Leveringen - 17046-2018

13/01/2018    S9    - - Leveringen - Award Aankondiging - Onderhandelingsprocedure zonder een oproep tot mededinging 

Spanje-Pamplona: Laboratoriuminstrumenten, optische en precisie-instrumenten (uitgezonderd brillen)

2018/S 009-017046

Aankondiging van een gegunde opdracht

Leveringen

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Universidad Pública de Navarra
Campus de Arrosadía, s/n
31006 Pamplona
Spanje
Telefoon: +34 948169016
E-mail: gestion.economica@unavarra.es
Fax: +34 948169661

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: http://www.unavarra.es/

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

38000000

Beschrijving
Laboratoriuminstrumenten, optische en precisie-instrumenten (uitgezonderd brillen).
II.2)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
II.2.1)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
Waarde: 22 352,34 EUR
Zonder btw

Afdeling V: Gunning van een opdracht

V.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

Bonsai Advanced Technologies S.L.
Spanje

V.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht