and Advanced Manufacturing
Adresă: N105 7/20
Localitate: Brussels
Cod NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Cod poștal: 1049
Țară: Belgia
E-mail: grow-dir-f-financial-team@ec.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://ec.europa.eu/growth/index_en.htm
Adresa profilului cumpărătorului: http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders/index_en.htm

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Studiu privind eficacitatea tehnică, de reglementare, economică și de mediu a reciclării fibrelor textile

Număr de referinţă: GROW/2020/OP/0005
II.1.2)Cod CPV principal
73000000 Servicii de cercetare şi de dezvoltare şi servicii conexe de consultanţă
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Obiectivele acestui studiu vizează:

— îmbunătățirea cunoștințelor privind oportunitățile și provocările tehnologiilor de reciclare a deșeurilor textile,

— identificarea zonelor cu potențial pentru viitoare proiecte de cercetare și inovare,

— furnizarea factorilor de decizie politici cu o analiză aprofundată a barierelor de reglementare existente și prezentarea de opțiuni alternative de politică.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
08/04/2020
VI.6)Nr. de referință al anunțului original
Numărul anunțului în JO S: 2020/S 043-100659

Secțiunea VII: Modificări

VII.1)Informaţii care urmează să fie modificate sau adăugate
VII.1.2)Text care urmează să fie corectat în anunțul original
Numărul secţiunii: IV.2.2)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Termen-limită de primire a ofertelor sau a cererilor de participare
În loc de:
Data: 27/04/2020
Ora locală: 16:00
A se citi:
Data: 12/05/2020
Ora locală: 16:00
Numărul secţiunii: IV.2.7)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Condiții de deschidere a ofertelor
În loc de:
Data: 30/04/2020
Ora locală: 10:00
A se citi:
Data: 14/05/2020
Ora locală: 10:00
VII.2)Alte informații suplimentare: