Leveringen - 17065-2018

13/01/2018    S9    - - Leveringen - Award Aankondiging - Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking 

Frankrijk-Brignoles: Installeren van brandpreventie-installaties

2018/S 009-017065

Aankondiging van een gegunde opdracht

Leveringen

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Commune de Brignoles
place Carami
Contactpunt(en): Direction commande publique
Ter attentie van: M. Olivier Oberto
83170 Brignoles
Frankrijk
Telefoon: +33 494862217
E-mail: achats.publics@brignoles.fr
Fax: +33 494591693

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: http://www.brignoles.fr

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

45343000

Beschrijving
Installeren van brandpreventie-installaties.
II.2)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
II.2.1)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
Waarde: 9 890,34 EUR
Zonder btw

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr: 66/2017
V.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

Société Conjoncture – Sphynx Protecvol
Parc d’activités de la Valentine, 4 montée du commandant Robieu
13 396 Marseille Cedex 11
Frankrijk

V.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
Totale definitieve waarde van de opdracht:
Waarde: 9 890,34 EUR
Zonder btw