We are currently experiencing some technical issues with the website. We are working on fixing these issues as soon as possible and apologise for the inconvience.

Servizzi - 171165-2017

06/05/2017    S88    Aġenziji) - Servizzi - Kuntratt pubbliku - Proċedura miftuħa 

il-Belġju-Brussell: Għodda ta' appoġġ għal deċizjonijiet strutturati spazjalment għal sajd imħallat

2017/S 088-171165

Avviż dwar kuntratt

Servizzi

Il-bażi ġuridika:

Direttiva 2014/24/UE

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: L-Aġenzija Eżekuttiva għall-Intrapriżi Żgħar u Medji (EASME)
Indirizz postali: Covent Garden 2, place Charles Rogier 16, Office 10/179
Belt: Brussell
Kodiċi NUTS: BE100
Kodiċi postali: 1210
Pajjiż: Il-Belġju
Posta elettronika: easme-procurement@ec.europa.eu

Indirizz(i) tal-Internet:

Indirizz ewlieni: http://ec.europa.eu/EASME

I.2)Tagħrif dwar ksib konġunt
I.3)Komunikazzjoni
Id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli għal aċċess mingħajr restrizzjoni u dirett sħiħ, mingħajr ħlas, fuq: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2406
Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb minn l-indirizz imsemmi hawn fuq
Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu l-indirizz imsemmi hawn fuq
I.4)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.5)Attività ewlenija
Servizzi pubbliċi ġenerali

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

Għodda ta' appoġġ għal deċizjonijiet strutturati spazjalment għal sajd imħallat.

Numru ta' referenza: EASME/EMFF/2017/010.
II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
73112000
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Servizzi
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

L-EASME tixtieq li tidħol f'kuntratt ta' servizz bl-oġġettiv li tiżviluppa għodda ta' appoġġ għal deċiżjonijiet (mudell xjentifiku) li se jintegra s-sostenibbiltà tas-sajd imħallat (i.e. l-interazzjonijiet tekniċi ta' flotot tal-ħut immirati/mhux immirati) bid-dimesjonijiet ekonomiċi u possibbilment soċjali tas-sajd fil-Baħar Irlandiż (ICES Division VIIa) u l-ibħra tal-Iskozja tal-punent (ICES Division VIa u VIb). Aspett ewlieni tad-disinn tiegħu se jkun l-inklużjoni tal-partijiet interessati fl-iżvilupp tal-għodda ta' appoġġ għal deċiżjonijiet u d-disinn ta' xenarji tal-immaniġġjar tal-ittestjar.

Fl-applikazzjoni ewlenija tagħha, l-għodda se tgħin il-kunsinna ta' pjanijiet multiannwali billi tipprovdi mezzi biex jeżaminaw u jtejbu l-għażliet tal-immaniġġjar. L-għodda ta' appoġġ għal deċiżjonijiet ta' dan l-istudju tista' tibni fuq proġett ta' għodda ta' appoġġ għal deċiżjonijiet u riżultati ta' qabel, jew tista' tkun żviluppata mill-ġdid fejn tipprovdi tip simili ta' analiżi u riżultati.

Is-servizzi li se jkunu pprovduti huma iżjed iddettaljati fl-ispeċifikazzjonijiet tas-sejħa għall-offerti (It-Taqsima 1.4).

II.1.5)Stima tal-valur totali
Valur mingħajr VAT: 300 000.00 EUR
II.1.6)Informazzjoni dwar il-lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: le
II.2)Deskrizzjoni
II.2.1)Titlu:
II.2.2)Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
50111100
79420000
72413000
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: BE100
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni:

Ix-xogħlijiet għandhom jitwettqu fil-bini indikat mill-kuntrattur, bl-eċċezzjoni meta l-laqgħat iridu jsiru fil-bini tal-EASME jew tal-Kummissjoni Ewropea.

II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

L-EASME tixtieq li tidħol f'kuntratt ta' servizz bl-oġġettiv li tiżviluppa għodda ta' appoġġ għal deċiżjonijiet (mudell xjentifiku) li se jintegra s-sostenibbiltà tas-sajd imħallat (i.e. l-interazzjonijiet tekniċi ta' flotot tal-ħut immirati/mhux immirati) bid-dimesjonijiet ekonomiċi u possibbilment soċjali tas-sajd fil-Baħar Irlandiż (ICES Division VIIa) u l-ibħra tal-Iskozja tal-punent (ICES Division VIa u VIb). Aspett ewlieni tad-disinn tiegħu se jkun l-inklużjoni tal-partijiet interessati fl-iżvilupp tal-għodda ta' appoġġ għal deċiżjonijiet u d-disinn ta' xenarji tal-immaniġġjar tal-ittestjar.

