Supplies - 170605-2021

06/04/2021    S66

Romania-Cluj-Napoca: Protective gear

2021/S 066-170605

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Cluj
National registration number: 4485715
Postal address: Str. Iuliu Moldovan nr. 23
Town: Cluj-Napoca
NUTS code: RO113 Cluj
Postal code: 400348
Country: Romania
Contact person: Achiziții publice
E-mail: achizitii@infectioasecluj.ro
Telephone: +40 264594655
Fax: +40 264593105
Internet address(es):
Main address: www.infectioasecluj.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100116998
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
Electronic communication requires the use of tools and devices that are not generally available. Unrestricted and full direct access to these tools and devices is possible, free of charge, at: www.e-licitatie.ro
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Spital
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Echipamente pentru combaterea pandemiei de COVID-19

Reference number: 4485715/24/2021
II.1.2)Main CPV code
18143000 Protective gear
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Spitalul Clinic de Boli Infectioase Cluj dorește să achiziționeze echipamente de protectie pentru combaterea pandemiei de COVID-19:

— lot 1: masti de protectie – masca FFP 2 (90 000 bucati);

— lot 2: masti de protectie – masca FFP 3 (27 000 bucati);

— lot 3: masca chirurgicala cu 3 pliuri cu elastic (360 000 bucati);

— lot 4: manusi de protectie (1 800 000 bucati);

— lot 5: combinezoane (20 500 bucati);

— lot 6: halate de protectie (halate chirurgicale ranforsate – 70 000 bucati; halate de unica folosinta – 90 000 bucati).

1. Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/informații suplimentare până în a 10-a zi înainte de termenul-limită stabilit pentru depunerea ofertelor cf. OUG 107/2017;

2. Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data-limită de depunere a ofertelor/candidaturilor este 15 zile.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 7 402 500.00 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for maximum number of lots: 6
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 6
II.2)Description
II.2.1)Title:

Masti de protectie – Masca FFP 2

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
18143000 Protective gear
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO113 Cluj
Main site or place of performance:

Spitalului Clinic de Boli Infectioase Cluj: Str.Iuliu Moldovan, nr.23, Cluj-Napoca

II.2.4)Description of the procurement:

90000,00 buc

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 215 000.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 8
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Program / Proiect Programul Operational Infrastructura Mare - POIM

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Halate

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
18143000 Protective gear
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO113 Cluj
Main site or place of performance:

Spitalului Clinic de Boli Infectioase Cluj: Str.Iuliu Moldovan, nr.23, Cluj-Napoca

II.2.4)Description of the procurement:

Halate chirurgicale ranforsate --70000 buc

Halate de unica folosinta----------90000 buc

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 900 100.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 8
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Program / Proiect Programul Operational Infrastructura Mare - POIM

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Masca chirurgicala cu 3 pliuri cu elastic

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
18143000 Protective gear
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO113 Cluj
Main site or place of performance:

Spitalului Clinic de Boli Infectioase Cluj: Str.Iuliu Moldovan, nr.23, Cluj-Napoca

II.2.4)Description of the procurement:

360000 buc

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 248 400.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 8
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Program / Proiect Programul Operational Infrastructura Mare - POIM

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Combinezoane

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
18143000 Protective gear
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO113 Cluj
Main site or place of performance:

Spitalului Clinic de Boli Infectioase Cluj: Str.Iuliu Moldovan, nr.23, Cluj-Napoca

II.2.4)Description of the procurement:

20500 buc

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 2 050 000.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 8
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Program / Proiect Programul Operational Infrastructura Mare - POIM

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Masti de protectie – Masca FFP 3

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
18143000 Protective gear
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO113 Cluj
Main site or place of performance:

Spitalului Clinic de Boli Infectioase Cluj: Str.Iuliu Moldovan, nr.23, Cluj-Napoca

II.2.4)Description of the procurement:

27000 buc

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 053 000.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 8
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Program / Proiect Programul Operational Infrastructura Mare - POIM

