Leveringen - 17041-2018

13/01/2018    S9    - - Leveringen - Award Aankondiging - Openbare procedure 

Roemenië-Iași: Analyseapparatuur

2018/S 009-017041

Aankondiging van een gegunde opdracht

Leveringen

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Institutul de Chimie Macromoleculară „Petru Poni”
Aleea Grigore Ghica Vodă nr. 41A
Contactpunt(en): ICMPP Aleea Grigore Ghica Vodă nr. 41A
Ter attentie van: Daniel Condrea
cod postal 700487 Iași
Roemenië
Telefoon: +40 232217454
E-mail: pponi@icmpp.ro
Fax: +40 232211299

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: www.icmpp.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

38432000, 51430000, 79632000

Beschrijving
Analyseapparatuur.
Installatie van laboratoriumuitrusting.
Personeelsopleidingsdiensten.
II.2)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
II.2.1)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
Waarde: 416 000,00 RON
Zonder btw

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr: 4
V.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

RONEXPRIM S.R.L.
Str. Cotiturii nr. 5, sector 1
010885 București
Roemenië
E-mail: office@ronexprim.compc@ronexprim.com
Telefoon: +40 213143599
Internetadres: www.ronexprim.com
Fax: +40 213136244

V.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
Aanvankelijke geraamde totale waarde van de opdracht:
Waarde: 416 000,00 RON
Zonder btw
Totale definitieve waarde van de opdracht:
Waarde: 416 000,00 RON
Zonder btw