Fl-applikazzjoni ewlenija tagħha, l-għodda se tgħin il-kunsinna ta' pjanijiet multiannwali billi tipprovdi mezzi biex jeżaminaw u jtejbu l-għażliet tal-immaniġġjar. L-għodda ta' appoġġ għal deċiżjonijiet ta' dan l-istudju tista' tibni fuq proġett ta' għodda ta' appoġġ għal deċiżjonijiet u riżultati ta' qabel, jew tista' tkun żviluppata mill-ġdid fejn tipprovdi tip simili ta' analiżi u riżultati.

Is-servizzi li se jkunu pprovduti huma iżjed iddettaljati fl-ispeċifikazzjonijiet tas-sejħa għall-offerti (It-Taqsima 1.4).

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Il-prezz mhuwiex il-kriterju waħdani għall-għoti u l-kriterji kollha huma msemmija biss fid-dokumenti tal-ksib
II.2.6)Stima tal-valur
Valur mingħajr VAT: 300 000.00 EUR
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 24
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: le
II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.12)Informazzjoni dwar katalogi elettroniċi
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: iva
Identifikazzjoni tal proġett: Il-programm ta' ħidma għall-2016 tal-Fond Marittimu u tas-Sajd Ewropew. L-azzjoni: 1.3.2.6. Għodda ta' appoġġ għal deċizjonijiet strutturati spazjalment għal sajd imħallat.
II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

Taqsima III: Informazzjoni legali, ekonomika, finanzjarja u teknika

III.1)Kondizzjonijiet għall-parteċipazzjoni
III.1.1)Idoneità għall-attività professjonali, inklużi rekwiżiti relatati mar-reġistrazzjoni fuq reġistri professjonali jew kummerċjali
III.1.2)Qagħda ekonomika u finanzjarja
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.1.3)Abbiltà teknika u professjonali
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.1.5)Informazzjoni dwar kuntratti riżervati
III.2)Il-kondizzjonijiet relatati mal-kuntratt
III.2.1)Informazzjoni dwar professjoni partikolari
III.2.2)Kundizzjonijiet għat-twettiq tal-kuntratt:

Ara l-indirizz tal-Internet ipprovdut fit-Taqsima I.3.

III.2.3)Informazzjoni dwar il-persunal responsabbli għat-twettiq tal-kuntratt
Obbligazzjoni li jkunu indikati l-ismijiet u l-kwalifiki professjonali tal-persunal maħtur biex iwettaq il-kuntratt

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Deskrizzjoni
IV.1.1)Tip ta’ proċedura
Proċedura miftuħa
IV.1.3)Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri
IV.1.4)Informazzjoni dwar tnaqqis fl-għadd ta’ soluzzjonijiet jew offerti matul in-negozjati jew id-djalogu
IV.1.6)Informazzjoni dwar irkant elettroniku
IV.1.8)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
L-akkwist huwa kopert mill-GPA: le
IV.2)Informazzjoni amministrattiva
IV.2.1)Pubblikazzjoni preċedenti dwar din il-proċedura
IV.2.2)Limitu ta’ żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
Data: 19/06/2017
IV.2.3)Id-data maħsuba għad-dispaċċ tal-istediniet għall-offerti jew għas-sehem lil kandidati magħżula
IV.2.4)Lingwi li bihom jistgħu jkunu sottomessi l-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni:
Bulgaru, Ċek, Daniż, Ġermaniż, Grieg, Ingliż, Spanjol, Eston, Finlandiż, Franċiż, Irlandiż, Kroat, Ungeriż, Taljan, Litwan, Latvjan, Malti, Olandiż, Pollakk, Portugiż, Rumen, Slovakk, Sloven, Svediż
IV.2.6)Perjodu ta' żmien minimu li matulu l-offerent għandu jżomm l-offerta
Tul ta' żmien f’xhur: 9 (mid-data msemmija għall-wasla tal-offerta)
IV.2.7)Kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-offerti
Data: 27/06/2017
Ħin lokali: 10:30
Post:

The Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME), Covent Garden 2, Room COV2, 10/191, place Rogier 16, 1210 Brussels, IL-BELĠJU.

Informazzjoni dwar persuni awtorizzati u l-proċedura tal-ftuħ:

Ara l-indirizz tal-Internet ipprovdut fit-Taqsima I.3.

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.1)Informazzjoni dwar rikorrenza
Dan huwa akkwist rikorrenti: le
VI.2)Informazzjoni dwar flussi ta' xogħol elettroniċi
VI.3)Informazzjoni addizzjonali:
VI.4)Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
VI.4.1)Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali
Indirizz postali: rue du Fort Niedergrünewald
Belt: Lussemburgu
Kodiċi postali: 2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefown: +35 243031
Faks: +35 243032100

Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Korp responsabbli għall-proċeduri ta’ medjazzjoni
VI.4.3)Proċedura ta' analiżi mill-ġdid
Informazzjoni preċiża dwar id-data/i tal-għeluq għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid:

Ara l-indirizz tal-Internet ipprovdut fit-Taqsima I.3.

VI.4.4)Servizz minn fejn tista’ tinkiseb informazzjoni dwar il-proċedura ta' analiżi mill-ġdid
VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
27/04/2017