Leveringen - 17064-2018

13/01/2018    S9    - - Leveringen - Award Aankondiging - Openbare procedure 

Frankrijk-Saint-Etienne: Reinigingsmiddelen

2018/S 009-017064

Aankondiging van een gegunde opdracht

Leveringen

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Loire Habitat
30 rue Palluat de Besset, CS40540
Ter attentie van: Laurent Gagnaire
42007 Saint-Etienne
Frankrijk
Telefoon: +33 477423442
E-mail: p.maroc@loirehabitat.fr
Fax: +33 477387822

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: www.loirehabitat.fr

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

39830000

Beschrijving
Reinigingsmiddelen.
II.2)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
II.2.1)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
Waarde: 640 000,00 EUR
Zonder btw

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr: 2017FS00002
V.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

Girerd Distribution
Le Chevrier
69620 Saint-Vérand
Frankrijk

V.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
Totale definitieve waarde van de opdracht:
Waarde: 160 000,00 EUR
Zonder btw
In geval van jaarlijkse of maandelijkse waarde:
Aantal jaar: 4