Tjenesteydelser - 171166-2017

06/05/2017    S88

Belgien-Bruxelles: Overvågning af ikkeindustrielt fiskeri

2017/S 088-171166

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Forvaltningsorganet for Små og Mellemstore Virksomheder (EASME)
Postadresse: Covent Garden 2, place Rogier 16, Office 12/27
By: Brussels
NUTS-kode: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postnummer: 1210
Land: Belgien
E-mail: easme-procurement@ec.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://ec.europa.eu/EASME
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2454
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Overvågning af ikkeindustrielt fiskeri.

Sagsnr.: EASME/EMFF/2017/011.
II.1.2)Hoved-CPV-kode
79000000 Forretningstjenesteydelser: forskrifter, markedsføring, rådgivning, rekruttering, trykning og sikkerhed
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

EASME ønsker at indgå en tjenesteydelseskontrakt med det formål at undersøge de tilgange, der er udviklet til elektronisk overvågning af ikkeindustrielt fiskeri, og at foreslå god praksis på dette område. Den består i en statusopgørelse, der skal hjælpe nationale myndigheder, aktører og videnskabsfolk med at få et overblik over dette område og tilvejebringe oplysninger om god praksis, der, hvis den bliver gennemført, kan bidrage til øget gennemsigtighed og indtægt for fiskere.

Dette skal opnås ved:

— identificering, beskrivelse og klassificering af planlagte, prototyper af, operationelle eller fuldførte elektroniske systemer, der er udviklet i Europa og andre steder, til overvågning af bevægelser, omfang og fangst inden for ikkeindustrielt fiskeri

— forslag til udformning af et system, der er egnet til fremtidig udvikling

— testning i detaljer af et sæt repræsentative systemer, der anvender nogle af komponenterne i systemet til overvågning af ikkeindustrielt fiskeri (angivet herunder) til brugervenlighed, robusthed, pris og nøjagtighed

— identificering af standarder, der kan lette samling af oplysninger fra forskellige fiskeriformer.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 400 000.00 EUR
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Hovedudførelsessted:

Opgaverne skal udføres i lokalerne udpeget af kontrahenten, undtagen møder, der skal afholdes i EASME's eller Europa-Kommissionens lokaler.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

EASME ønsker at indgå en tjenesteydelseskontrakt med det formål at undersøge de tilgange, der er udviklet til elektronisk overvågning af ikkeindustrielt fiskeri, og at foreslå god praksis på dette område. Den består i en statusopgørelse, der skal hjælpe nationale myndigheder, aktører og videnskabsfolk med at få et overblik over dette område og tilvejebringe oplysninger om god praksis, der, hvis den bliver gennemført, kan bidrage til øget gennemsigtighed og indtægt for fiskere.

Dette skal opnås ved:

— identificering, beskrivelse og klassificering af planlagte, prototyper af, operationelle eller fuldførte elektroniske systemer, der er udviklet i Europa og andre steder, til overvågning af bevægelser, omfang og fangst inden for ikkeindustrielt fiskeri

— forslag til udformning af et system, der er egnet til fremtidig udvikling

— testning i detaljer af et sæt repræsentative systemer, der anvender nogle af komponenterne i systemet til overvågning af ikkeindustrielt fiskeri (angivet herunder) til brugervenlighed, robusthed, pris og nøjagtighed

— identificering af standarder, der kan lette samling af oplysninger fra forskellige fiskeriformer.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 400 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 12
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation: Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 24.10.2016 (C(2016) 6713 final) om ændring af afgørelse C(2015) 8729 af 11.12.2015 om vedtagelse af arbejdsprogrammet for 2016 og afgørelse om finansiering af gennemførelsen af Den Europæiske Hav- og Fiskerifond.
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Se internetadressen anført i punkt I.3.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Se internetadressen anført i punkt I.3.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 09/08/2017
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Bulgarsk, Tjekkisk, Dansk, Tysk, Græsk, Engelsk, Spansk, Estisk, Finsk, Fransk, Irsk, Kroatisk, Ungarsk, Italiensk, Litauisk, Lettisk, Maltesisk, Nederlandsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk, Svensk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 9 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 16/08/2017
Tidspunkt: 10:30
Sted:

Forvaltningsorganet for Små og Mellemstore Virksomheder (EASME), Covent Garden 2, lokale COV2 12/191, place Rogier 16, 1210 Bruxelles, BELGIEN.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Se internetadressen anført i punkt I.3.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten
Postadresse: rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxembourg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +35 243031
Fax: +35 243032100
Internetadresse: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Se internetadressen anført i punkt I.3.

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
27/04/2017