Услуги - 171163-2017

Компактен изглед

06/05/2017    S88    агенции - Услуги - Допълнителна информация - Открита процедура 

Иcпaния-Аликанте: Интегрирани комуникационни услуги за повишаване на осведомеността в ЕС относно стойността на интелектуалната собственост и въздействието на нарушенията върху интелектуалната собственост (2 партиди)

2017/S 088-171163

Поправка

(Приложение към Официален вестник на Европейския съюз, 15.4.2017 г., 2017/S 075-144228)

Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост, Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante (Alicante), ИСПАНИЯ. Електронна поща: procurement@euipo.europa.eu

Вместо 

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:

17.5.2017 (13:00), местно време.

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите:

22.5.2017 (11:00), местно време.

[...]

Да се чете 

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:

12.6.2017 (13:00), местно време.

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите:

15.6.2017 (11:00), местно време.

[...]

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Всеки оферент може да изпрати до 2-ма представители. Службата трябва да бъде информирана по факс на +34 965138500 или по електронна поща до procurement@euipo.europa.eu за имената и номерата на документите за самоличност на посетителите преди 13.6.2017 г.