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Manusi de protectie

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
18143000 Protective gear
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO113 Cluj
Main site or place of performance:

Spitalului Clinic de Boli Infectioase Cluj: Str.Iuliu Moldovan, nr.23, Cluj-Napoca

II.2.4)Description of the procurement:

1800000 buc

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 936 000.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 8
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Program / Proiect Programul Operational Infrastructura Mare - POIM

II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Cu privire la Situația personală, candidatului/ofertantului: va prezenta

— Operatorul economic (lider, asociat, terț susținător, subcontractant) va completa DUAE în vederea demonstrării neîncadrării în art. 59 si art. 60 din Legea 98/2016,

— Încadrarea in situația prevăzută la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achiziție publica.

Operatorul economic (lider, asociat, terț susținător, subcontractant) va completa cerința corespunzătoare in formularul DUAE, cu informații aferente situației lor, din documentația de atribuire. Se vor depune, odată cu DUAE, angajamentul ferm al terțului susținător dacă este cazul, din care rezultă modul efectiv in care se va materializa susținerea acestuia, a acordului de subcontractare și/sau a acordului de asociere, după caz. Nedepunerea acestora odată cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificări pentru eventualele inadvertențe de formă ale informațiilor cuprinse în secțiunile DUAE, atât ale ofertantului/candidatului, cât și ale subcontractantului/terțului susținător, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfășurarea corespunzătoare a procedurii de atribuire.

Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității contractante, in ceea ce privește organizarea, derularea si finalizarea procedurii

De atribuire, sunt: Ioan Mureșan-Manager, Violeta Briciu-Director medical, Dorin Jurje-Director financiar-contabil, Adrian Pasc-Șef serviciu contabilitate, Anca Tarță-Șef serviciu administrativ, Radu Prigoană-Șef birou achiziții, Nicoleta Mișan-Șef serviciu RUNOS

Cosmin Biriș -Consilier juridic, Dana Pianoschi-Asistent șef unitate, Angela Platon-Asistent șef, Noemi Dicea-Asistent șef, Carmen Roșca-Asistent șef, Anica Coldea-Asistent șef, Simona Sălăjan-Asistent șef

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea formularului DUAE trebuie prezentate, DOAR LA SOLICITAREA AUTORITĂȚII CONTRACTANTE, numai de ofertanții CLASAȚI PE PRIMELE 3(trei)LOCURI la finalizarea evaluării etapei intermediare a ofertelor.

Aceste documente pot fi:

Pentru persoane juridice/fizice romane:

— CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA pentru persoane juridice, eliberat de MFP sau subunitățile subordonate care au calitatea de creditor bugetar (din acest certificat trebuie sa reiasă ca ofertantul nu are datorii restante la MOMENTUL DEPUNERII ACESTORA); -CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA privind impozitele si taxele locale in cazul persoanelor juridice, eliberat de Consiliul Local (din acest certificat trebuie sa reiasă ca ofertantul nu are datorii restante la MOMENTUL DEPUNERII ACESTORA),

— CAZIER JUDICIAR al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, așa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv.

DECLARAȚIE PRIVIND NEÎNCADRAREA în prevederile Art. 59 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice. Operatorul economic va completa cerința corespunzătoare in formularul DUAE din documentația de atribuire. Încadrarea în situația prevăzută la art. 59 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achiziție publica. Această declarație trebuie prezentată de toți participanții la procedură la solicitarea autorității contractante după aplicarea criteriului de atribuire, până la data încheierii raportului procedurii de atribuire, conform art. 196. alin(2)din Legea nr. 98/2016 privind Achizițiile Publice.

Persoane juridice/fizice străine:

Documente edificatoare, eliberate de autorități competente din tara in care aceștia sunt rezidenți, prin care sa dovedească lipsa obligațiilor restante la momentul prezentării acestora, obligații referitoare la plata a impozitelor către bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu legislația din tara de rezidenta. Documentele se vor prezenta însoțite de traducerea autorizata a acestora in limba romana.

