Építési beruházás - 170905-2018

20/04/2018    S77

Magyarország-Budapest: Közúton folyó munkák

2018/S 077-170905

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: AK20331
Postai cím: Dózsa György út 41.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vincze Gabriella beszerzési igazgató
E-mail: gabriella.vincze@ligetbudapest.org
Telefon: +36 137431130
Fax: +36 14801169
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.ligetbudapest.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.ligetbudapest.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Épületépítési projekt vezetése

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Dózsa György úti közvilágítási hálózatok és oszlopdíszítés kivitelezése, városligeti vízgerinc hálózatok tervezése és átépítése

Hivatkozási szám: 18880/2017
II.1.2)Fő CPV-kód
45233140 Közúton folyó munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Dózsa György úti közvilágítási hálózatok és oszlopdíszítés kivitelezése, városligeti vízgerinc hálózatok tervezése és átépítése.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 1 785 359 561.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45231300 Víz- és szennyvízvezetékek építése
45232150 Vízelosztó csővezetékkel kapcsolatos munka
34993000 Közúti lámpák
45233293 Köztéri bútorok szerelése
50232110 Közvilágítási berendezések üzemkésszé tétele
45112700 Tereprendezési munkák
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
45234160 Felsővezeték építése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Not specified
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest XIV. ker. Dózsa György út (Ajtósi Dürer sor és Vágány utca között).

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

„A” feladat: Dózsa György úti közvilágítási hálózatok és oszlopdíszítés kivitelezése (Ajtósi Dürer sor és Vágány utca között):

Meglévő felsővezeték tartó kandeláberre rögzített egy vagy két ágú lámpakar telepítése 121 db.

Meglévő felsővezeték tartó kandeláberre rögzített egyedi oszlopdísz telepítése 122 db.

LED fényforrású közvilágítási lámpatest lámpakarra szerelve, szerelvényekkel, tartozékokkal együtt: 136 db.

Közvilágítási rendszer kiépítése: 4645 fm.

„B” feladat: Városligeti vízgerinc hálózatok átépítése (Zichy Mihály út-Olof Palme sétány-Paál László út-Koós Károly sétány útvonalon):

Gömbgrafitos öntöttvas DN 200 nyomócső építése kötésekkel, szerelvényekkel, csomópontokkal: 2610 m.

„C” feladat: BKV 72/75/79 trolibusz járatok útvonalán a felsővezeték hálózatot érintő kivitelezési feladatok:

Merev váltó beépítése 1 db.

Felsővezeték tartó oszlopok cseréje 5 db.

Felsővezeték hálózat átépítése 320 fm.

A kivitelezéssel érintett területen a szerződés időtartama alatt folyó egyéb építési beruházások miatti organizációs és az egyes részfeladatok ütemezésére vonatkozó szigorú előírások, valamint a jelen kivitelezéshez biztosítható felvonulási terület korlátozott mérete miatt a részekre történő ajánlattétel ésszerűen nem biztosítható.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Részteljesítési határidő: „A” feladat Hősök tere (szerződéskötéstől számított 45 nap) / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: Teljesítési határidő: „A” feladat (170-210 nap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Megvalósítási ütemterv megalapozottsága / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Kivitelezés térbeli organizációja / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Projektszervezet felépítése / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 001-000101
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

Vállalkozási szerződés

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
04/04/2018
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Colas Alterra Zrt.
Postai cím: 1113 Budapest, Bocskai út 73.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18831440
Fax: +36 18831599
Internetcím: http://www.colas.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1 785 359 561.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 1 785 359 561.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Lásd a "VI.3) További információk" résznél!

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Nyertes ajánlattevő(k) adószáma: 13961149-2-44.

Az ajánlattevők neve, címe és adószáma:

1., Colas Alterra Zrt.

1113 Budapest, Bocskai út 73.

13961149-2-44.

2., PENTA Kft.

2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E

10452556-2-44.

"V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk" részletesen:

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Felsővezeték építési munkák egyes részfeladatai.

MV-VV felelős műszaki vezetői feladatok ellátása.

Tervezési feladatok, engedélyezési feladatok, kiegészítő tervezési feladatok.

Ideiglenes forgalomtechnikai tervezési feladatok, engedélyezési feladatok, kiegészítő tervezési feladatok.

Előkészítő munkák (szakfelügyelet, régészet, lőszermentesítés, állapotfelvétel, stb.) egyes részfeladatai.

Felvonulási munkák, organizáció (iroda, konténer, mobil illemhelyek létesítése, bérlése, energiaellátás, víz, csatorna) egyes részfeladatai.

Bontási és előkészítési munkák egyes részfeladatai.

Geodéziai munkák egyes részfeladatai.

Forgalomtechnikai munkák egyes részfeladatai.

Földmunkák egyes részfeladatai.

Dúcolás egyes részfeladatai.

Víztelenítési munkák egyes részfeladatai.

Vízvezeték építés és járulékos munkák egyes részfeladatai.

Esetleges közműkiváltás és egyéb vezetéképítési munkák egyes részfeladatai.

Út- és burkolatépítési munkák egyes részfeladatai.

Minőségbiztosítás, minőségellenőrzési vizsgálatok egyes részfeladatai.

Kármentesítés, hulladék és veszélyes hulladék szállítása, kezelése egyes részfeladatai.

Őrzés, vagyonvédelem.

Távközlési hálózattal, és térfigyelő hálózattal kapcsolatos munkák egyes részfeladatai.

Közvilágítási hálózathoz kapcsolódó munkák egyes részfeladatai.

Elektromos szerelési munkák egyes részfeladati.

Park és zöldterülettel kapcsolatos munkák egyes részfeladatai.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: 1026 Budapest, Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: 1026 Budapest, Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
18/04/2018