După caz, documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogări prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

După caz, alte documente edificatoare.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerinței:

DUAE va fi configurat direct în SEAP la definirea documentației de atribuire de către autoritatea contractantă. Răspunsurile la DUAE ale operatorilor economici care participă la procedură vor fi completate în SEAP în mod direct, după autentificare.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedească o forma de înregistrare în condițiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasă ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitățile care fac obiectul contractului.

Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertanților străini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmează sa fie prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertanții clasați pe primele opt locuri în clasamentul intermediara întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Informațiile din certificatul constatator trebuie sa fie REALE/ACTUALE LA DATA PREZENTĂRII ACESTUIA.

Cerința se aplica inclusiv pentru subcontractanți și/sau terți susținători care completează informațiile aferente situației lor la nivelul unui DUAE distinct.

Persoanele juridice / fizice străine, în calitate de ofertanți, sau parteneri ai unei asocieri, vor prezenta documente similare cu cele solicitate, valabile în tara de origine, în original sau copie certificata “conform cu originalul” însoțite de o traducere autorizata a acestora în limba româna.

2. Aviz de funcționare emis de Ministerul Sănătății conf. art. 926 si 927 din Legea nr. 95/2006-Titlul XIX dispozitive medicale - modificata si actualizata privind reforma in domeniul sănătății sau documente din care rezulta înregistrarea operatorului economic la Ministerul Sănătății.

Completare DUAE de către toți operatorii economici, urmând ca documentul justificativ, respectiv avizul emis de MS sau pentru ofertanții străini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, sa fie prezentate numai de ofertanții clasați pe primele 3 locuri după aplicarea criteriului de atribuire, pana la încheierea Raportului Procedurii de atribuire, conf. art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind Achizițiile Publice. Documentele se vor semna cu semnătura electronica extinsa si se vor posta in SEAP

Persoanele juridice / fizice străine, în calitate de ofertanți, sau parteneri ai unei asocieri, vor prezenta documente similare cu cele solicitate, valabile în tara de origine, în original sau copie certificata “conform cu originalul” însoțite de o traducere autorizata a acestora în limba româna.

În cazul operatorilor economici străini se vor prezenta documente echivalente emise în conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență, urmând să fie prezentat la solicitarea autorității contractante doar de la ofertanții clasați pe primele cinci locuri la finalizarea evaluării ofertelor.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with several operators
Envisaged maximum number of participants to the framework agreement: 3
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 04/05/2021
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 04/08/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 04/05/2021
Local time: 15:00
Place:

In SEAP

Information about authorised persons and opening procedure:

Membrii comisiei de evaluare

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

1. Modalitatea de departajare a eventualelor oferte cu preturi egale se va realiza prin reofertare. Autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi.

Prețul reofertat nu poate fi îmbunătățit decât până la nivelul prețului ofertat de operatorul clasat pe locul anterior. În cazul în care comisia de evaluare constată că au fost depuse oferte admisibile cu prețuri unitare egale la ofertanții clasați pe primul loc, autoritatea contractantă va solicita reofertarea prețurilor, caz în care contractul va fi atribuit ofertantului al cărei nouă propunere financiară, are prețul cel mai scăzut. În cazul reofertării, prețul unitare poate fi ofertat numai cu două zecimale. În cazul în care după reofertare pentru ofertele clasate pe primul loc prețurile unitare sunt iarăși egale, autoritatea contractantă va respinge ofertele respective, ca inacceptabile, devenind astfel câștigătoare oferta clasată pe următorul loc, sau în cazul în care nu există altă ofertă admisibilă va anula lotul respectiv.

2. Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica).

3. Potrivit prevederilor art.193 din Legea 98/2016, autoritatea contractanta va accepta in cadrul ofertelor DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) in locul documentelor solicitate in vederea demonstrarii cerintelor de calificare, inclusiv a capacitatii de exercitare, ca dovada preliminara.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: București
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
01/04/2021